کشف روشی جدید برای پیشگیری از تکثیر ویروس کرونا

کشف روشی جدید برای پیشگیری از تکثیر ویروس کرونا

دانشمندان استرالیایی با مهندسی ژنتیک روشی جدید برای جلوگیری از تکثیر ویروس کرونا پیدا کردند.

روش خواندن برگه های آزمایش

روش خواندن برگه های آزمایش

یکی از روش های تشخیص بیماری ها، آزمایش است. آزمایش خون می تواند علائم بیماری ها، مواد زائد درون خون و ... را تشخیص دهد. با یک آزمایش ساده که توسط پزشک تجویز می شود، می توانید از وضعیت سلامت خودتان باخبر شوید.

لیست آزمایشگاه های استان تهران

لیست آزمایشگاه های استان تهران

  لیست آزمایشگاه های استان تهران (Laboratories)نام آزمایشگاهتلفنآدرسپاتو بیو لوژی پل رومی22244527-8خ...

شماره تلفن و آدرس آزمایشگاه های تهران

شماره تلفن و آدرس آزمایشگاه های تهران

در این بخش آسمونی لیست تمامی آزمایشگاه های استان تهران را به ترتیب حروف الفبا برای شما عزیزان به نمایش...

چگونه آزمایشگاه تشخیص پزشکی تأسیس نماییم؟

چگونه آزمایشگاه تشخیص پزشکی تأسیس نماییم؟

این آئین نامه ، به استنادمواد 1 ، 2 ،3 ،4 ،6 ، 20، 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی،دارویی، مواد خوراکی و...

اسامی آزمایشگاه های مجاز جهت تست ازدواج در تهران

اسامی آزمایشگاه های مجاز جهت تست ازدواج در تهران

در این بخش آسمونی برای شما عزیزان اسامی آزمایشگاه های غربالگری مجاز جهت ازدواج در تهران را که به تائیدیه دفاتر رسمی ازدواج رسیده اند را قرار داده ایم