جشنواره گیلاس طالقان

اولین جشنواره گیلاس طالقان

اولین جشنواره گیلاس طالقان از نیمه دوم خرداد تا پایان تیر ماه برگزار می شود.

خسارت شدید خشکسالی امسال به زمین های کشاورزی استان گلستان

کاهش 30 هزار هکتاری سطح زیر کشت استان نسبت به سال گذشته

حدود 15 روز است فصل برداشت شالی در شرایطی که گلستان یک سال همراه با خشکی شدید را می‌گذراند آغاز شده است هرچند سطح زیرکشت 30هزار هکتار کمتر شده است.

گیاه سانسوریا ؛ یا گیاه زبان مادرشوهر ؛ این گیاه را چقدر میشناسید؟

گیاه سانسوریا ؛ یا گیاه زبان مادرشوهر ؛ این گیاه را چقدر میشناسید؟

جالب است بدانید این گیاه در آفریقا منبع برداشت فیبر برای استفاده های صنعتی (و نه خوراکی!) است. هیچ عضوی از آن قابل خوردن و خوراکی نمیباشد و در صورتی که خورده شود تمام مجاری گوارشی آنقدر باد خواهد کرد که ممکن است موجب خفگی شخص شود! گیاه سانسوریا در گذشته استفاده پزشکی داشته، به این صورت که در دوران اجدادمان، به عنوان باند پانسمان روی زخم ها استفاده میشده.

اکوسیستم

نقش مهم خدمات اکوسیستم در بهزیستی

واید جاری و آتی عرصه های طبیعی، نمایانگر نقش مهم خدمات اکوسیســتمی در بهزیســتی

آموزش پرورش گل تراریوم در منزل

آموزش پرورش گل تراریوم در منزل

تراریوم فضایی برای کاشت گیاهان است که می‌توان به عنوان یک باغ شیشه‌ای از آن یاد کرد.

کاشت گل و گیاه در تابستان

در تابستان چه گل و گیاهی بکاریم؟

فصل تابستان فصل پرورش بسیاری از گلها و گیاهان است که با توجه به شرایط آب و هوایی این فصل زمان کاشت بذز و رشد آنها می باشد.