5 اسفند ، روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی

5 اسفند ، روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی

5 اسفند ، روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی است.

روز مهندس

روز مهندس 1400

آیا می دانید روز مهندس چه روزی است؟ روز مهندس 1400 برای بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی به این روز نامگذاری شده است.

بهترین شرکت طراحی مهندسی معکوس

بهترین شرکت های طراحی مهندسی معکوس

مهندسی معکوس (Reverse Engineering) در زُمره روشهایی قرار می گیرد که در حوزه ها و زمینه های مختلفی از آن بهره برداری می...

عکس پروفایل و استوری روز مهندس

عکس پروفایل و استوری روز مهندس

پروفایل روز مهندس را به یاد دانشمند بزرگ، خواجه نصیرالدین طوسی در این پست مشاهده می کنید.

فرکانس شبکه های ایران

فرکانس شبکه های ایران (شبکه های دیجیتال استانی و سراسری)

از شهریور ماه 89 پخش غیر رسمی برنامه های شبکه های داخلی صدا و سیما به طور متناوب و نامنظم از طریق ماهواره عربست انجام می شود.

چگونه عمر زمین را تخمین می زنند؟

عمر زمین چگونه محاسبه می شود؟

در اندیشه انسان های قرون وسطی، زمین از نظام بسته ای تشکیل میشد که از آغاز آن چندان نمی گذشت

معرفی رشته نقشه کشی معماری

آشنایی با رشته نقشه کشی معماری

در رشته نقشه کشی معماری شما می توانید با مبانی هنرهای تجسمی، ترسیم فنی و نقشه کشی طراحی و درک تصاویر، ماکت سازی، بناهای تاریخی، مواد و مصالح ساختمانی آشنا شوید