اقدامات فوری در زمان تشنج

اقدامات فوری در زمان تشنج کودکان و بزرگسالان

تشنج یکی از بیماری های شایع در کودکان و بزرگسالان است که فرد بصورت ناگهانی دچار حمله می شود اما اقدامات فوری در زمان تشنج چیست؟

کمک‌های اولیه در سوانح

کمک‌های اولیه در سوانح؛ وسایل مهم و نحوه استفاده از آنها

جعبه کمک‌های برای هر موقعیتی لازم است و باید نحوه استفاده کردن از آن را هم آموزش دید تا در مواقع ضروری از آن استفاده کرد.