7 اردیبهشت ، روز ایمنی حمل و نقل

7 اردیبهشت ، روز ایمنی حمل و نقل

7 اردیبهشت ، روز ایمنی حمل و نقل است.

26 آذر ، روز حمل و نقل و رانندگان

26 آذر ، روز حمل و نقل و رانندگان

تعیین این روز به این مناسبت در سال 1376 به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و برای آگاه‌سازی جامعه با نقش و جایگاه بخش حمل و نقل، از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور صورت گرفت.

آشنایی با خدمات ارسال بار بین المللی - کارگو و فریت بار

آشنایی با خدمات ارسال بار بین المللی - کارگو و فریت بار

ارسال بار و کارگو | فریت بار ارسال بار - فریت بارسالانه میلیونها کالا در سراسر جهان به شیوه های مختلف...