معروف ترین برندهای لباس دنیا را بشناسید!

معروف ترین برندهای لباس دنیا را بشناسید!

معروف ترین برند لباس از نظر شما کدام است؟ در سطح جهان و ایران تقریبا تفاوتهایی وجود دارد، با هم بخوانیم:

3 نوامبر؛ روز زنان خانه دار

3 نوامبر؛ روز زنان خانه دار

خانه‌داری یعنی خانواده‌ داری؛ یعنی مدیریت عمیق‌ترین روابط انسانی در اصلی‌ترین پناهگاه انسان یا همان خانه.