شعر کودکانه: تو که ماه بلند آسمونی

شعر کودکانه: تو که ماه بلند آسمونی

تو که ماه بلند آسمونی منم ستاره می‌شم دورتُ می‌گیرم اگه ستاره بشی دورمُ بگیری منم ابر می‌شم روتُ می‌گیرم

شعر " تو آسمونی که رنگ شبه "

شعر کامل " تو آسمونی که رنگ شبه "

متن کامل شعر " تو آسمونی که رنگ شبه "را در ادامه مشاهده میکنید.