10 دسامبر ، روز جهانی حقوق حیوانات

10 دسامبر ، روز جهانی حقوق حیوانات

10 دسامبر به نام روز جهانی حقوق حیوانات یا IARD نامگذاری شده است.

آموزش کاشت سبزه عید با خاک ژله ای

آموزش کاشت سبزه عید با خاک ژله ای

یکی از آداب زیبای عید نوروز همین سبزه کاشتن است که نشان تازگی و زنده بودن میباشد. هر سال برای نوروز سبزه میکاریم تا سنت دیرینه نوروز را پاس بداریم. در این قسمت از آسمونی اما نوعی از سبزه کاشتن را نشان خواهیم داد که مطمئنیم شما هم حتما امتحان میکنید!