تبدیل ریال به تومان

تبدیل ریال به تومان و تومان به ریال

ریال و تومان هر دو واحد ارز کشور ایران هستند اما تشخیص آن ها از هم در مواقعی سخت میشود. روش نوشتن و محاسبه ریال و تومان را در این مقاله بخوانید.

معرفی 5 کتاب حقوقی در رابطه با مالیات بر درآمد

معرفی 5 کتاب حقوقی در رابطه با مالیات بر درآمد

آیا برایتان حل و فصل مسایل حقوقی مربوط به مالیات بر درآمد پیچیده است؟ کتب ساده ای که باید بخوانید را برایتان آماده کردیم.

نرخ مالیات بر حقوق 1400

نرخ مالیات بر حقوق ۱۴۰۰

در این بخش از آسمونی با نرخ مالیات بر حقوق در سال 1400 در خدمت شما هستیم.

15 آذر، روز حسابدار

15 آذر؛ روز حسابدار

15 آذر ماه هر سال در ایران به نام روز حسابدار نامیده شده است. این تاریخ در گرهمایی سالانه نهاد های حسابداری در سال 1386 انتخاب و نام گذاری شد.

نرم افزار های مالی و حسابداری

برنامه های مالی و حسابداری چیست؟

در این بخش با مفاهیم نرم افزار های مالی و حسابداری در خدمت شما هستیم.

بهترین موسسات خدمات حسابداری، مالی و مالیاتی

بهترین موسسات خدمات حسابداری، مالی و مالیاتی

با واحد خدمات حسابداری، مالی و مالیاتی و وظایف آن ها چقدر آشنایی دارید؟