چطور متوجه بشیم آقا واقعا قصد ازدواج دارد؟

چطور متوجه بشیم آقا واقعا قصد ازدواج دارد؟

مردی که به دنبال زندگی مشترک باشد و قصدش از آشنایی با شما ازدواج است چند نشانه بارز دارد که در این مطلب آسمونی به چند مورد اشاره می کنیم..

انتخاب درست ازدواج موفق

انتخاب درست ازدواج موفق

ازدواج دشوار است زیرا نیاز به آموزش دارد. سازگاری دو طرف از همه لحاظ پایه های تشکیل ازدواج موفق هستند.

پذیرش مسئولیت زندگی خود

پذیرش مسئولیت زندگی خود

مسئولیت پذیری در کارها و امور روزمره فارغ از نتیجه، شما را به یک برنده تبدیل خواهد کرد.

نکته طلایی در روابط

نکته طلایی در روابط

عشق شکل پیچیده ای به روابط می دهد و اگر تعهد نباشد به مرور احساسات آتشین اولیه از بین می رود.

روش های تربیت فرزند

روش های تربیت فرزند

نحوه تربیت وراه وروش های تربیت فرزند بیسار متفاوت است و بهتر است در مورد آن مطالعه داشته باشید.

تاثیرات عدم هماهنگی برمیزان تحصیلات در ازدواج

تاثیرات عدم هماهنگی برمیزان تحصیلات در ازدواج

عدم هماهنگی میزان تحصیلات در ازدواج باعث اختلاف وعدم تفاهم بیشتر میشود.

اختلال شخصیت ضد اجتماعی چیست؟

اختلال شخصیت ضد اجتماعی چیست؟

اختلال شخصیت ضداجتماعی یا سایکوپاتی، اختلالی است که فرد هیچ اهمیت وارزشی به حقوق دیگران نمیگذارد ورعایت نمی‌کند

مازوخیسم چیست ؟

مازوخیسم چیست ؟

مازوخیسم می تواند زمینه اختلالات عصبی و روانی همچون افسردگی ، اضطراب ، اختلال جنسیتی ، حمله های عصبی را در هر فردی تقویت کند...

سادیسم چیست؟

سادیسم چیست؟

(سادیسم ) به معنای دیگر آزاری ویا علاقه به آسیب رساندن به دیگران است. این آسیب میتواند جسمی یاروحی ویاروانی باشد که فرد ازاردهنده از آسیب دیدن دیگران لذت میبرد.

اسکیزوفرنی چیست؟

اسکیزوفرنی چیست؟

اسکیزوفرنی یک بیماری روانی مزمن و جدی است که دلیل مشخصی ندارد و محققین عوامل ژنتیکی و زیستی و محیطی  را در بروز آن موثر می دانند.

موفق ترین زندگی مشترک

موفق ترین زندگی مشترک

باید بدانیم بهترین وموفق ترین زندگی مشترک زندگی است که در آن استقلال وفردیت هردوطرف حفظ شود.

در زندگی مشترک گفتار بهتر از نوشتار است!

در زندگی مشترک گفتار بهتر از نوشتار است!

گاهی اوقات ما هنر صحبت کردن وبیان احساساتمان را نداریم ونوشتن مطالب موجب میشود که شما ندانید چگونه وازچه کلماتی استفاده کنید...

هدف از ازدواج چیست؟

هدف از ازدواج چیست؟

بعضیها ازدواج را راهی برای رهایی از تنهایی و یا پر کردن وقت و یا بعنوان درمان مینگرند ویا اینکه میگویندمن میتوانم اوراتغییر دهم...

سایکوپات چیست؟

سایکوپات چیست؟

سایکوپات یک اختلال است که در متون مربوط به مدیریت سایکوپات نامیده میشود که توسط رابرت هیر از بزرگان این حوزه بیان شده است.

چگونه به طرف مقابلم بگويم که رفتار او باعث ناراحتي من شده است؟

چگونه به طرف مقابلم بگويم که رفتار او باعث ناراحتي من شده است؟

موقع عصبانیت لحظه ايي درنگ كنيد. نفس عميق بكشيد. جمله خود را با كلمه وقتي كه شروع كنيد...