کد مطلب: 1739 درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
فواید و آثار نماز

فواید و آثار نماز

*    نماز معنا دهنده و جهت دهنده به زندگی آدمی است *     نماز راز و نیاز و صحبت کردن با معبود یگانه است. *  ...
زمان مطالعه: 1 دقیقه

*    نماز معنا دهنده و جهت دهنده به زندگی آدمی است

*     نماز راز و نیاز و صحبت کردن با معبود یگانه است.*     نماز پاسخ به حس پرستش آدمی و تشکر از خداوند است (پرستش کنید پروردگارتان که شما را آفرید).
*     نماز آرامش دهنده به روح و روان آدمی است (الا بذکر الله تطمئن القلوب).
*     نماز درمان کننده افسردگی ها، اضطرابها، نگرانی ها ،نابهنجاریهای رفتاری و اخلاقی است.
*     نماز جبران کننده ضعفها، ناتوانیها، نقصها و بی ارادگی های آدمی است.
*      نماز درمان خودپرستی، خودستایی، خودبزرگ بینی، حسادت، تملق و دیگر امراض روحی و روانی است.
*      نماز عامل رهایی انسان از بندهای شهوانی و دنیوی است (ان الصلوه تنهی عن الفحشاء و المنکر).
*      نماز عامل غفلت زدایی انسان است.
*      نماز سدی در برابر گناهان و بزهکاریهای بشری است.
*      نماز عامل تقرب و نزدیکی به خداوند است و مانند کودکی که تا دست در دست پدر دارد احساس قدرت می کند. نماز هم وسیله اتصال به خداوند و گرفتن قدرت از خداوند در برابر قدرتمندان و زورگویان است.
*      نماز سبب پرورش فضایل، نیکی ها و ارزش ها در انسان و اجتماع است.
*      نماز عامل قبولی طاعات و عبادت های دیگر انسان است.
*       نماز موجب تقویت روح انضباط، نظافت و وقت شناسی است.
*      نماز سبب عاقبت به خیری و رستگاری انسان است.
*     نماز به سبب انجام فرمان خداوند و برای یاد و رضای او است (اقم الصلوه لذکری)
*     نماز غذای روح است و همانطور که بهترین غذا آن است که جذب بدن شود. بهترین عبادت هم نمازی است که جذب روح شود یعنی با نشاط و حضور قلب انجام گیرد و آثار آن در رفتار نمازگزار ظاهر شود.
*     نماز وسیله دریافت امدادها و الطاف الهی است.
- به نظر شما نماز چه فواید و آثاری در زندگی دارد ؟

معرفی نویسنده:

ثبت نظر درباره «فواید و آثار نماز»

دیدگاه خود را در کادر زیر بنویسید

4 * 8 = ?