کد مطلب:  14522 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
قبل از فروش آیفون این اقدامات را انجام دهید+آموزش

قبل از فروش آیفون این اقدامات را انجام دهید+آموزش

دستگاه شما اطلاعات ارزشمندی رادر بر دارد و هیچ کس دوست ندارد که آن ها به دست غریبه برسد. از همین روی پاکسازی...
زمان مطالعه: 1 دقیقه

تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات
قبل از هر کاری ابتدا باید از اطلاعات دستگاه خود یک نسخه پشتیبان یاBackupتهیه کنید. این کار برای این است که اطلاعات قبلی خود را ذخیره سازی کنید. میتوانید این کار را از طریقiCloudیاiTunesانجام دهید.

برای تهیه نسخه پشتیبان از طریقiCloudبه اینترنتWiFiمتصل شده و بهSettings> iCloud> Backupبروید. در اینجا گزینهiCloud Backupرا فعال کنید و بر روی دکمهBack Up Nowضربه بزیند. بعد از آنکه عملیات تهیه نسخه پشتیبان انجام شد برای اطمینان از صحت کار بهSettings> iCloud> Storage> Manage Storageبروید و مطمئن شوید که نسخه پشتیبان شما در اینجا قرار دارد.برای تهیه نسخه پشتیبان از طریقiTunesابتدا دستگاه خود را به رایانه خود متصل کنید. نرم افزارiTunesرا باز کنید و به منویFiles> Devices> Back Upبروید وThis Computerرا انتخاب کرده و سپس بر رویBack Up Nowکلیک کنید. همچنین اگر لازم است میتوانید داده های خود را در نسخه پشتیبان رمزگذاری نیز بکنید.

قطع ارتباط باiCloud
بعد از آنکه از اطلاعات و داده های خود نسخه پشتیبان تهیه کردید، لازم است ارتباط دستگاه خود را باiCloudقطع کنید تا صاحب جدید گوشی یا تبلت شما به داده های شما از این طریق دسترسی نداشته باشد. برای انجام این کار بهSettings> iCloudبروید و بر روی دکمهSign Outکلیک کنید. بعد از آن بر روی دکمهDelete From My iPhoneکلیک نمایید تا بعد از ورود گذرواژه حساب کاربری شما درiCloudبه کلی از روی دستگاه پاک شود.

اگر از دستگاه قدیمی تر باiOS 7یا قبل از آن استفاده میکنید بهSettings> iCloudرفته و در آنجا بر رویDelete Accountضربه بزیند.

پاک سازی کل اطلاعات دستگاه
بعد از آنکه ارتباط دستگاه خود را باiCloudقطع کردید نوبت به پاکسازی دستگاه میرسد. بهSettings> General> Reset> Erase All Contentبروید تا کل محتویات گوشی شما پاکسازی شود. در این جا دستگاه از شما میخواهد که حساب کاربری اپل و رمز آن یا گذرواژه خود را وارد کنید و بعد از آن لازم است تا بر روی دکمهEraseضربه بزنید تا عملیات پاکسازی آغاز شود.سپس باید نگاهی سریع به گوشی خود بیندازید تا از پاک شدن کامل اطلاعات اطمینان حاصل کنید.

اگر قبل از این و بدون پاکسازی گوشی یا آیپد خود اقدام به فروش آن کرده اید نگران نباشید. کافی است به وب سایتicloud.com/findرفته و دستگاه خود را انتخاب کنید و بعد از وارد شدن به حساب کاربریEraseرا برای پاکسازی ان انتخاب کنید. بعد از آن لازم است بر رویRemove from Accountکلیک کنید.اما اگر بر روی دستگاه قبلی خود از حسابiCloudاستفاده نکرده اید و فراموش کرده اید که اطلاعات آن را پاک کنید چاره ای ندارید جز آن که به صاحب جدید دستگاه تلفن زده و دستورالعمل های بالا را برای پاک سازی به وی بدهید!

نظر خود را درباره «قبل از فروش آیفون این اقدامات را انجام دهید+آموزش» در کادر زیر بنویسید :
5 + 9 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید