معصومه فقری

علاقه من نوشتن در زمینه گردشگری هست و گاهی در زمینه های دیگه اجتماعی و دغدغه های روز داخل آسمونی مطلب مینویسم، با من همراه باشید