کد مطلب:  57097 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 5 دقیقه
گزارش اختصاصی از مراسم شب عروس، بزرگداشت مولوی

گزارش اختصاصی از مراسم شب عروس، بزرگداشت مولوی

مراسم بزرگداشت مولانا همه ساله به مدت 7 روز از 10 تا 17 دسامبردر شهر قونیه برگزار می شود. از جمله برنامه هایی...
زمان مطالعه: 5 دقیقه

مراسم بزرگداشت مولانا همه ساله به مدت 7 روز از 10 تا 17 دسامبردر شهر قونیه برگزار می شود. از جمله برنامه هایی که در این مراسم وجود دارد: پخش موسیقی های عرفانی، حرکات سماع در جهت مدح پروردگار و همینطور سخنرانی هایی به منظور شناخت این شاعر بزرگ ایرانی انجام می شود. همه ساله گردشگران زیادی برای تماشای این مراسم به شهر قونیه سفر می کنندکه ایرانیان در صدر آنها قرار دارند.
مراسم سماع هر شب در سالن مرکز فرهنگی مولانا برگزار می شود .رقص سما ع به این صورت است که مرکزی رابه عنوان خورشید در نظر می گیرند و افرادی به دور آن همانند گردش سیاره ها بر روی مدار به دور خورشید می چرخند. حالت دست ها در حرکات سماع یکی به سمت بالا (آسمان) و دیگری به سمت پایین(زمین) قرار می گیرد که این معنای دریافت انرژی های مثبت از آسمان و دفع انرژی های منفی به سمت زمین است.

گرامیداشت مولانا
گرامیداشت مولانا

مراسم بزرگداشت مولانا با اینکه در ماه سرد دسامبر برگزار می شود اما هر سال گردشگران زیادی را به سمت خود می کشاند.مولانا نه تنها قاره آسیا و به اصطلاح شرقی ها بلکه برای تمام جهانیانی به عنوان شاعری شناخته شده است. به گزارش پگاه موسوی شاعر و ترانه سرا که به عنوان نماینده و سفیر فرهنگ و ادب از طرف ایران در این مراسم حضور فعالی داشت
درباره تجربه اش از ورود به قونیه گفته است:
«پس از توقفی یک روزه در استانبول وارد قونیه شهر بی تابی ها و ناله های عاشقترین مرد زمانه شدیم شهری که با تمام جهان متفاوت است... سرزمین سلطان عشق و دلدادگی با آسمانی صاف و زیبا که آب و باد و خاکش عطر عشق دارد...
انقدر برای دیدن زیبایی های این شهر عجله داشتم که خستگی را فراموش کرده و همراه گروه راهی گردش روزانه شدم.
در ابتدا به موزه پاناروما رفتیم که در کنار مرکز فرهنگی مولانا واقع شده. در موزه پانوراما دوطرف راهروهایی طولانی و عریض میبنید و حیاطی که با یک بنای چند ضلعی محصور شده است .الگوی بنا به صورت حیاط مرکزی و بنا یی چند ضلعی با شیشه های وسیع ساخته شده است. داخل حیاط تعداد زیادی ماکت از خانه های مولانا است و هرکدام با جزییات دقیق ساخته و تابلوهایی جهت معرفی کنارش نصب شده است.بعد از خروج از حیاط در راهروهای اطراف حیاط تابلوهایی از آثار تاریخی قونیه و شخصیت های مهم شهر می بینید که با سبک های مختلف خلق شده است».

گرامیداشت مولانا
گرامیداشت مولانا

در روزهای بعد به بازدید شهر "چاتال هویوک "، مسجد و مزار شمس تبریزی ، کلیسای روستای سیله ، موزه کاراتای ، مسجد و مناره علاالدین رفتیم.همچنین میهمانان برنامه ضمن بازدید از اماکن تاریخی شهر از مقبره مولانا نیز بازدید کردندو در آخر از مراسم شب عروس بازدید کردیم. سالگرد درگذشت عارف و شاعر برجسته فارسی زبان، مولانا جلال الدین بلخی موسوم به "شب عرس" جمعه در قونیه و بر سر مزار این شاعر بزرگ ایرانی با شعار "زمان احسان" برگزار شد. ویروس کرونا این مراسم را که سالیان سال با حضور هزاران نفر از عاشــقان شعر و ادب فارسی در شهر قونیه برگزار می شد امسال تحت الشعاع خود قرار داده بود و مراســم به صورت تقریبا خصوصی و با حضور میهمانهایی از ترکیه، ایران، ازبکســتان، تاجیکســتان، قزاقســتان، بوســنی، مقدونیه، آلمان، آلبانی، روســیه، مجارستان، لهســتان و بلغارستان و... با رعایت کامل پروتکلهای بهداشــتی برگزار شــد و گفتنی است سی و پنج روزنامه نگار از رسانه های 11 کشــور جهان برای پوشش هفتصد و چهل و هفتمین ســالگرد مراســم بزرگداشت مولانا شرکت کردند. یک روز پیش از مراســم در نشســتی مطبوعاتی که به صورت اینترنتــی نیــز پخــش میشــد خانم "اســین چلبی" بیســت و دومین نواده مولانا ضمن خوشــامدگویی بــه حاضــران در هفتصــد و چهل و هفتمین ســالگرد درگذشت مولانا چند کلامی سخن گفت و به سؤلات خبرنــگاران حاضــر در جلســه پاســخ گفــت. چلبی با اشــاره بــه این موضوع کــه برای همه ما و بدون شــک شــخص مولانا سلامتی انســان بسیار مهم و
اساسی است، تصمیم گرفته شد که مراسم امسال به صورت عمومی برگزار نشود تا از جان یکدیگر در برابر ایــن ویروس محافظــت و مراقبت کنیم. او در پاســخ به پرســش پگاه موسوی درباره اهمیت مولانا به عنوان کسی که خون مولانا در رگهایش جریان دارد، گفت: »مولانا شــاعری ایرانی است که به زبان فارسی شعر نوشت و بعد از حرکت از بلخ به سمت ترکیه در  نهایت در شهر قونیه از دنیا رفت. مولانا شاعری ایرانی است که فارسی نوشته و در قونیه به خاک سپرده شده امــا او را بایــد یک چهــره جهانی بــه حســاب آورد که متعلق به تمام دنیاســت. مولانا مسیری 10 ساله را از بلخ تا قونیه طی کرد و در این ده سال 72 ملت را دید و تجربه کرد. پس او انســان را بســیار خوب میشناسد. [Forwarded from عالم]
کــه میتواند آنقــدر دقیق و موشــکافانه از پنهانترین لایه های وجود انسان سخن بگوید و سخنانش چه در شعر و چه در نثر نشان دهنده همین شناخت از انسان از منظر جامعه شناسی است.«
این مراسم با قرائت آیاتی از قرآن و صدور پیامی از رجب طیب ارودغان، رئیس جمهور ترکیه به همین مناسبت آغاز شد که وی با این پیام تأکید کرد: علیرغم راهزنان عصر معاصر که چیزی جز کشتن نمیدانند، ما با حمل مشعل محبت که مولانا آن را شعله ور کرده است، ادامه خواهیم داد. وی در ادامه تصریح کرد: حضرت مولانا فتنه، بدی و حسادتها را از دل زدوده و راه برادری و عشق را به جهانیان آموخت. با اینکه حدود هشت قرن از درگذشت ایشان میگذرد اما میلیون ها انسان در جهان با زبان، آیین و فرهنگ مختلف از جهان بینی سرشار از عشق و دوستی او فیض برده و به آرامش میرسند.

گرامیداشت مولانا
گرامیداشت مولانا

سپس مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس ترکیه در سخنرانی خود در مراسم بزرگ است هفتصد و چهل و هفتمین سالگرد درگذشت مولانا، گفت: مولانا یک عارف است اما عارفی که نه تنها برای مسلمانان بلکه مسیحیان و پیروان سایر ادیان نیز به او احترام میگذارند. به نظر من، مولانا هویتی فراتر از شاعر بودن دارد. شعر به عنوان شکلی ادبی برای انتقال افکار و اصول او در دست اوست. شن توپ افزود: 130 مولوی خانه در سراسر جهان به عنوان یک مکتب با ارزش و کانون زیبایی شناسی، ادب و فضل فعالیت میکنند و قلبهایی را که پس از قرنها در این دنیای تاریک با کلام او همدم شده اند درخشان میکنند. دنیایی سرشار از رحمت برای همه مردم جهان آرزو داریم.
محمد نوری ارسوی وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه نیز در این مراسم اظهار داشت: اگرچه مولانا 747 سال پیش درگذشت، اما شعله ای که وی بجا گذاشت هنوز به اندازه کافی قوی است تا اختلافات را در سراسر جهان از بین ببرد و در نهایت همه را دور خود جمع کند. ارسوی با بیان اینکه مولانا یک زندگی منحصر به فرد به عنوان میراث بر جا گذاشت، افزود: او آثار
خود را نه برای یادبود بلکه برای پیروی از آنها در زندگیً برای ما نوشت در انتهای این مراسم که به دلیل محدودیتهای ناشی از شیوع کرونا تنها با حضور 35 خبرنگار برگزار شد گروه موسیقی صوفی قونیه، آیین سماع را اجرا کردند. موضوع برنامه های امسال مراسم گرامیداشت مولانا »زمان احسان« است و بیت "این همه اوصافشان نیکو شود / بد نماند چونکه نیکو
جو شود" به عنوان شعار مراسم امسال انتخاب شد.
گزارش از پگاه موسوی، شاعر و ترانه سرا

: برای دریافت مشاوره درباره گزارش اختصاصی از مراسم شب عروس، بزرگداشت مولوی فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «گزارش اختصاصی از مراسم شب عروس، بزرگداشت مولوی» در کادر زیر بنویسید :
4 + 9 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید