مهاجرت به آمریکا و کانادا
کد مطلب:  57990 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 16 دقیقه
جملات مورد نیاز در عراق به زبان عربی

جملات مورد نیاز در عراق به زبان عربی

اصطلاحات رایج و لازم زبان عربی را در این پست یاد بگیرید.
زمان مطالعه: 16 دقیقه

زبان عربی، یکی از زبان های رسمی سازمان ملل متحد است.
افراد زیادی برای تردد به کشورهای عربی بخصوص عراق، نیاز دارند تا لغات و اصطلاحات عربی را بیاموزند.

در ادامه ی این بخش از آسمونی، گزیده‌ای از اصطلاحات رایج و لازم زبان عربی را گردآوری کرده ایم که در ادامه می بینید.

جملات مورد نیاز در عراق به زبان عربی
جملات مورد نیاز در عراق به زبان عربی

اصطلاحات رایج زبان عربی

1) فارسی : گذرنامه – پاسپورت

العربیه : جَواز – باسبورت

2) فارسی : گذرنامه ها

العربیه : جَوازات

3) فارسی : گذرنامه ات رو بده

العربیه : إنْطِنی جَوازَک

4) فارسی : بگذار ببینم – نگاه کنم

العربیه : خلّی أشُوف

5) فارسی : ویزا

العربیه : فیزَه

6) فارسی : کجاست؟

العربیه : وِین

7) فارسی : سرویس بهداشتی کجاست؟

العربیه : وِینِ المَرافِق الصَّحیَّه

(بدون کلمه صحیه بکار ببرید، چون اینگونه عامیانه تر است)

8) فارسی : میخواهم

العربیه : أرید

9) فارسی : بروم

العربیه : أرُوح

10) فارسی : به نجف

العربیه : إلْنَجف (در اصل الی النجف بوده)

نحوه تلفظ : أرید أروحِلْنَجف

11) فارسی : اتوبوس میخوای یا ون

العربیه : تِرید الباص لُو کَیّه؟

12) فارسی : کرایه اش چنده – چقدر میشه

العربیه : إشگَد؟ – إشگد الأجره

13) فارسی : ده هزار – 10000 دینار – 10

العربیه : عَشر – عَشرتالاف

14) فارسی : خوبه

العربیه : زیَن

15) فارسی : نه گرونه!

العربیه : لا، باهِز

16) فارسی : خیلی – گرونه

العربیه : إهوَای، کِلَّش – باهز

17) فارسی : گروهتون، چند نفر هستید؟

العربیه : جَماعَتْکُم، چَم نفرات؟

18) فارسی : بیا بالا – سوار شو – بپر بالا

العربیه : صْعَد – یا أللّه صْعد

19) فارسی : تمام شدید؟ همه سوار شدید؟ – تکمیل شد – تمام شد.

العربیه : خَلاص؟ – یا به صورت خبری :خلاص!

20) فارسی : چمدان – ساک

العربیه : جُنطَه – جمع : جُنَط

21) فارسی : راننده

العربیه : سایِق

22) فارسی : ایستگاه پلیس

العربیه : سیطَرَه

23) فارسی : گیت – دروازه – ورودی

العربیه : بَوّابَه

24) فارسی : افسر – مامور – مسؤول

العربیه : ضابُط

25) فارسی : گاری – ارابه

العربیه : عَرَبانه

26) فارسی : گاری چی – ارابه کش

العربیه : عَرَبَنچی

27) فارسی : (بردار،بلند کن) -چمدون رو بردار

العربیه : (شیل) – شیلِ الجُنطَه

28) فارسی : کیف – کوله

العربیه : حَقْبَه

29) فارسی : هوا گرمه – گرمه

العربیه : ألْجَو حار – حار

30) فارسی : آبجوش

العربیه : مایِ الحارّ، مای حار

31) العربیه : خُبُز

فارسی : نان

32) ساندویچی(مخصوص به عراق)

العربیه : صَمّون

33) فارسی :کولر را روشن کن

العربیه : شَغِّلِ الْمُکَیِّف

34) فارسی : خاموش کن – خاموشش کن – کولر را خاموش کن

العربیه : طَفْ – طفِّیَه – طفّی المُکیّف

35) فارسی : وایستا – نگه دار

العربیه : اُگُفْ

36) فارسی : اینجا – آنجا

العربیه : إهْنا – إهناک

37) فارسی : بیا

العربیه : تعال

38) فارسی : برو

العربیه : رُح (روح)

39) فارسی : گم کردم

العربیه : ضَیَّعِت

40) فارسی : بگذار – قرار بده

العربیه : خَلّی

41) فارسی : چرا – برای چه

العربیه : لِیَش

42) فارسی : نمی فهمم – نمی فهمم چی میگی

العربیه : مَافْتَهِم (الف خوانده نمی شود) – مَفتَهم شتگول

43) فارسی : کم – کمی عربی بلدم

العربیه : شُوَیّ، شْوَیّ – شوی أعرف، شوی أحچی

44) لطفا: رجاءاً

45) متشکرم: شکراً

46) خوش آمدی: اهلا و سهلا

47) بله: نعم / ای

48) خیر: لا

49) مشکلی نیست: مو مشکل

50) ببخشید: متاسفم / العفو/ آنی آسف

51) چه وقت؟ اِشوَکِت

52) کجا؟: وین

53) چقدر؟: چم؟

54) چی؟: شنو

55) کی؟: منو

56) پل: جسر

57) خانواده: اهل

58) غذا: اَکِل

59) عجله کن: ابسرعه/بالسرعه

60) من می فهمم: آنی افتهم

61) من نمی فهمم: آنی ما افتهم

62) دارو: دوا

63) پول: فلوس

64) فارسی می تونی حرف بزنی؟: تتکلم بالفارسی؟

65) ممکنه کمکم کنی؟: ممکن تساعدنی؟

66) مسجد: جامع

67) بازار: سوگ

68) پلیس: شرطه

69) بایست: اوگف

70) حال شما چطوره: اشلُونِک

71) خوبم: زین

72) خداحافظ: مع السَلامه

73) در امان خدا: فی اَمانِ الله

74) چه خبر: شکو ماکو؟

75) خبری نیست: ماکو شی

76) بفرمایید استراحت کنید: اِتفَضَّل اِستیریح

77) ممنونم: ُشکرًا

78) خسته: تعبان

79) گرسنه: جوعان

80) سیر(متضاد گرسنه): شبعان

81) حرم کجاست؟: وین الحَرَم

82) گران: غالی

83) ارزان: رَخیص

84) بیمارستان/درمانگاه: مسَتشفی

85) می خواهم زیارت کنم: ارید ازور

86) لباس: مَلابس

87) جلو: گِدَّام

88) فارسی : سخت

العربیه : صَعُب

89) فارسی : ساده، آسون

العربیه : سَهِل

90) فارسی : سیگار

العربیه : جیگارَه

91) فارسی : کی، چه وقت

العربیه : إشْوَگِت

92) فارسی : الان

العربیه : هَسَّه

93) فارسی : دیروز

العربیه : أمِس

94) فارسی : فردا

العربیه : باچِر

95) فارسی : امروز

العربیه : ألیوم

96) فارسی : امشب

العربیه : ألِّیَلَه

97) فارسی : اسمتو بنویس(به معنای ثبت نام)

العربیه : سَجِّل إسمَک

98) فارسی : گذرنامه ها را تحویل دهید

العربیه : سَلَّمو الجَوازات

99) فارسی : فرودگاه

العربیه : مَطار

100) فارسی : حدوداً، تقریباً

العربیه : حَوالی

101) فارسی : گوش بده – به من گوش بده

العربیه : إسمَع – إسمَعنی

102) فارسی: کارت شناسایی

العربیه : هُوِیَّه

· قبلا کلمه گران رو ترجمه کردیم، حالا متضاد آن:

103) فارسی : ارزان

العربیه : رَخیص

104) فارسی : ارزان تر

العربیه : أرخَص

105) فارسی : ببخشید

العربیه : ألْعَفُو

106) فارسی : نانوایی

العربیه : خَبّاز

· جملات تعارفی-تشکری

107) الله یخلیکم: خدا نگهتون داره

108) الله یحفظکم:خدا حافظ شما باشد

109) الله یسلمکم:خدا شما را سلامت نگهدارد

110) زحمناکم:زحمت به شما دادیم

111) الله یعینکم:خدا نگهدارتون باشد

112) رحم الله والدیک:خدا پدر و مادرتان را بیامرزد

113) الله یساعدکم:خدا کمکتان کند

114) صار الزحمه علیکم:برای شماها زحمت شد

115) عاشت ایدکم: خداقوت

116) فارسی : مجانی

العربیه : بلاش

117) فارسی : سلامتی

العربیه : عافِیَه (مثلا در تعارفات میگویید : بلْعافیه إن شاءالله )

118) فارسی : سیو کن، ذخیره کن – ذخیره کردن

العربیه : وَفِّر – توفیر

119) فارسی : دیوانه – ما دیوانگان حسینیم

العربیه : مَجنون – إحنَه مجانین الحسین

120) فارسی : فصیح – کتابی

العربیه : فُصحه (مثلا اگر شما به مکالمه فصیح تسلط دارید می گویید : تِگدَر تِحچی فُصحَه؟ می تونی فصیح و کتابی صحبت کنی؟ أعرُف الدارِجه شْوَیّ : لهجه عامیانه کم بلدم

121) فارسی : اتاق – اتاق ها

العربیه : غُرْفَه – غُرَف

122) فارسی : بوس

العربیه : بوس

123) فارسی : زشت – قبیح – ناپسند

العربیه : عِیب

مثلا میگویید : لا تْسَوّی، عیب : نکن! زشته!

124) فارسی : خانه

العربیه : بیَت – حُوش

125) فارسی : گوشت

العربیه : لَحَم

126) فارسی : گران – ارزشمند

العربیه : غالی (هم به چیز گران می گویند هم به یک فرد عزیز و محترم)

127) فارسی : چطوری (مذکر)

العربیه : إشْلونَک

128) فارسی : چطوری (مونث)

العربیه : إشلونِچ

129) فارسی : خسته

العربیه : تَعبان

130) فارسی : گرسنه

العربیه : جَوعان

131) فارسی : تشنه

العربیه : عَطشان

132) فارسی : صبح بخیر

العربیه : صَباحَ الخیر (جواب : صباح النور)

133) فارسی : خوش آمدید

العربیه : أهلا بکم، هَلا بیک، هلا بیکم

134) فارسی : هر جور مایل هستی

العربیه : عَلا کِیَفَک

135) فارسی : بیمارستان

العربیه : مُستَشفی (مُستَشفه بخوانید)

· آموزش قیدهای زمان و مکان

136) صباح:صبح

137) الیوم:امروز

138) أمس:دیروز

139) غدا(بکره):فردا

140) فجر:سپیده دم

141) مغرب:مغرب

142) لیل(عشا بکسر ع):شب

143) منتصف اللیل:نیمه شب

144) هذه اللیله:امشب

145) نهار.یوم:روز

146) مساء:بعدالظهر.شب

147) أعلا:بالا.بالاتر

148) أسفل:پایین .پایین تر

149) أین:کجا

150) تحت:زیر

151) أمام.قدام(بضم ق وتشدید د):جلو

152) فوق:بالای.روی

153) خلف.وراء:پشت سر

154) جنب.جوار:کنار

155) بعدبکره(بعد غد): پس فردا

156) بعدیومین:دو روز بعد

157) بعدثلاثه ایام:سه روز بعد

158) لیله اول أمس: پریشب

159) الأمس الأول:پریروز

160) لیله الغد:فرداشب

161) قبل الظهر:پیش از ظهر

162) إذا:هرگاه.اگر

163) عند:نزد

164) قریب من:نزدیک به

165) بعید عن:دور از

166) منذ مده:مدتی است

167) هنا:اینجا

168) هناک:انجا

169) بین:میان

170) متی: چه وقت.کی

171) قبل قلیل:کمی پیش

172) الان:حالا

173) سنه(ج:سنوات.سنین):سال

174) هذا الشعر:این ماه

175) اسبوع(ج:اسابیع):هفته

176) شهر(اشهر):ماه

177) هذه السنه:امسال

178) هذاالأسبوع:این هفته

179) علی الیمین:سمت راست

180) علی الشمال:سمت چپ

181) علی طول:مستقیم

182) بعدالمفترق:بعداز چهار راه

183) ایستگاه قطار کجاست؟

ون المَحَطَّه

184) فرودگاه کجاست؟

ون المَطار؟

185) نزدیک – دور

186) قریب – بَعید

187) کدوم یکی از اون ها (از دو راه – طرف) نزدیکتره؟

یا هُم – یا هُوْ اَقرَب

188) کدوم راه به کربلا نزدیک تره؟

یا طَریق أقرَب إلکَربله

189) کدوم راه – طرف – مسیر- خلوته؟

یا طریق – جِهه، صُوب – مسیر – بلا إزدحام، مو إزدحام

190) خیلی زحمتتون دادیم – اذیتتون کردیم

هوایَه زَحَمناکُم – أذِّیناکم

191) اجرتون با سیدالشهدا

أجِرکُم عَل إحْسیَن (ع)

192) شارژ موبایل از کجا بخرم؟

إمْنِیَن أشتری رَصید (المووبایل «لازم نیست موبایلش رو بگید»)

193) سیم کارت

شریحَه

194) میشه یه شارژر بدید، شارژ موبایلم تموم شده – شارژش تموم شده

یمکن تِنطینی شاحِنه، خَلَص ألشَحَن مووبایلی – خَلَص شحْنَه

195) کجا میتونیم استراحت کنیم؟

ون نِگدَر نستَریح

196) میشه یه کم برید عقب تر / جلوتر

یصیر اِشوَیَّه تِرجَع / تِتقَدَّم

197) بیاید این ور تر / برید اون ور تر

تعال لِهْنانِه / رُوح لِهْنَاکه

198) ببخشید ممکنه کمی به من هم جا بدید(که من هم بشینم / بایستم)

العَفُوْ تِنْطینی مَکان (حتی آنی هم اَگعُد / اوگَف)

199) آقا/خانم اجازه میدین من هم زیارت کنم؟!! (لازم به گفتن آقا / خانم نیست)

عفواً خَلّینی آنی هم اَزُور (با عذر خواهی)

خَلّینی آنی هم اَزور (به صورت جدی و دستوری!!)

200) آیا امشب حرم رو می بندن؟!

إللِّیلَه یِسدُّونِ الحرم؟

201) ببخشید درب ورودی دیگه ای وجود نداره؟!

أکُو باب ثانیه یا أکو باب غیر؟!! (ثانیه یعنی دومی)

202) ببخشید شما تا کی اینجا نشسته اید؟!!

إلعَفو لِشْوَکِت گاعِد إهنانِه؟؟

203) آیا شما میخواین برید؟! یا هنوز هستین؟!

إتْرِیدُون إتْرُوحون ؟! لُو بَعَدکُم؟!

204) ببخشید گاراژ ماشین (ترمینال) کجاست؟!

العفوا وِن إلگـَراج؟

205) آیا حرم، ماشین مخصوص برای بردن به سامرا داره؟!

اکو سیارَهِ خاص العَتَبه إلْسامرَه؟ (عَتَبه منظور حرم امام حسین/ابالفضل/وامام علی علیهم السلام می باشد)

206) چجوری میشه رفت مسجد کوفه؟!

إشلون أروحِ إلْمسجد الکوفه؟!

207) ببخشید فاصله مسجد کوفه تا سهله چقدره؟!

العفوا إشگد المَسافه بیَن السهله و الکوفه؟

208) بین راه ماشین(سیاره) هست سوار بشیم(نرکب)؟!!

اکو سیارات بین الطریق نرکب؟؟

209) سرویس بهداشتی کجاست؟!

وین المَرافِق (تِکرَم وِین المرافق:گفتن تِکرَم در اول جمله مودبانه تر است)

· نکته مهم بسیار بسیار مهم: هیچ وقت در داخل سرویس بهداشتی به کسی بفرمایید با جمله اتفضّل را نگویید، بلکه باید بگویید : کَرِّم

210) ببخشید این سرویس بهداشتی(التوالت) شلنگ آب داره؟!

إلتوالِتات بیهِن صُوندَه؟!

211) ممکنه یه شلنگ آب برای سرویس وصل کنید

بلازحمه (إذا ممکن) إتشَکِّلِ الصونده؟!

212) ببخشید درمانگاه / بیمارستان کجاست؟!

إلعَفُو وِین المُستَوصِف / مُستَشفَه؟؟

213) ببخشید درب ورودی خانم ها/آقایان کدوم طرفه؟!

إلعَفُو مِن وین باب الدُخول للِنِساء / للرجال؟

214) موقع نماز درب حرم رو می بندند؟

یسدُّون باب الحَرَم وقتِ الصلاه؟(با لحن پرسشی)

215) فارسی : جای خالی دارید؟

العربیه : عِدکُم مَکان!؟ – أکو مکان!؟

اگر باشد ممکن است بگویند : ای ای إتفَضَّل (بله بله؛ بفرمایید) و اگر جا نباشد می گویند : ما فی

216) فارسی: مسئول یا رئیس موکب کیست؟

العربیه: منُو مسئولِ المُوکب!؟

217) فارسی: برای بانوان(نساء) جای(خیمه) جداگانه هم دارید؟

العربیه: (اَکو) – (عِدکُم) قاعَه للنساء؟ (سالن های استراحت برای خواب را قاعه میکویند.)

218) فارسی: پتو، بالشت، تشک دارید؟ چند تا دارید؟ به تعداد هست؟

219) العربیه: بَطانِیَه(پتو)، مُخَدَّه(بالش)، دوشَگ(تشک) عِدکُم؟ چَم واحد عدکم؟ مو قَلیلات خو؟؟

· بخش اصلی و مهم قیدهای زمان در لهجه عراقی

220) فارسی :گذشته

العربیه :الماضی

221) فارسی : دیروز

العربیه : ألبارحَه – مبارح

مثال: شفتَه البارِح بالسُّوگ

دیروز در بازار او را دیدم

222) فارسی : پریروز

العربیه : اوّل البارحَه

شفته اول البارحه بالسوگ.

223) فارسی : هفته گذشته

العربیه : الاُسبوعِ الفات

224) فارسی : ماه گذشته

العربیه : الشَهَر الفات

225) فارسی : سال گذشته

العربیه : السنه الفاتت (سنه مونث است پس فعل فات باید مونث بیاید)

· ممکن است به جای فات و فاتت از «الماضی» و «الماضیه» هم استفاده شود…

226) فارسی : حال

العربیه : الحاضر

227) فارسی : امروز

العربیه : ألیوم

مثال : شفِتْهَا الیوم بالسوگ.

او(زن) را امروز در بازار دیدم.

228) فارسی : این هفته

العربیه : هذا الاسبوع

229) فارسی : این ماه

العربیه : هذا الشَهَر

230) فارسی : امسال

العربیه : هذا السَّنَه

231) فارسی : آینده

العربیه : المُسْتَقبَل

232) فارسی : فردا

العربیه : باچـِـر

233) فارسی : پس فردا

العربیه : عُگــُب باچـر

مثال: رَح اَشوفَه عُگُب باچر

او را پس فردا خواهم دید

234) رَح + فعل = خواهم آن فعل را انجام داد

235) فارسی : هفته آینده

العربیه : لإسبوع الجای

236) فارسی : ماه آینده

العربیه : الشَهَر الجای

237) فارسی : سال آینده

العربیه : السّنهِ لجایَه

238) فارسی : مطمئنی؟ – حتماً

العربیه : إنته مِتْأکِّد؟ – مِتأکّد؟

239) فارسی : برای اینکه، چون

العربیه : لِأنَّ، لَن

240) فارسی : می دانم – می دانی

العربیه : أدْری – تِدری

241) فارسی : نمی دانم

العربیه : مو أدری

242) فارسی : فراموش کردم

العربیه : نِسیَت

243) فارسی : بلند شو

العربیه : گوم

244) فارسی : بشین

العربیه : اُگعُد

245) فارسی : مهر ( مُهرِ نماز)

العربیه : تُربَه

246) فارسی : سرد

العربیه : بارِد

247) فارسی : خیلی سرد – خیلی گرم

العربیه : کِلَّش بارد – کِلَّش حارّ

248) فارسی : شماره

العربیه : رَقَم

249) فارسی : یک لحظه

العربیه : لَحظَه

250) فارسی : چند (روز – مقدار – عدد)

العربیه : چَمْ

251) فارسی : داخل شو

العربیه : طُب – اُدخُل

252) فارسی : خارج شو – برو بیرون

العربیه : إطْلَع – اُخرُج

253) فارسی : کاروان

العربیه : حَملَه

254) فارسی : صف – به صف شید

العربیه : سرَه – بْسرَه

255) فارسی : قند

العربیه : اصلا نمیدونن قند چی هست! فقط شکر

256) فارسی : شکَر

العربیه : شَکَر

257) فارسی : بازار

العربیه : سوگ

258) فارسی : پول

العربیه : فْلوس

259) فارسی : صرافی

العربیه : صِیرفَه

260) فارسی : پول چنج کردن

العربیه : تَصریف

261) فارسی : خورده

العربیه : خُردَه

262) فارسی : نصف – نیم

العربیه : نُصّ

263) فارسی : یک چهارم – به 250 دیناری نیز میگویند، چون یک چهارم 1000 دینار است

العربیه : رُبُع

264) فارسی : سوپ

العربیه : شوربَه

265) فارسی : کباب ترکی

العربیه : گَصّ – شاوِرما

266) فارسی : چای

العربیه : شای

267) فارسی : شیر

العربیه : حَلیب

268) فارسی : مرغ – سرخ شده

العربیه : دجاج – مَشْوِیّ

269) فارسی : ماهی – سرخ شده

العربیه : سمَچ – مشویّ

270) فارسی : تخم مرغ

العربیه : إبْیَض

271) فارسی : ساندویچ

العربیه : لَفَّه

272) فارسی : پرس

العربیه : صَحَن

273) فارسی : غذای بسته بندی – بیرون بر

العربیه : سَفَری

274) فارسی : راست / سمت راست

العربیه : یَمین، یِمنَه / عَل یَمین، عَل یِمْنَه

275) فارسی : چپ / سمت چپ

العربیه : یَسار، یِسْرَه /عل یَسار، عل یِسرَه

276) فارسی : جلو – رو به رو

العربیه : گُبَل – گِدّام

277) فارسی : پشت، عقب – پشت سرت

العربیه : وَرِه، خَلْف – وَراک

278) فارسی : بالا

العربیه : فُوگ

279) فارسی : کنار، پیش

العربیه : یَمّ

280) فارسی : بیرون، محیط باز

العربیه : بَرَّه

281) فارسی : داخل، تو

العربیه : جَوَّه

282) فارسی : فقط – فقط دو نفر – فقط دوتا

العربیه : بَسْ – بَسْ نَفَرَین – بس إثْنِیَن

283) فارسی : آره، درسته

العربیه : إی – نعم – صحّ

284) فارسی : (با، به همراه) – با خانواده ام

العربیه : وِیّا – وِیّا أهلِی

285) فارسی : باهم -(مثلا در کفشداری میخواهید کفش ها را باهم تحویل دهید می گویید:)

العربیه : سوّه – سویّه

286) فارسی : تو (مَرد) – تو خودت گفتی……

العربیه : إنْته – إنته گِلِت…..

287) فارسی : تو (زن)

العربیه : إنتی

288) فارسی : من

العربیه : آنی

289) فارسی : ما

العربیه : إحْنَه

290) فارسی : او (مرد)

العربیه : هُوَّ

291) فارسی : او (زن)

العربیه : هِیَّ

292) فارسی : این (مذکر)

العربیه : هاذه

293) فارسی : این (مونث)

العربیه : های

294) فارسی : باید

العربیه : لازم

295) فارسی : راه – راه بسته است

العربیه : طَریق – طَریق مسدود (مزدود تلفظ می شود)

296) فارسی : پیاده شو

العربیه : نَزِّل

297) فارسی : تلفن زدن – زنگ زدن

العربیه : خابَر

298) فارسی : از کجا – اهل کجا – تو اهل کجایی؟

العربیه : مْنِیَن، إمنِیَن – أنته منین؟

299) فارسی : از ایران

العربیه : مْنِ الایران

300) فارسی : شهر

العربیه : مَدینه

301) فارسی : مواظب باش

العربیه : دیر بالَک (بالک بالک)

302) فارسی : نمیشه

العربیه : مَیْصِیر

303) فارسی : اشکالی نداره – باشه – مخالفتی ندارم

العربیه : مَیْخالف -مامشکل

304) فارسی : ولم کن – ولش کن

العربیه : عُفنِی – عُوفَه

305) فارسی : بزرگ

العربیه : چَبیر – عظیم

306) فارسی: راننده

العربیه: سایِق

307) فارسی: ایستگاه پلیس

العربیه: سیطَرَه

308) فارسی: پلیس

العربیه: شرطی

309) فارسی:درب

العربیه: الباب

310) فارسی: گیت – دروازه – ورودی

العربیه: بَوّابَه

311) فارسی: افسر – مامور – مسؤول

العربیه: ضابُط

312) فارسی: گاری – ارابه

العربیه: عَرَبانه

313) فارسی: گاری چی – ارابه کش

العربیه: عَرَبَنچی

314) فارسی: (بردار،بلند کن) – چمدون رو بردار

العربیه: (شیل) – شیلِ الجُنطَه

315) فارسی: کیف – کوله

العربیه: حَقْبَه

316) صبحانه (ریوگ)

317) لبن =شیر، ماست، دوغ

318) حلیب =شیر

319) لبن رائب، لبن حاثر، لبن زبادی،روب=ماست

320) عِیران، شراب اللبن، اللبن=دوغ

321) قشطه، قشده=خامه

322) جُبْن=پنیر

323) کثیر الدَسم=پر چرب

324) قلیل الدَسم =کم چرب

325) گیمُر: سرشیر

326) العربیه: اِشْلون صِحَّتِکُمْ

فارسی: سلامتین؟حالتون چطوره

327) العربیه: اِنتو اِشْلونکُمْ

فارسی: شما چطورین؟

328) العربیه: مِیْخالِفْ

فارسی: اشکال نداره

329) العربیه:ما یِصیرْ

فارسی: نمیشه

330) العربیه: دیرْ بالِکْ

فارسی: مراقب باش

331) العربیه: عُفْنی

فارسی: ولم کن

332) العربیه: عوفْهِ

فارسی: ولش کن

333) العربیه: خَلَصْ صبری

فارسی: صبرم تموم شد

334) العربیه: عَنْ اِذنْکُم، مِنْ رُخْصَتِکُمْ

فارسی: با اجازه شما

335) العربیه: بوسْ ایدهْ

فارسی: دستشو بوس کن

336) العربیه: یِتْشاقِّه

فارسی: شوخی میکنه

337) العربیه: اِشْبیه( اِشْبی):

فارسی: چِشه؟ چِش شده؟

338) العربیه:شعْبالِکْ

فارسی: چی خیال کردی؟

339) العربیه: لِسوء الحَظ

فارسی: متاسفانه، از بدشانسی

340) العربیه: لِحُسنِ الْحَظ

فارسی: خوشبختانه

· اصطلاحات پرکاربرد و بسیار ضروری

341) العربیه: یرحکم الله (درهنگام عطسه)

والجواب(جواب) : یغفرالله لکم

342) العربیه: اُخرس، اُسکت

فارسی: خفه شو

343) العربیه: لاسمح الله، حاشالله، لاقدّرالله

فارسی: خدا نکند، مبادا

344) العربیه: عفواٌ، معذرهً، أعتذر منکم، أرجو عدم المؤاخذه

فارسی: ببخشید، معذرت میخوام

345) العربیه: أسعد الله صباحک

فارسی: روزت خجسته، بامدادت خوش

346) العربیه: إیهٍ

فارسی: خُب، بسیار خوب

347) العربیه: ساعدک الله

فارسی: خسته نباشید

والجواب: سلّمک الله: سلامت باشید

348) العربیه: قرّت عیناک

فارسی: چشمت روشن

349) العربیه: یسعدنی أن أزورکم

فارسی: خوشحال می شوم ببینمتون

350) العربیه: أنا سعیدٌ بمعرفتک

فارسی: از آشنایی ات خوش وقتم

351) العربیه: نهارک سعیدٌ

فارسی: روز خوش

352) العربیه: لیله سعیده، طابت لیلتکم، مساءالخیر، مساؤکم بالخیر، مساک الله بالخیر

فارسی: شب خوش

353) العربیه: أنفاسک مبارکٌ

فارسی: (أحسنت: آفرین )، زنده باد، دمت گرم

354) العربیه: إلی اللقاء، إلی الملتقی، الوداع، بخاطرک

فارسی: به امید دیدار، خدانگهدار

355) العربیه: مع السلامه

فارسی: به سلامت، خدانگهدار

356) العربیه: أرجوکم، الرجاء

فارسی: خواهش می کنم، امید است

357) العربیه: لاتُجامِل، لاتکلّف

فارسی: تعارف نکن

358) العربیه: لقد کلّفناکم

فارسی: زحمت دادیم

والجواب: أرجوکم عدم المؤاخذه: خواهش می کنم خجالت ندهید.

359) العربیه: من فضلکم، رجاءً، لو تکرمتَ

فارسی: لطفاً، اگه میشه

360) العربیه: تفضّلتم

فارسی: لطف نمودید، زحمت کشیدید

والجواب:کلّفناکم: زحمت دادیم

361) العربیه: حسنٌ، جیدٌ، طیّب

فارسی: خوب، بسیار خوب

362) العربیه: أُرحّب بقدومکم، أرحّب بمقدمکم، تشرّفتم

فارسی: خیر مَقدمٍ، خوش آمدید

363) العربیه: تشرّفتُ بمعرفتک

فارسی: از آشناییت خوش وقتم

364) العربیه: أنا مرتاحٌ لرؤیتک، أنا مسرورٌ من رؤیتک

فارسی: از دیدنت خوشحال شدم

365) العربیه: أدام الله توفیقک، أیّدک الله

فارسی: خدا یارت، موفق باشی

366) العربیه: أطال الله بقائک

فارسی: خدا عمرت بده

367) العربیه: نعم صباحک

فارسی: صبح خوبی داشته باشی

368) العربیه: نعم مساؤک

فارسی: شب خوبی داشته باشی

369) العربیه: جعلتُ فداک

فارسی: فدایت شوم

370) العربیه: شکراً

فارسی:ممنون، تشکر

371) العربیه: شکراً، الله یحفظکم

فارسی: ممنون، خداشما را حفظ کند

والجواب: لا شکر علی الواجب

هذا هو واجبنا(تشکر لازم نیست، وظیفۀ ماست)

372) العربیه: الله یرعاکم

فارسی: خدا حفظتون کنه

373) العربیه: تُصبح علی الخیر

فارسی: شب خوش

374) العربیه: آسفٌ، متأسّف، مع الأسف، عذراً

فارسی: متاسفم، معذرت می خواهم

375) العربیه: وفقک الله

فارسی: خدا توفیق دهد

376) العربیه: فی صحهٍ و عافیهٍ (به بیمار گفته می شود)

فارسی: در سلامتی و عافیت باشی

377) العربیه: ننتظرکم ، نحن فی انتظارکم

فارسی: مامنتظر شماییم

378) العربیه: الله یُعطیک العافیه

فارسی: خداسلامتی به تو بدهد

379) العربیه: کیف الاسره؟، کیف الأهل و الأصدقاء ؟

فارسی: خانواده خوب هستند، دوستان چطور ؟

380) العربیه: الله یخلّیک

فارسی: خدا پشت و پناهت باشه

381) العربیه: أنا فی خدمتک

فارسی: نوکرتم، من در خدمتم

382) العربیه: فی أمان الله و حِفظِهِ

فارسی: در پناه خدا

383) العربیه: أخذتُ من وقتک کثیراً، أزعجتُکم، زاحمتُک

فارسی: زحمت دادیم، وقتتان را کرفتم

384) العربیه: أنت غیر جادٍّ فی کلامک، تمزحُ

فارسی: مزاح می کنی، شوخی می کنی، جدی نمیگی

385) العربیه: کل عامٍ و أنتم بخیر

فارسی: صد سال به این سالها (در همه سال خوب و سالم باشی)

نکته: در اعیاد کاربرد اصلی دارد.

386) العربیه: أنت بخیر و سعاده

فارسی: خوب و خوش باشی

387) العربیه: حیاک الله

فارسی: زنده باشی

388) العربیه: تسلم

فارسی: سالم باشی

389) العربیه: صبّحکم الله بالخیر

فارسی: صبح خوبی داشته باشی

390) العربیه: نحن فی منتهی السعاده

فارسی: ما واقعاً خوشبختیم

391) العربیه: سنزورکم بعد قلیلٍ إن شاءالله

فارسی: اگر خدا بخواهد دوباره همدیگر را خواهیم دید

392) العربیه: صافحنی

فارسی: بامن دست داد

393) العربیه: ربنا یعوض علیک

فارسی: خدا به تو عوض دهد

394) العربیه: أفادک الله

فارسی: خداوند تو را مؤید بدارد

395) العربیه: لا علیه أُهدیکم

فارسی: قابلی ندارد، خواهش می کنم

396) العربیه: لاتحزن، لاتقلق

فارسی: نگران نباش

397) العربیه: هنیئاً لک

فارسی: خوشا به حالت

398) العربیه: و لکم جزیل الشکر

فارسی: با نهایت سپاس

399) العربیه: حضره الفاضله (المحترمه)

فارسی: سرکار خانم

منبع :‌خبرنامه دانشجویان ایران

مهاجرت به آمریکا و کانادا
: برای دریافت مشاوره درباره جملات مورد نیاز در عراق به زبان عربی فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «جملات مورد نیاز در عراق به زبان عربی» در کادر زیر بنویسید :
3 + 6 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید