کد مطلب: 12312 درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
آیا آمیتیس همسر و خاله کورش کبیر بود ؟

آیا آمیتیس همسر و خاله کورش کبیر بود ؟

آمیتیسآمیتیس دختر ایشتوویگو (آستیاگ) و خواهر ماندانا مادر کوروش بزرگ است. کتزیاس میگوید: کوروش آمیتیس را پس...
زمان مطالعه: 1 دقیقه

korosh

آمیتیس

آمیتیس دختر ایشتوویگو (آستیاگ) و خواهر ماندانا مادر کوروش بزرگ است. کتزیاس میگوید: کوروش آمیتیس را پس از تصرف ماد و کشته شدن شوهرش درجنگ با پارس با احترامی شایسته یک مادر به

پارس می آورد و چندی بعد با او ازدواج میکند. این کاملا با آداب و آیین پارس ها و زرتشتیان متناقض است زیرا اگر ماندانا را مادر کوروش بدانیم پس آمیتیس خاله کوروش شده و در آیین ایران ازدواج

بامحارم ناپسند است و کوروش به هیچ وجه تن به این کاری نمیدهد! البته گفتنیست که کتزیاس گفته که آمیتیس نسبتی با کوروش نداشته و کوروش پسر چوپانی بوده و با جاه طلبی به این مقام

رسیده! پس حقیقت امر را باید پذیرفت که یگانه همسر کوروش بزرگ،شاهدخت کاساندان بوده است.

معرفی نویسنده:

ثبت نظر درباره «آیا آمیتیس همسر و خاله کورش کبیر بود ؟»

دیدگاه خود را در کادر زیر بنویسید

6 - 5 = ?