مهاجرت به آمریکا و کانادا
کد مطلب:  12659 
1 نظر
1 نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
زمان گذشته کامل (ماضی بعید) در زبان انگلیسی

زمان گذشته کامل (ماضی بعید) در زبان انگلیسی

فاعل+had+قسمت سوم فعل+ مفعول+...+گذشته سادهاين زمان براي بيان عملي است كه در زمان گذشته و قبل از يك عمل ديگر به...
زمان مطالعه: 1 دقیقه

Learning-English-3
Learning-English-3

فاعل+had+قسمت سوم فعل+ مفعول+...+گذشته ساده

این زمان برای بیان عملی است که در زمان گذشته و قبل از یک عمل دیگر به وقوع پیوسته باشد که اولین عمل را به ماضی بعید و دومین عمل را به گذشته ساده می نویسیمگذشته کامل نشان می دهد که کاری در گذشته قبل از یک عمل گذشته دیگر انجام گرفته است.وقتی دو تا عمل در گذشته اتفاق بیافتد اولی به ماضی بعید و دومی را به گذشته ساده می نویسیم. دیشب قبل از اینکه بخوابم مسواک زدم. دو تا عمل را در یک گذشته انجام دادم. پس مسواک زدن دورتر و ماضی بعید بوده که به ماضی بعید می نویسیم و دومین عمل رفتن به رختخواب بوده که به گذشته ساده می نویسیم. چون این زمان همیشه با ساده دیگری همراه است باید با دقت بیشتری عمل کنیم.

I had eaten lunch before you came

طرز ساختن ماضی بعید

این زمان به کمک فعل کمکی had همراه با اسم مفعول فعل ماضی ساخته می شود.
I had gone.
She had gone.
طرز منفی سوالی کردن گذشته کامل

برای سوالی کردن فعل کمکی had را به ابتدای جمله می آوریم و برای منفی کردن کلمه not را بعد از فعل کمکی had قرار می دهیم.
Had she come home before her father arrived?
Alice had not studied her lessons before she came to class.
طرز شناختن گذشته کامل

جملات در زمان ماضی بعید با یک گذشته ساده همراه اند همچنین با کلمات ربط by the time, as soon as, be for, after 
بیان می شوند.
Hassan had left as soon as we came here.

 

مهاجرت به آمریکا و کانادا
: برای دریافت مشاوره درباره زمان گذشته کامل (ماضی بعید) در زبان انگلیسی فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «زمان گذشته کامل (ماضی بعید) در زبان انگلیسی» در کادر زیر بنویسید :
3 + 9 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید