کد مطلب: 24583 درج نظر
زمان مطالعه: 2 دقیقه
متن کامل اذان و اقامه ترجمه فارسی

متن کامل اذان و اقامه ترجمه فارسی

اذان و اقامه یکی از ملزومات نماز برای همه مسلمانان است که قواعد و اصول خود را دارد. آسمونی در این مقاله متن و ترجمه اذان و اقامه را منتشر می کند.
زمان مطالعه: 2 دقیقه

اذان به همراه معنی

اذان یعنی اعلان به دخول وقت نماز با الفاظ مخصوصی که در احادیث صحیح آمده است و در ذیل بیان خواهد شد:

 

الله اکبر، الله اکبر
معبود به حق بزرگترین است ، معبود به بزرگترین است

الله اکبر، الله اکبر
معبود به حق بزرگترین است ، معبود به بزرگترین است

أشهد أن لا اله الاالله  ، أشهد أن لا اله الاالله
گواهی می دهم که بجز الله دیگر معبود به حقی نیست ، گواهی می دهم که بجز الله دیگر معبود به حقی نیست

أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله
گواهی می دهم که محمّد فرستاده الله است ، گواهی می دهم که محمّد فرستاده الله است

أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ ٱللَّٰهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ ٱللَّٰهِ
گواهی می‌ دهم که علی ولی خداست

حیّ علی الصلاة ، حیّ علی الصلاة
بشتابید به سوی نماز ، بشتابید به سوی نماز

حیّ علی الفلاح ، حیّ علی الفلاح
بشتابید به سوی کامیابی ، بشتابید به سوی کامیابی

حَيَّ عَلَىٰ خَيْرِ ٱلْعَمَلِ ، حَيَّ عَلَىٰ خَيْرِ ٱلْعَمَلِ
بشتابید به سوی بهترین کار ، بشتابید به سوی بهترین کار

الله اکبر ، الله اکبر
معبود به حق بزرگترین است ، معبود به بزرگترین است

لا اله الا الله ، لا اله الا الله
بجز الله دیگر معبود به حقی نیست

اقامه (تکبیر) به همراه معنی

روش اوّل اقامه

الله اکبر ، الله اکبر
معبود به حق بزرگترین است، معبود به بزرگترین است.

الله اکبر ، الله اکبر
معبود به حق بزرگترین است، معبود به بزرگترین است.

أشهد أن لا اله الاالله  ، أشهد أن لا اله الاالله
گواهی می دهم که بجز الله دیگر معبود به حقی نیست ، گواهی می دهم که بجز الله دیگر معبود به حقی نیست.

أشهد أن محمّدا رسول الله ، أشهد أن محمّدا رسول الله
گواهی می دهم که محمّد فرستاده الله است، گواهی می دهم که محمّد فرستاده الله است.

أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ ٱللَّٰهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ ٱللَّٰهِ
گواهی می‌ دهم که علی ولی خداست

حیّ علی الصلاة ، حیّ علی الصلاة
بشتابید به سوی نماز، بشتابید به سوی نماز.

حیّ علی الفلاح ، حیّ علی الفلاح
بشتابید به سوی کامیابی، بشتابید به سوی کامیابی.

قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة
قطعا نماز برپاشد، قطعا نماز برپا شد.

الله اکبر ، الله اکبر
معبود به حق بزرگترین است، معبود به بزرگترین است.

لا اله الا الله
بجز الله دیگر معبود به حقی نیست.

روش دوّم اقامه

الله اکبر ، الله اکبر
معبود به حق بزرگترین است ، معبود به بزرگترین است

 أشهد أن لا اله الاالله
گواهی می دهم که بجز الله دیگر معبود به حقی نیست

أشهد أن محمّدا رسول الله
گواهی می دهم که محمّد فرستاده الله است

أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ ٱللَّٰهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ ٱللَّٰهِ
گواهی می‌ دهم که علی ولی خداست

حیّ علی الصلاة
بشتابید به سوی نماز

حیّ علی الفلاح
بشتابید به سوی کامیابی

قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة
قطعا نماز برپاشد، قطعا نماز برپا شد

الله اکبر ، الله اکبر
معبود به حق بزرگترین است، معبود به بزرگترین است

لا اله الا الله
بجز الله دیگر معبود به حقی نیست

معرفی نویسنده:

ثبت نظر درباره «متن کامل اذان و اقامه ترجمه فارسی»

دیدگاه خود را در کادر زیر بنویسید

7 - 4 = ?