کد مطلب: 57202 درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
چند نکته جهت امادگی برای امتحان

چند نکته جهت امادگی برای امتحان

چه کارهایی را باید در زمان امتحان انجام بدیم تا در امتحانات موفق باشیم؟ اولین روش وجود آرامش در محل زندگی است.
زمان مطالعه: 1 دقیقه

بنام یگانه عالم


چه کارهایی را باید در زمان امتحان انجام بدیم تا در امتحانات موفق باشیم؟
اولین روش وجود آرامش در محل زندگی است.
باید بدانید که داشتن خونسردی وآرامش یکی از اساسی ترین مسائلیست که باید به آن توجه شود.
داشتن کمی اضطراب برای امتحان خوب است زیرا شما را برای درس خواندن ترغیب میکند.
در حین خواندن درس باید آن را درک کنید و بفهمید و از خودتان سوال بپرسید وخلاصه نویسی کنید ازمطالبی که در کلاس بیان میشود جزو تهیه کنید.
به مطالبی که در کلاس در کتاب علامت گذاری شده توجه کنید سعی کنید هرگونه برداشت نا به جا از امتحانات و ناراحتی و انزجار و نفرت از امتحان دادن را از خود دور کنید. زیرا امتحان جزء لاینفک زندگیتان است.
روزهای قبل از امتحان هر چیز را که باعث حواس پرتی می شود کاملا کنار بگذاریدزیرا توجه به سایر چیزها باعث از بین رفتن تمرکز شما می شود ونمیتوانید مطالب را در ذهن خود سامان دهی کنید وایجاد اضطراب واسترس در شما میشود.
اگر از مطالب خارج از کتاب استفاده میکنید سعی کنید تا با مطالب کتاب همراستا باشند تا در ذهنتان بصورت گسسته وپراکنده نباشند.
عوامل مزاحم را از اتاقتان دور کنید و اتاقتان در حد امکان مرتب وخلوت باشد تا در هنگام مطالعه حواستان پرت نشود.
سعی کنید مطالب را برای شب امتحان انبار نکنید زیرا حجم اطلاعات زیاد باعث کاهش یادگیری وفراموشی میشود.
در هنگام برگزاری امتحان چند نفس عمیق بکشید وتوکل به خداوند منان وبا آرامش و دقت امتحان خودرا برگزار کنید.
(سارا فلاحی کارشناس ارشد روانشناسی)

ثبت نظر درباره «چند نکته جهت امادگی برای امتحان»

دیدگاه خود را در کادر زیر بنویسید

7 - 3 = ?