کد مطلب:  29367 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 2 دقیقه
راهنمای جامع برای آشنایی با داروها

راهنمای جامع برای آشنایی با داروها

راهنمای جامع برای آشنایی با داروها را در آسمونی بخوانید و آنرا در جایی مطمئن ذخیره کنید , شاید روزی و جایی...
زمان مطالعه: 2 دقیقه

راهنمای جامع برای آشنایی با داروها
راهنمای جامع برای آشنایی با داروها

راهنمای جامع برای آشنایی با داروها را در آسمونی بخوانید و آنرا در جایی مطمئن ذخیره کنید , شاید روزی و جایی به آن نیاز داشته باشید . .

آ.س.آ - رقیق کننده خون آتورواستاتین - چربی خون آتنولول - فشارخون آزیترومایسین - آنتی بیوتیک آسیکلوویر - ضدویروس آکاربوز - قند خون آلبندازول - ضد انگل آلپرازولام - اعصاب آلوپورینول - نقرس آمانتادین - ضدویروس آمپی سیلین - آنتی بیوتیک آملودیپین - فشار خون آموکسی سیلین - آنتی بیوتیک آمی تریپتیلین - اعصاب امینوفیلین - گشادکننده برونش آمیودارون - ضد آریتمی قلبی آمیکاسین - آنتی بیوتیک آنتوم - چربی خون ٱ.ر.س - اسهال إچ دی - ضدبارداری ارگوتامین - میگرن اریترومایسین - آنتی بیوتیک إزیتمایب - چربی خون اسپیرونولاکتون - فشارخون استازولامید - فشار ٱفلوکساسین - آنتی بیوتیک ٱگزازپام - اعصاب اکسپکتورانت - خلط آور ٱکسی بوتینین - مجاری ادرار الانزاپین - اعصاب انالاپریل - فشار اندانسترون - ضد تهوع ایبوپروفن - مسکن ایندومتاسین - مسکن بکمپلکس - ویتامین باکلوفن - شل کننده بتامتازون د - ضدالتهاب بتاهیستین - سرگیجه برم هگزین - خلط آور بلادونا پی بی - گوارشی بوسپیرون - اعصاب بیزاکودیل - ملین بکلومتازون - ضدالتهاب پانکراتین - معده پرازوسین - فشارخون پردنیزولون - ضدالتهاب پرفنازین - اعصاب پرمترین - شپش و گال پروپرانولول - فشار و تپش قلب پرومتازین - آلرژی پسودوافدرین - ضداحتقان پلانتاژل - اسهال پیروکسیکام - مسکن پیراستام - اعصاب و محرک مغز پریمیدون - تشنج تامسولوسین - پروستات تاموکسیفن - هورمونی تتراسایکلین - آنتی بیوتیک تتراکایین - بیحس کننده موضعی ترازودون - اعصاب ترازوسین - فشارخون ترامادول - مسکن ترانزامیک - اسید ضدانعقاد تری فلوپرازین - اعصاب تریامیسنولون - ضدالتهاب تریپل سولفا - آنتی بیوتیک تری هگزیفنیدیل - اعصاب تریامترن اچ - فشارخون تستوسترون - هورمونی توپیرامات - اعصاب توسیان - ضدسرفه تولمتین - مسکن تیمولول - بتابلاکر تیکلوپیدین - پلاکت جم فیبروزیل - چربی خون جنتامایسن - آنتی بیوتیک جینسینگ - تقویتی داکسی سایکلین - آنتی بیوتیک دانازول - هورمونی دایجستیو - معده دایمتیکون - معده دکسپانتونول آنالوگ - ویتامین ب دکسترومتروفان - ضد سرفه دگزامتازون - ضدالتهاب دورزولامید - کاهش فشار داخل چشم دوکسپین - اعصاب دونپزیل - آلزایمر دی پیریدامول - فشارخون دی سیکلومین - ضداسپاسم دیازپام - اعصاب دیفن هیدرامین - انتی هیستامین دیفنوکسیلات - ضداسهال دیلتیازیم - فشارخون دیکلوفناک - مسکن دیمن هیدرینات - آنتی هیستامین رالوکسیفن - هورمونی رانیتیدین - معده ریتالین - بیش فعالی ریسپریدون - اعصاب زینک اکسید - سوختگی سالبوتامول - ریه سایمتیدین - معده سیتریزین - آلرژی سرترالین - اعصاب نسفالکسین - آنتی بیوتیک سفازولین - آنتی بیوتیک سفتریاکسون - آنتی بیوتیک سفکسیم - آنتی بیوتیک سلکوکسیب - مسکن سنکل - کلیه سولفاسالازین - ضدالتهاب گوارشی سوماتریپتان - میگرن سولفاستامید - انتی بیوتیک سیپروفلوکساسین - آنتی بیوتیک سیپروهپتادین آلرژی - اشتها آور سیتالوپرام - اعصاب سیمواستاتین - چربی خون سیناریزین - سرگیجه فاموتیدین - معده فروس سولفات - قرص آهن فرفولیک آهن+فولیک اسید فلوسینولون - ضدالتهاب فلوتیکازون - آسم فلورازپام - اعصاب فلوکستین - اعصاب فلووکسامین - اعصاب فنازوپریدین - ضددرد مجاری ادرار فنوباربیتال - اعصاب فورزماید - فشارخون فنی تویین - اعصاب فنیل افرین - ضد احتقان بینی فیناستراید - پروستات -ریزش مو کاپتوپریل - فشار کاربامازپین - اعصاب کارمینت - نفخ کارودیول - فشار کالامین دی - ضدخارش و التهاب کالاندولا - ضدالتهاب و ترمیم کننده پوست کتوتیفن - آنتی هیستامین کتوکونازول - ضدقارچ کروتامیتون - گال و خارش کلاریترومایسین - آنتی بیوتیک کلرامفنیکل - آنتی بیوتیک کلرفنیرامین - انتی هیستامینفخ پکلردیازپوکساید - اعصاب کلسیم د - ویتامین کلشی سین - نقرس کلماستین - آنتی هیستامین کلوگزاسیلی - آنتی بلوکر کلونازپام - اعصاب کلومیفن هورمونی کلیدینیوم سی - معده کلیندامایسین - آنتی بیوتیک کوتریموکسازول - آنتی بیوتیک کوآموکسی کلاو - آنتی بیوتیک گاباپنتین - مسکن دردهای عصبی گایافنزین - خلط آور گلی بن کلامید - قند خون گلیکلازید - قند خون لاکتولوز - ملین پلوراتادین - آنتی هیستامین لورازپام - اعصاب لوزارتان - فشار لووتیروکسین - کم کاری تیرویید لوودوپا - اعصاب لیتیوم کربنات - اعصاب ماپروتیلین - اعصاب مبندازول - ضدانگل مترونیدازول - آنتی بیوتیک

: برای دریافت مشاوره درباره راهنمای جامع برای آشنایی با داروها فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «راهنمای جامع برای آشنایی با داروها» در کادر زیر بنویسید :
3 + 9 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید