مهاجرت به آمریکا و کانادا
کد مطلب:  45041 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 7 دقیقه
32 دانشگاه ایرانی در لیست بهترین دانشگاه‌های جهان

32 دانشگاه ایرانی در لیست بهترین دانشگاه‌های جهان

سرپرست پایگاه استنادی جهان اسلام گفت: بر اساس آخرین آمار رتبه بندی شانگهای 32 دانشگاه ایرانی در جمع بهترین دانشگاه‌های جهان قرار گرفتند.
زمان مطالعه: 7 دقیقه
32 دانشگاه ایرانی در لیست بهترین دانشگاه‌های جهان - 32 Iranian universities among the best universities in the world
32 دانشگاه ایرانی در لیست بهترین دانشگاه‌های جهان - 32 Iranian universities among the best universities in the world
32 دانشگاه ایرانی در لیست بهترین دانشگاه‌های جهان - 32 Iranian universities among the best universities in the world

به گزارش آسمونی:محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) اظهار کرد:نظام رتبه ‌بندی شانگهای یکی از معتبرترین رتبه بندی‌های جهانی است که نتایج آن توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ چین منتشر می­‌شود. این رتبه‌بندی در قالب یک پروژه بزرگ در کشـور چیـن برای اولین بار در ژوئـن سال 2003 میلادی توسط دانشگاه شانگهای منتشر شد و به صورت سالانه روزآمد می­‌شود.
وی گفت: نظام رتبه‌بندی شانگهای در سال 2019 میلادی برای سومین سال، رتبه بندی موضوعی دانشگاه‌های برتر دنیا را منتشر کرده است. رتبه بندی موضوعی شانگهای در سال 2019 در54 رشته در قالب 5 حوزه کلی شامل حوزه مهندسی (22 رشته)، حوزه علوم پایه (8 رشته)، حوزه علوم زیستی (4 رشته)، حوزه علوم پزشکی(6 رشته) و حوزه علوم اجتماعی(14 رشته) صورت گرفته است.

حوزه علوم پایه

سرپرست ISC در ادامه گفت: در رتبه بندی سال 2019 موضوعی شانگهای شاهد حضور دانشگاه‌های برتر کشور در 6 رشته ریاضی، فیزیک، شیمی، زمین‌شناسی، علوم جوی و اکولوژی در جمع برترین دانشگاه های دنیا هستیم.
وی افزود: در رشته ریاضیات در سال 2019 به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی و صنعتی امیرکبیر، در جمع 500 دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

دهقانی خاطرنشان کرد: در رشته فیزیک در سال 2019 به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی و صنعتی اصفهان در جمع 500 دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

سرپرست ISC عنوان کرد: در رشته شیمی در سال 2019 به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران و یاسوج در جمع 500 دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند. شایان ذکر است دانشگاه یاسوج برای اولین بار در حیطه موضوعی حضور پیدا کرده است.
به گفته وی، در رشته زمین شناسی در سال 2019 دانشگاه آزاد اسلامی، تربیت مدرس و تهران در جمع 500 دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام تصریح کرد: در رشته علوم جوی در سال 2019 دانشگاه آزاد اسلامی و تهران  در جمع 400 دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.
وی گفت: در رشته اکولوژی در سال 2019 دانشگاه آزاد اسلامی و تهران  در جمع 500 دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند. شایان ذکر است که در سال 2018 هیچ دانشگاهی از ایران در این حیطه حضور نداشت.

حوزه مهندسی

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  گفت: در رتبه بندی موضوعی شانگهای، رتبه بندی حوزه مهندسی در 22رشته صورت پذیرفته است که ایران در رشته مهندسی شیمی با 20 دانشگاه پرتعدادترین تعداد دانشگاه های ایران در حوزه موضوعی به ثبت رسیده است.

وی بیان کرد: در رشته مهندسی مکانیک، از ایران با افزایش تعداد از 12 دانشگاه در سال 2018 به 16 دانشگاه در سال 2019 حضور داشتند که به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی شریف ، تهران، صنعتی نوشیروانی بابل، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر طوسی، تربیت مدرس، گیلان، تبریز، سمنان،کاشان،بوعلی سینا و شیراز در جمع 400 دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

به گفته دهقانی، در رشته مهندسی برق و الکترونیک، از ایران با افزایش تعداد از 11 دانشگاه در سال 2018 به 13 دانشگاه در سال 2019 حضور داشتند که دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر ، علم و صنعت ، تربیت مدرس، تبریز، دانشگاه تهران، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر طوسی، کاشان، شیراز، صنعتی شیراز در جمع 500 دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.
وی افزود: در رشته مهندسی اتوماسیون، در سال 2019 تعداد 7 دانشگاه از ایران حضور داشتند که دانشگاه صنعتی امیرکبیر، علم وصنعت، دانشگاه

آزاد اسلامی، خواجه نصیرطوسی، صنعتی شریف، تهران و تبریز در جمع 200 دانشگاه برتر این حوزه قرار داشتند.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اظهار کرد: در رشته مهندسی مخابرات، از ایران با افزایش تعداد از 2 دانشگاه در سال 2018 به 8 دانشگاه در سال 2019 حضور داشتند که دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی اصفهان، تهران، صنعتی امیر کبیر ، علم وصنعت، خواجه نصیرالدین طوسی ، تربیت مدرس حضور دارند.

وی افزود: در رشته مهندسی علم و فناوری ابزار آلات از ایران صنعتی شریف، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه تهران، صنعتی امیر کبیر و دانشگاه علم وصنعت در جمع 300 دانشگاه برتر حضور دارند.
دهقانی تصریح کرد: در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و علوم پزشکی تهران در جمع 300 دانشگاه برتر حضور دارند.

وی گفت: در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت و دانشگاه تهران در جمع 500 دانشگاه برتر حضور دارند.

دهقانی خاطرنشان کرد: در رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر، گیلان، سمنان  و تبریز در جمع 300 دانشگاه برتر حضور دارند.
به گفته وی، در رشته مهندسی شیمی از ایران دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی امیر کبیر، تهران، صنعتی شریف، علم و صنعت، صنعتی اصفهان، تربیت مدرس، صنعتی نوشیروانی بابل، تبریز، شیراز، فردوسی مشهد، رازی، صنعتی سهند، کاشان، اصفهان، یاسوج، بوعلی سینا، خواجه نصیر طوسی، سمنان و دانشگاه علوم پزشکی تهران درجمع 500 دانشگاه برتر حضور داشتند.
دهقانی خاطرنشان کرد: در رشته مهندسی مواد از ایران دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، صنعتی امیر کبیر، صنعتی اصفهان و صنعتی شریف در جمع 500 دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

وی عنوان کرد: در رشته علم و فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شریف و دانشگاه تهران در جمع 400 دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

دهقانی افزود: در رشته علوم و مهندسی انرژی دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شریف ، تهران ، صنعتی امیرکبیر، صنعتی نوشیروانی بابل، فردوسی مشهد، علم و صنعت، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر طوسی، تربیت مدرس، دانشگاه تبریز، صنعتی سهند ، دانشگاه کاشان، سمنان و شیراز درجمع 500 دانشگاه برتر حضور دارند.

وی بیان کرد: در رشته مهندسی و علوم زیست محیطی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه تهران در جمع 500 دانشگاه برتر این حوزه حضور دارند.
به گفته دهقانی، در رشته منابع آب دانشگاه تهران، تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تربیت مدرس و شیراز در جمع 200 دانشگاه برتر حضور دارند.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام افزود: در رشته علوم و فناوری غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، فردوسی مشهد، علوم پزشکی شهید بهشتی، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان و شیراز در جمع 300 دانشگاه برتر این حوزه حضور دارند.
وی گفت: در رشته بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی، علوم پزشکی تبریز، تربیت مدرس، علوم پزشکی تهران ودانشگاه تهران در جمع 500 دانشگاه برتر این حوزه حضور دارند.

دهقانی افزود: در رشته مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه 38 در جمع دانشگاه‌های برتر این حوزه قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: در رشته علوم و فناوری حمل و نقل، دانشگاه تهران، علم و صنعت ایران، صنعتی شریف و دانشگاه آزاد اسلامی در جمع 200 دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام افزود: در رشته مهندسی معدن دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، باهنر کرمان و دانشگاه تربیت مدرس در جمع 100 دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.
به گفته وی، در رشته مهندسی متالورژی، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، فردوسی مشهد، فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، صنعتی سهند، صنعتی شریف،  صنعتی امیرکبیر ، دانشگاه شیراز و تربیت مدرس در جمع 200 دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

حوزه علوم زیستی

دهقانی تصریح کرد: در رتبه بندی موضوعی شانگهای 2019، رتبه بندی حوزه علوم زیستی در 4رشته صورت پذیرفته است که شاهد حضور دانشگاه‌های برتر کشور در 2 رشته علوم کشاورزی و علوم دامپزشکی در جمع برترین دانشگاه‌های دنیا هستیم.

وی گفت: در رشته علوم کشاورزی دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه صنعتی اصفهان در جمع 500 دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

دهقانی عنوان کرد: در رشته علوم دامپزشکی دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه شیراز، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه تربیت مدرس در جمع 300 دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

حوزه علوم پزشکی

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: در رتبه‌بندی موضوعی شانگهای 2019، رتبه‌بندی حوزه علوم پزشکی در 6 رشته صورت پذیرفته است که شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در 6 رشته پزشکی بالینی، سلامت عمومی، دندانپزشکی و علوم دهانی، پرستاری و داروسازی در جمع برترین دانشگاه های دنیا هستیم. که در رتبه بندی سال 2019 شاهد حضور برای اولین بار دانشگاه های ایران در حیطه فناوری پزشکی هستیم.
وی گفت: در رشته پزشکی بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشگاه علوم پزشکی ایران  در جمع 500 دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارد.
به گفته دهقانی، در رشته سلامت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران در جمع 500 دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.
وی افزود: در رشته دندانپزشکی و علوم دهانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در جمع 300 دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

دهقانی اظهار کرد: در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه علوم پزشکی تهران در جمع 300 دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.
به گفته وی، در رشته داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهیدبهشتی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  تبریز در جمع 500 دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.
دهقانی افزود: در رشته فناوری پزشکی چهار دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و دانشگاه علوم پزشکی تهران حضور دارند. شایان ذکر است در این حیطه در سال گذشته هیچ دانشگاهی از ایران حضور نداشت.

حوزه علوم اجتماعی

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام تصریح کرد: در رتبه‌بندی موضوعی شانگهای 2019، حیطه علوم اجتماعی در14 رشته صورت پذیرفته است که شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در 2 رشته اقتصاد و مدیریت در جمع برترین دانشگاه‌های دنیا هستیم.
وی افزود:  در رشته اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه تهران در جمع 500 دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارد.
به گفته دهقانی، در رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت ایران در جمع 500 دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.
مهاجرت به آمریکا و کانادا
: برای دریافت مشاوره درباره 32 دانشگاه ایرانی در لیست بهترین دانشگاه‌های جهان فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «32 دانشگاه ایرانی در لیست بهترین دانشگاه‌های جهان» در کادر زیر بنویسید :
4 + 6 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید