کد مطلب:  67776 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
شیوه برنامه ریزی؛ بخش دوم

شیوه برنامه ریزی؛ بخش دوم

رسیدیم به قسمتی که ساعات موجود درهفته را ازساعات صرف شده کسر کردید یک عددی باقیمانده میشود.
زمان مطالعه: 1 دقیقه

رسیدیم به قسمتی که ساعات موجود درهفته را ازساعات صرف شده کسر کردید یک عددی باقیمانده میشود. شما می توانید این میزان زمان را صرف رشد وپیشرفت قراردهید بدون اینکه ذره ای به شما فشار روحی وجسمی وارد شود .وبعد می توانید برنامه را اجرا نمایید بعداز چند هفته به ارزیابی بپردازید وببینید ایا این برنامه موجب رشد وپیشرفت شما شده است یعنی شمارا به هدف زندگیتان نزدیکتر کرده است.

اگر جواب مثبت است یعنی شما در برنامه ریزی موفق بوده اید واگر منفی باید روی کیفیت زمانها کار انجام بدهید .بعداز چند وقت مجددا برنامه خودراارزیابی کنید قطعا به نتیجه مطلوب خواهید رسید.مانند دایره معروف دمینگ شما یک برنامه دارید آن برنامه رااجرا می کنید وسپس به چک کردن وارزیابی میپردازید وبعد مجددا برنامه بدون ایرادرا اجرامی نمایید .این روش دقیق باعث میشود تاشما ایرادها راپیدا کنید واز هدررفتن زمان که گرانبهاترین ثروت است جلوگیری کنید وآن را درخدمت خود درجهت رشدوپیشرفت درآورید.

: برای دریافت مشاوره درباره شیوه برنامه ریزی؛ بخش دوم فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «شیوه برنامه ریزی؛ بخش دوم» در کادر زیر بنویسید :
3 + 8 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید