روند دریافت گواهینامه امنیتی افتا | آسمونی
کد مطلب: 59068 درج نظر
گواهینامه امنیتی افتا

گواهینامه امنیتی افتا

امور ارتباطات دیتا نام خود را به شرکت ارتباطات داده ها تغییر داد و یک سال بعد به دلیل اهداف و ماموریت های شرکت، نام شرکت فناوری اطلاعات روی آن گذاشته شد.
زمان مطالعه: 2 دقیقه

پروانه های فعالیت در حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)

سازمان فناوری اطلاعات ایران جهت برقراری و توسعه شبکه های رایانه ای در کشور از سال 1370 شروع به فعالیت کرده است. ارتباط شبکه های رایانه ای ایران با شبکه های جهانی امری مهم است و دسترسی به منابع اطلاعاتی و برنامه های کاربردی داخلی و خارجی در دستور کار این سازمان قرار دارد. از این برنامه ها با نام "اموردیتا" یاد می شود.

سازمان فناوری اطلاعات ایران یک نهاد دولتی است که به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وابسته است. سازمان فناوری اطلاعات با استفاده از روش های مختلف، حوزه ی فناوری اطلاعات کشور را کنترل می کند. این حوزه شامل فعالیت بخش های دولتی، عمومی و خصوصی است. سازوکار های این بخش ها را از طریق اعمال سیاست ها، مقررات، استاندارد ها و بر پایه منافع و امنیت ملی و عمومی، هدایت و راهبری می شود.

در آیین نامه ساماندهی خدمات امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات (افتا) بر اساس دسته بندی انجام شده، خدمات به چهار نوع خدمت تقسیم بندی شده اند که عبارتند از:

 • خدمات مدیریتی افتا
 • خدمات عملیاتی افتا
 • خدمات فنی افتا
 • خدمات آموزشی افتا

شرکت های متقاضی دریافت پروانه فعالیت میتوانند با توجه به حوزه فعالیت خود در هریک از خدمات ذکرشده نسبت به تکمیل قسمت های مربوطه  اقدام نمایند.

خدمات آموزشی افتا

 • آموزش در حوزه افتا

در این گرایش، الزم است متقاضی عناوین آموزش افتایی مورد درخواست را مشخص نماید. متقاضی در صورت احراز شرایط و ضوابط الزم، میتواند پروانه فعالیت آموزشی جهت ارائه آموزش دوره های تایید شده در پروانه را دریافت نماید.

خدمات فنی افتا

 • گرایش نصب و پشتیبانی محصوالت فتا

در این گرایش، الزم است متقاضی نوع محصول مورد پشتیبانی را مشخص نماید.

خدمات عملیاتی افتا

 • آزمون ارزیابی امنیتی
 • پیاده سازی مرکز عملیات امنیت و تیم پاسخ به رخداد
 • پیاده سازی امنیت فیزیکی و محیط پیرامونی
 • امن سازی و مقاومسازی سامانهها، زیرساختها و سرویس ها
 • راهبری مرکز عملیات امنیت و تیم پاسخ به رخداد

خدمات مدیریتی افتا

گرایش های مرتبط با این خدمت به شرح ذیل دسته بندی شده است:

 • مشاوره و استقرار استانداردهای امنیت اطالعات و ارتباطات
 • ممیزی انطباق استانداردهای امنیت اطالعات و ارتباطات

متقاضی دریافت پروانه فعالیت در گرایش های »مشاوره و استقرار استانداردهای امنیت اطالعات و ارتباطات« و »ممیزی انطباق استانداردهای امنیت اطالعات و ارتباطات « الزام است »استاندارد« موردنظر برای ارائه خدمت در این حوزه را مشخص نماید. پروانه فعالیت مربوط به گرایش های مذکور در صورت احراز شرایط و ضوابط الزم متقاضی، با ذکر نام
استاندارد صادر میگردد.

فرایند کلی دریافت گواهینامه افتا

1- ثبتنام در سامانه جامع خدمات افتا
2- تکمیل و بارگذاری مدارک در حوزههای درخواست پروانه مدنظر
3- انجام ارزیابی های الزم از طریق سامانه
4- انجام مصاحبه و بازدید با اعالم وقت قبلی در صورت کسب حداقل امتیازات
5- ثبت و صدور پروانه فعالیت در صورت احراز صالحیت

الزامات متقاضیان حوزه های افتا

1- متقاضی دریافت پروانه باید شرکت غیردولتی و ایرانی باشد.
2- کلیه سهامداران، مدیران، کارشناسان و کارکنان متقاضی باید تابعیت یکتای ایرانی داشته باشند. داشتن تابعیت کشوری دیگر از سوی آنها باعث نقض این بند میشود.
3- عضویت در نظام صنفی رایانهای و اخذ کد نظام صنفی رایانهای غیر از متقاضیان حوزه فنی
4- دارا بودن اظهارنامه مالیاتی حداقل یک مورد
5- معرفی حداقل سه کارشناس مستقل اصلی برای هر گرایش

با شرایط زیر:

 • وجود اسامی کارشناسان در لیست بیمه سه ماه اخیر یا انعقاد قرارداد معتبر یک ساله و یا وجود اسامی کارشناسان معرفی شده در روزنامه رسمی به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل
 • دارا بودن مدرک تحصیلی
 • دارا بودن حداقل یک گواهی آموزشی مرتبط در هر گرایش

6 -پذیرفتن و رعایت مفاد مندرج در تعهدنامه خدمات افتا برای دریافت پروانه فعالیت در حوزه های مختلف پروانه الزامی میباشد.

 

 

 

 

 

آدرس سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران: ito.gov.ir/fa/afta

 

www.Asemooni.com

: برای دریافت مشاوره درباره گواهینامه امنیتی افتا فرم زیر را تکمیل کنید
پرداخت هزینه مشاوره

معرفی نویسنده:

کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی هستم. اگه به دنیای هنر و ادبیات و آموزش زبان علاقه دارید، با من همراه باشید. تو آسمونی قراره چیزای زیادی یاد بگیریم.

ثبت نظر درباره «گواهینامه امنیتی افتا»

دیدگاه خود را در کادر زیر بنویسید

2 * 9 = ?