ارزیابی مهاجرت
کد مطلب:  70939 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
کارهای پیش از ازدواج (در مرحله آشنایی)

کارهای پیش از ازدواج (در مرحله آشنایی)

بسیاری از عزیزان میپرسند مشاوره پیش از ازدواج چیست وچندجلسه باید باشد؟
زمان مطالعه: 1 دقیقه

بسیاری از عزیزان میپرسند مشاوره پیش از ازدواج چیست وچندجلسه باید باشد؟ عزیزانی که درشرف ازدواج هستند برای شناخت بیشتر واگاهی پیداکردن ازمسائلی که شاید برای خودتان بی اهمیت باشد یا اصلا به چشم شما نیامده باشد ولی اثری مستقیم در زندگی خواهد داشت نیاز اساسی است . زیرااگاهی پیدا کردن از سلامت روان ودرصورت نیاز مشاوره ها ودرمانهای فردی بسیارپراهمیت است که بایدصورت بگیرد .

  • قبل از مراجعه به روانشناس برای دریافت مشاوره باید خودتان یک شناخت نسبی از طرف مقابل داشته باشید .
  • باید سوالات لازم را از یکدیگر پرسیده باشید .بطور مثال:محل سکونت ما درابتدا دراین منطقه ودراین خیابان ودراین متراژ ازخانه صورت میگیرد ودرصورت بهبودوضعیت مالی وشغلی در منطقه ای دیگر در خانه ای با متراژ متفاوت ،بصورت اجاره یا خریداری ساکن خواهیم شد .
  • سعی کنید هیچ ابهامی باقی نماند که درطول زندگی مشترک همان ابهامات دردسرسازگردد.
  • شما باید باطرف مقابلتان دراصطلاح یک توافق نامه داشته باشید که تمام نکات را بیان کنید وبه توافق برسید .
ارزیابی مهاجرت
: برای دریافت مشاوره درباره کارهای پیش از ازدواج (در مرحله آشنایی) فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «کارهای پیش از ازدواج (در مرحله آشنایی)» در کادر زیر بنویسید :
3 + 6 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید