مهاجرت به آمریکا و کانادا
کد مطلب:  69250 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
هفایسیتوس

هفایسیتوس

این کهن الگوخالق چیزهایی زیباوجدید است مواردیکه خلق می کند مورد استفاده قرار می گیرد.
زمان مطالعه: 1 دقیقه
 • این کهن الگوخالق چیزهایی زیباوجدید است مواردیکه خلق می کند مورد استفاده قرار می گیرد.
 • آنها قدرت خلق کردن را دارند اما قدرت فروختن وبه پول تبدیل کردن را ندارند.
 • این تایپ منزوی هستند ودر واقع در غار تنهایی خود به سر می برند.
 • در روابط اجتماعی بسیار ضعیف هستند.
 • پس از آنها نباید انتظار روابط اجتماعی گرم را داشت ،آثار هنری آنها همچون مجسمه سازی ،نقاشی،نجاری است ودرتمام کارهای هنریشان روح وعشق وجود دارد .
 • به واسطه انجام این کارها ذهن خودرا خالی می کنند.
 • انگار در هرکاری که خلق می کنند قسمتی از وجودشان رادرآن قرار می دهند.
 • آنها با کارهای خود ارتباط برقرار میکنند وهمچون فرزند خود آنهارا دوست دارند.
 • اگر این کهن الگو درفرد شناسایی شود واورا در جهت پرورش استعداد شکوفا سازد می تواند دوران نوجوانی وجوانی دوست داشتنی داشته باشد .
 • کارهای سخت تعمیرات ودرواقع نشدنی به انها ارامش می دهد وباعث رشدشان می گردد.
 • دوستان این تایپ شخصیتی ،بیشتر دیونوس تایپها هستند.زیرا به خوبی زیبایی رادرک می کنند .
مهاجرت به آمریکا و کانادا
: برای دریافت مشاوره درباره هفایسیتوس فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «هفایسیتوس» در کادر زیر بنویسید :
5 + 7 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید