ارزیابی مهاجرت
کد مطلب:  70998 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
یک نکته طلایی برای زندگی مشترک

یک نکته طلایی برای زندگی مشترک

بسیاری از زوجین عزیز تا چند سال اول پرشورونشاط هستند و بعد کم کم دچار روزمرگی و یکنواختی در زندگی می شوند.
زمان مطالعه: 1 دقیقه

بسیاری از زوجین عزیز تا چند سال اول پرشورونشاط هستند و بعد کم کم دچار روزمرگی و یکنواختی در زندگی می شوند وبرای اینکه دوباره مثل روز اول پرشور باشد بجای حل مشکل شروع به غر زدن ،شکایت کردن ،تهدیدکردن قضاوت کردن وکارهایی اینچنینی میپردازند به این کارهایی که به آن چنگ میزنید کنترل بیرونی گفته میشود ونه تنها جواب نمی دهد بلکه برعکس هم عمل میکند.

بطور مثال :اگر خانمی بخواهد که شبها باهمسرش شام بخورد وهمسر شرایط شغلی دارد که نمیتواند تا ان ساعت محل کار خودرا ترک کند نباید غر بزند ،بهانه بگیرد ویا تهدید وقهر و....انجام دهد بلکه باید باهم صحبت کنند تابه یک نتیجه واحدی برسند درواقع هم کاراقا به خطر نیفتد وهم خانم بتواند درکنارهمسرش شام بخورد اگر گفتگو بصورت صحیح وبالغانه باشد به این نتیجه میرسند که یک یا دوشب درکنار هم درهفته شام میل کنندوزمانیکه هردوطرف راضی وخشنود هستند این شادی ورضایت زندگی را شادتر وزیباتر میکند وآقا سعی میکند تاروزهای بیشتری را به موقع به منزل برسد تا درکنارهمسروفرزندانشان شام بخورند.

ارزیابی مهاجرت
: برای دریافت مشاوره درباره یک نکته طلایی برای زندگی مشترک فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «یک نکته طلایی برای زندگی مشترک» در کادر زیر بنویسید :
2 + 7 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید