کد مطلب:  67377 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
نکات تربیتی

نکات تربیتی

امروزه بیشتر والدین ازاین که فرزندشان ادب واحترام را رعایت نمیکند وخیلی از مسائل ابتدایی را بلد نیست واجرانمیکندشکایت دارند.
زمان مطالعه: 1 دقیقه

امروزه بیشتر والدین ازاین که فرزندشان ادب واحترام را رعایت نمیکند وخیلی از مسائل ابتدایی را بلد نیست واجرانمیکندشکایت دارند پس باید از کودکی چند مورد را به او آموزش داد.چند مورد از آداب اجتماعي كه بايد به فرزندتان آموزش دهيد. با آسمونی همراه باشید.

  • فرهنگ خواهش کردن وتشکر کردن را به فرزندان خود بیاموزید
  • اگر به كسي ضربه اي زد بطور ناخواسته فورا عذرخواهی کند
  • وقتي با افرادمکالمه مي كند به چشمهاي آنها نگاه كندوبه صحبتهای انها ری اکشن مناسب نشان دهد
  • صبر كردن را به انها بیاموزیدوسط صحبت دیگران کلامشان را قطع نكنید.
  • وقتي بزرگترها با او صحبت ميكنند کاملا گوش دهد وبعد اگر ازاو نظرش راپرسیدن پاسخ دهد.
  • سلام واحوالپرسی کردن با دیگران را به او آموزش دهید .
  • قدردانی از دیگران یک مسئله بسیار مهم است که باید بدانند چه وقت وچگونه قدردان باشندحتی بصورت کلامی.
  • ابراز وبیان احساسات را به فرزندتان بیاموزید .
  • همدلی وهمدردی که دو گزینه جدا هستند را به انها بیاموزید .
  • ودرانتها عشق ورزیدن را به انها اموزش دهید .
: برای دریافت مشاوره درباره نکات تربیتی فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «نکات تربیتی» در کادر زیر بنویسید :
5 + 6 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید