مهاجرت به آمریکا و کانادا
کد مطلب:  60496 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 3 دقیقه
نقاشی که نامش وطنش بود

نقاشی که نامش وطنش بود

ایران درودی نقاش زایش هاست. نقاش تولد های دوباره است.مساحت او همیشه بین بودن و نبودن است.
زمان مطالعه: 3 دقیقه

جمعه 7 آبان 1400
نویسنده: ایلیا آل خمیس

ایران درودی به عروسی جاودانه اش شتافت. او که از سایه ها به نور و از نور به سایه ها در شتاب بود سرانجام به سوی نور شتافت. این پایان مبارزه ی زنی نقاش در جامعه ی مرد سالار مشرق زمین است که در آدینه صبحی با خبری کوتاه مخابره شد.

اهمیت ایران درودی به عنوان یکی از پیشگامان هنر نوین در ایران و تاثیرش بر بسیار نقاشان ما بعد او بر کسی پنهان نیست. اما مهمتر از همه دریافتگری او به عنوان یک نقاش-ناظر و بیان اوست.

نقاشی که نامش وطنش بود
نقاشی که نامش وطنش بود

ایران درودی نقاش زایش هاست. نقاش تولد های دوباره است. مساحت او همیشه بین بودن و نبودن است. بین شدن و نشدن. بین هستی و نیستی و بین مرگ و زندگی. مساحت جهان ایران درودی، مسافتی بین خیال و واقعیت است. بین نور و تاریکی. دوستدارانش او را نقاش نور و بلور می خوانند اما او نقاش زایش های دوباره است. برای او نور تنها یک عنصر است، همچنان که برای تمامی هنرمندان جهان. اما برخوردش با این عنصر نور آثار او را متفاوت می کند و از او جستجوگر-زنی می سازد که در پی فرا واقعیت هاست.

اینکه درودی متولد کجا بوده یا چه تعداد نمایشگاه برپا کرده یا اینکه چقدر با هنرمندان نامی جهان آشنایی داشته و.. بحثی حاشیه ای و ثانوی ست که در جای خودش بی لطف نیست اما اینکه ذهنیت او به عنوان یک انسان-زن و در مقام یک نقاش درگیر چه مفاهیمی بوده و آن مفاهیم را با چه شیوه ای در آثارش توانسته به مخاطبانش ارایه دهد ، موضوع مهمی ست. همیشه زوایای مختلفی برای دیدن یک انسان وجود دارد و بدون شک برای ایران درودی نیز چنین است. دریچه ای به زندگی شخصی اش ، دریچه ای به احساسات درونی اش نسبت به چیزها ، دریچه ای به شکل ارتباطش با دوستان ، دریچه ای از گفتار بزرگان هنر جهان در باب او و خیلی دریچه های دیگر.

ایران درودی
ایران درودی

اما آنچه از منظر هنر اهمیت دارد ، محصول هنرمند است. محصول هنری که نهایتا به نقاشی، مجسمه، فیلم یا هر اثر دیگری منتهی می شود. از این رو ایران درودی نقاش را باید از دریچه ی نقاشی های زنی نگریست که زندگی پر فراز و نشیبش با جوامعی که در آن می زیسته او را به خلق تابلو هایی رساند که نور و رنگ عناصر اصلی اش بودند و خطوط محمل هایی برای اینکه این عناصر اصلی بتوانند مفاهیم درونی نقاش و ذهنیتش را بهتر نشان دهند. یعنی خطوط در خدمت رنگ و چون سربازانی آماده برای احضار در هر نقطه ای توسط نقاش آماده اند.

این به کارگیری خط در خدمت رنگ و نهایتا اتمسفری که در نقاشی های درودی شکل می گیرد یکی از مهمترین ویژگی های ایران نقاش است. بدون شک شناخت و تحقیقات گسترده ی او و آشنایی نزدیکش با هنر و هنرمند مدرن معاصر او را به این شعر مولوی رسانده است که : هر کسی کو دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش.

و این روزگار وصل و دور ماندن از اصل نهایتا او را به زنانگی یک زن شرقی و محیط رساند که در آثارش به وضوح دیده می شود. آبسترگی در فضا و حضور اقلیم در تابلوهایش از او نقاشی منحصر به فرد و دارای سبک می سازد.

در تابلوهای شبه فراواقعیتش ، مخاطب مفاهیم شرقی را بازشناسی می کند و درشکل به کار گیری رنگ ، گاهی نقاشی ایرانی را به یاد می آورد. با اقلیمی که در آن نور و آتش مقدس اند. نوری که چشمه ی زایش است و آتشی که هم می سوزاند و هم می سازد. این مفهوم هستی در عین نیستی یا نیستی در عین هستی یا فنا و جاودانگی که دغدغه ی مردمان مشرق زمین از آغاز تا کنون بوده ، می شود مفاهیمی در ایران درودی برای انتقال به مخاطب.

نقاشی ایران درودی
نقاشی ایران درودی

فردا که برسد روزنامه ها با تیتر درشت از او سخن خواهند راند. از اهل کجا بودنش یا از سن و سالش یا از تعدد نمایشگاه های داخلی و خارجی اش یا اینکه فلان هنرمند مطرح جهان در باب او چه گفته است ، اما هیچ کدام در باب ایران درودی نقاش سخن نخواهند گفت. در باب حضور زنانگی در برخورد با نقاشی ، در باب ذهنیت و چگونه اندیشیدنش ، در باب مفاهیمی که تمام عمر برایشان جنگیده و در باب چگونگی حضور اقلیم در آثارش چیزی نخواهند گفت. تیتری و بیوگرافی ای که آن هم در این زمانه خودش نعمتی ست. که آن هم خودش دریچه ایست. اما دریچه ای که رهیافتی می شود برای شناخت ایران درودی زن نقاش ایرانی ، تابلوهایش و عناصر در آنها خواهند بود. چرا که ایران درودی از این دریچه جاودانه است. از دریچه ی نقاشی.

او نه نقاشی سوریالیسم بود و نه ذیل سبکی دیگر می گنجد. او سبک و شیوه ی منحصر به فرد خودش را داشت. او زنی ایرانی بود که با تمامی زنانگی نقاشی می کرد. نقاشی که نامش وطنش بود.

مهاجرت به آمریکا و کانادا
: برای دریافت مشاوره درباره نقاشی که نامش وطنش بود فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «نقاشی که نامش وطنش بود» در کادر زیر بنویسید :
5 + 9 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید