کد مطلب:  66603 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 9 دقیقه
برنامه مسابقات سوپر لیگ ترکیه

برنامه مسابقات سوپر لیگ ترکیه

برنامه و نتایج مسابقات سوپر لیگ ترکیه 2022-2023 در این بخش بروز می باشد.
زمان مطالعه: 9 دقیقه

برنامه هفته اول سوپر لیگ ترکیه

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
جمعه 14 مرداد 1401
22:30
2-0
شنبه 15 مرداد 1401
20:45
1-1
شنبه 15 مرداد 1401
23:15
0-1
یکشنبه 16 مرداد 1401
20:45
3-2
یکشنبه 16 مرداد 1401
20:45
4-2
یکشنبه 16 مرداد 1401
23:15 1-0
دوشنبه 17 مرداد 1401
20:45
0-4
دوشنبه 17 مرداد 1401
23:15 0-0
فنرباغچه
دوشنبه 17 مرداد 1401
23:15 3-3

برنامه هفته دوم سوپر لیگ ترکیه

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
جمعه 21 مرداد 1401
22:30
0-1
شنبه 22 مرداد 1401
20:45
0-1
شنبه 22 مرداد 1401
23:15
0-3
شنبه 22 مرداد 1401
23:15
1-0
گازیانتپ
یکشنبه 23 مرداد 1401
20:45
0-1
یکشنبه 23 مرداد 1401
20:45
1-0
یکشنبه 23 مرداد 1401
23:15
3-3
دوشنبه 24 مرداد 1401
20:45
0-0
دوشنبه 24 مرداد 1401
23:15
6-0

برنامه هفته سوم سوپر لیگ ترکیه

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
جمعه 28 مرداد 1401
22:30
1-0
شنبه 29 مرداد 1401
20:45
0-1
شنبه 29 مرداد 1401
20:45
2-1
شنبه 29 مرداد 1401
23:15
2-5
یکشنبه 30 مرداد 1401
20:45
0-2
یکشنبه 30 مرداد 1401
23:15
1-4
دوشنبه 31 مرداد 1401
20:45
4-0
دوشنبه 31 مرداد 1401
20:45
1-1
دوشنبه 31 مرداد 1401
23:15 2-4

برنامه هفته چهارم سوپر لیگ ترکیه

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
جمعه 4 شهریور 1401
22:30
2-5
آنکاراگوچو
شنبه 5 شهریور 1401
20:45
1-4
شنبه 5 شهریور 1401
23:15
0-1
شنبه 5 شهریور 1401
23:15
1-0
یکشنبه 6 شهریور 1401
20:45
0-1
یکشنبه 6 شهریور 1401
20:45
0-3
یکشنبه 6 شهریور 1401
23:15 0-0
دوشنبه 7 شهریور 1401
20:45
0-1
دوشنبه 7 شهریور 1401
23:15
1-3

برنامه هفته پنجم سوپر لیگ ترکیه

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
جمعه 11 شهریور 1401
22:30
1-0
شنبه 12 شهریور 1401
20:45
0-2
شنبه 12 شهریور 1401
20:45
0-0
فنرباغچه
شنبه 12 شهریور 1401
23:15
0-2
شنبه 12 شهریور 1401
23:15
1-0
یکشنبه 13 شهریور 1401
20:45
1-1
یکشنبه 13 شهریور 1401
23:15
3-2
یکشنبه 13 شهریور 1401
23:15
2-0
گازیانتپ
دوشنبه 14 شهریور 1401
22:30
1-2

برنامه هفته ششم سوپر لیگ ترکیه

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
آلانیا اسپور آنکاراگوچو
جمعه 18 شهریور 1401
21:30
1-2
قونیه اسپور هاتای اسپور
شنبه 19 شهریور 1401
18:30
0-1
کاراگومروک گره سون اسپور شنبه 19 شهریور 1401 21:30
1-1
تزابوزان
یکشنبه 20 شهریور 1401
19:30
1-1
یکشنبه 20 شهریور 1401
19:30 1-1
یکشنبه 20 شهریور 1401
19:30 3-2
یکشنبه 20 شهریور 1401
19:30 0-1
یکشنبه 20 شهریور 1401
19:30 1-0
یکشنبه 20 شهریور 1401
19:30 2-3

برنامه هفته هفتم سوپر لیگ ترکیه

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
گالاتاسرای قونیه اسپور جمعه 25 شهریور 1401 21:30
1-2
هاتای اسپور کیسری اسپور جمعه 25 شهریور 1401 21:30 4-0
عمرانیه اسپور کاسیم پاشا شنبه 26 شهریور 1401 18:30
2-1
آنتالیا اسپور آدانا دمیراسپور شنبه 26 شهریور 1401 21:30
3-0
استانبول اسپور بشیکتاش شنبه 26 شهریور 1401 21:30
2-2
کاراگومروک یکشنبه 27 شهریور 1401 18:30
0-0
تزابوزان گازیانتپ یکشنبه 27 شهریور 1401 18:30
2-3
آنکاراگوچو سیواس اسپور یکشنبه 27 شهریور 1401 21:30
1-2
فنرباغچه آلانیا اسپور یکشنبه 27 شهریور 1401 21:30
0-5

برنامه هفته هشتم سوپر لیگ ترکیه

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
یکشنبه 10 مهر 1401
19:30 0-0
یکشنبه 10 مهر 1401
19:30 1-1
یکشنبه 10 مهر 1401
19:30 2-1
بشیکتاش فنرباغچه
یکشنبه 10 مهر 1401
19:30 0-0
یکشنبه 10 مهر 1401
19:30 2-1
یکشنبه 10 مهر 1401
19:30 0-1
یکشنبه 10 مهر 1401
19:30 2-1
یکشنبه 10 مهر 1401
19:30 0-1
یکشنبه 10 مهر 1401
19:30 2-1

برنامه هفته نهم سوپر لیگ ترکیه

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
یکشنبه 17 مهر 1401
19:30 0-1
یکشنبه 17 مهر 1401
19:30 4-5
یکشنبه 17 مهر 1401
19:30 1-1
بشیکتاش
یکشنبه 17 مهر 1401
19:30 1-0
یکشنبه 17 مهر 1401
19:30 0-1
یکشنبه 17 مهر 1401
19:30 2-0
یکشنبه 17 مهر 1401
19:30 2-1
تزابوزان
یکشنبه 17 مهر 1401
19:30 0-0
یکشنبه 17 مهر 1401
19:30 2-2

برنامه هفته دهم سوپر لیگ ترکیه

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
یکشنبه 24 مهر 1401
19:30 2-3
آنکاراگوچو فنرباغچه
یکشنبه 24 مهر 1401
19:30 3-0
بشیکتاش تزابوزان
یکشنبه 24 مهر 1401
19:30 2-2
یکشنبه 24 مهر 1401
19:30 0-2
یکشنبه 24 مهر 1401
19:30 0-3
یکشنبه 24 مهر 1401
19:30 4-1
یکشنبه 24 مهر 1401
19:30 1-2
یکشنبه 24 مهر 1401
19:30 1-0
یکشنبه 24 مهر 1401
19:30 0-3

برنامه هفته یازدهم سوپر لیگ ترکیه

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
یکشنبه 1 آبان 1401
19:30 1-1
یکشنبه 1 آبان 1401
19:30 1-2
یکشنبه 1 آبان 1401
19:30 0-1
یکشنبه 1 آبان 1401
19:30 2-2
یکشنبه 1 آبان 1401
19:30 1-1
بشیکتاش
یکشنبه 1 آبان 1401
19:30 1-2
یکشنبه 1 آبان 1401
19:30 1-0
تزابوزان
یکشنبه 1 آبان 1401
19:30 0-1
یکشنبه 1 آبان 1401
19:30 3-1

برنامه هفته دوازدهم سوپر لیگ ترکیه

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
گازیانتپ
یکشنبه 8 آبان 1401
19:30 0-2
یکشنبه 8 آبان 1401
19:30 1-4
بشیکتاش
یکشنبه 8 آبان 1401
19:30 2-5
یکشنبه 8 آبان 1401
19:30 1-3
فنرباغچه
یکشنبه 8 آبان 1401
19:30 5-2
یکشنبه 8 آبان 1401
19:30 2-0
یکشنبه 8 آبان 1401
19:30 2-2
یکشنبه 8 آبان 1401
19:30 1-1
یکشنبه 8 آبان 1401
19:30 2-0

برنامه هفته سیزدهم سوپر لیگ ترکیه

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
کاراگومروک
یکشنبه 15 آبان 1401
19:30 2-4
فنرباغچه
یکشنبه 15 آبان 1401
19:30 0-1
بشیکتاش
یکشنبه 15 آبان 1401
19:30 1-2
گازیانتپ
یکشنبه 15 آبان 1401
19:30 2-1
یکشنبه 15 آبان 1401
19:30 2-3
یکشنبه 15 آبان 1401
19:30 3-3
آنکاراگوچو
یکشنبه 15 آبان 1401
19:30 1-1
تزابوزان
یکشنبه 15 آبان 1401
19:30 2-2
یکشنبه 15 آبان 1401
19:30 1-3

برنامه هفته چهاردهم سوپر لیگ ترکیه

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
یکشنبه 22 آبان 1401
19:30 0-0
آنکاراگوچو تزابوزان
یکشنبه 22 آبان 1401
19:30 1-1
بشیکتاش
یکشنبه 22 آبان 1401
19:30 لغو
فنرباغچه
یکشنبه 22 آبان 1401
19:30 2-1
یکشنبه 22 آبان 1401
19:30 7-0
یکشنبه 22 آبان 1401
19:30 1-0
کاراگومروک گازیانتپ
یکشنبه 22 آبان 1401
19:30 3-3
یکشنبه 22 آبان 1401
19:30 2-1
یکشنبه 22 آبان 1401
19:30 2-2

برنامه هفته پانزدهم سوپر لیگ ترکیه

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
کاراگومروک
یکشنبه 4 دی 1401
19:30 1-2
یکشنبه 4 دی 1401
19:30 0-2
گالاتاسرای
یکشنبه 4 دی 1401
19:30 1-2
گازیانتپ بشیکتاش
یکشنبه 4 دی 1401
19:30 1-1
یکشنبه 4 دی 1401
19:30 1-1
یکشنبه 4 دی 1401
19:30 2-1
یکشنبه 4 دی 1401
19:30 2-2
تزابوزان
یکشنبه 4 دی 1401
19:30 0-2
یکشنبه 4 دی 1401
19:30 3-1

برنامه هفته شانزدهم سوپر لیگ ترکیه

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
چهارشنبه 7 دی 1401
19:30 1-3
آنکاراگوچو
چهارشنبه 7 دی 1401
19:30 2-1
بشیکتاش
چهارشنبه 7 دی 1401
19:30 0-1
فنرباغچه
چهارشنبه 7 دی 1401
19:30 0-4
گازیانتپ
چهارشنبه 7 دی 1401
19:30 1-2
چهارشنبه 7 دی 1401
19:30 0-2
چهارشنبه 7 دی 1401
19:30 1-2
تزابوزان
چهارشنبه 7 دی 1401
19:30 1-4
چهارشنبه 7 دی 1401
19:30 2-1

برنامه هفته هفدهم سوپر لیگ ترکیه

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
چهارشنبه 14 دی 1401
19:30 0-6
فنرباغچه
سه شنبه 13 دی 1401
19:30 2-1
آنکاراگوچو
چهارشنبه 14 دی 1401
19:30 1-2
گازیانتپ
چهارشنبه 14 دی 1401
19:30 1-1
چهارشنبه 14 دی 1401
19:30 1-4
چهارشنبه 14 دی 1401
19:30 4-2
چهارشنبه 14 دی 1401
19:30 2-2
چهارشنبه 14 دی 1401
19:30 0-3
سه شنبه 13 دی 1401
19:30 2-2

برنامه هفته هجدهم سوپر لیگ ترکیه

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
تزابوزان
یکشنبه 18 دی 1401
19:30 0-5
آنکاراگوچو
یکشنبه 18 دی 1401
19:30 1-2
بشیکتاش
یکشنبه 18 دی 1401
19:30 1-2
فنرباغچه
یکشنبه 18 دی 1401
19:30 3-0
یکشنبه 18 دی 1401
19:30 1-0
یکشنبه 18 دی 1401
19:30 0-0
یکشنبه 18 دی 1401
19:30 1-2
گازیانتپ
یکشنبه 18 دی 1401
19:30 1-1
یکشنبه 18 دی 1401
19:30 3-3

برنامه هفته نوزدهم سوپر لیگ ترکیه

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
آنکاراگوچو
یکشنبه 25 دی 1401
19:30 1-3
یکشنبه 25 دی 1401
19:30 2-2
گالاتاسرای
جمعه 23 دی 1401
19:30 0-4
گازیانتپ فنرباغچه
یکشنبه 25 دی 1401
19:30 2-1
یکشنبه 25 دی 1401
19:30 2-2
جمعه 23 دی 1401
19:30 1-4
بشیکتاش
یکشنبه 25 دی 1401
19:30 2-1
تزابوزان
یکشنبه 25 دی 1401
19:30 0-1
یکشنبه 25 دی 1401
19:30 2-0

برنامه هفته بیستم سوپر لیگ ترکیه

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
جمعه 30 دی 1401
20:30 1-1
شنبه 1 بهمن 1401
16:30 3-1
شنبه 1 بهمن 1401
19:30 1-2
گازیانتپ
یکشنبه 2 بهمن 1401
14:00 2-1
یکشنبه 2 بهمن 1401
16:30 2-2
بشیکتاش
یکشنبه 2 بهمن 1401
16:30 2-0
تزابوزان
یکشنبه 2 بهمن 1401
19:30 0-4
دوشنبه 3 بهمن 1401
20:30 1-0
فنرباغچه
دوشنبه 3 بهمن 1401
20:30 2-1

برنامه هفته بیست و یکم سوپر لیگ ترکیه

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
بشیکتاش
جمعه 7 بهمن 1401
20:30 0-3
شنبه 8 بهمن 1401
14:00 2-1
گازیانتپ
شنبه 8 بهمن 1401
16:30 2-0
تزابوزان
شنبه 8 بهمن 1401
16:30 1-2
شنبه 8 بهمن 1401
19:30 2-3
گالاتاسرای
شنبه 8 بهمن 1401
19:30 4-0
یکشنبه 9 بهمن 1401
14:00 4-2
یکشنبه 9 بهمن 1401
19:30 1-5
یکشنبه 9 بهمن 1401
19:30 0-2

برنامه هفته بیست و دوم سوپر لیگ ترکیه

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
سه شنبه 11 بهمن 1401
17:30 3-0
بشیکتاش
سه شنبه 11 بهمن 1401
20:30 1-1
گازیانتپ
چهارشنبه 12 بهمن 1401
17:30 1-4
چهارشنبه 12 بهمن 1401
17:30 1-5
چهارشنبه 12 بهمن 1401
20:30 2-3
تزابوزان
چهارشنبه 12 بهمن 1401
20:30 0-2
پنجشنبه 13 بهمن 1401
17:30  
پنجشنبه 13 بهمن 1401
17:30  
فنرباغچه
پنجشنبه 13 بهمن 1401
20:30  

برنامه هفته بیست و سوم سوپر لیگ ترکیه

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
آنکاراگوچو کاراگومروک
شنبه 15 بهمن 1401
14:00  
بشیکتاش
شنبه 15 بهمن 1401
16:30  
گازیانتپ
شنبه 15 بهمن 1401
19:30  
یکشنبه 16 بهمن 1401
14:00  
یکشنبه 16 بهمن 1401
16:30  
تزابوزان
یکشنبه 16 بهمن 1401
19:30  
دوشنبه 17 بهمن 1401
17:30  
دوشنبه 17 بهمن 1401
20:30  
دوشنبه 17 بهمن 1401
20:30  
: برای دریافت مشاوره درباره برنامه مسابقات سوپر لیگ ترکیه فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «برنامه مسابقات سوپر لیگ ترکیه» در کادر زیر بنویسید :
5 + 9 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید