کد مطلب: 59944 درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
قیمت مسکن

قیمت مسکن

در این صفحه آسمونی می توانید از قیمت روز و لحظه ای مسکن در شهر تهران مطلع شوید
زمان مطالعه: 1 دقیقه

در این صفحه آسمونی می توانید از قیمت روز و لحظه ای مسکن در شهر تهران مطلع شوید

قیمت روز مسکن در شهر تهران

منطقه

قیمت هر مترمربع (ریال)

منطقه 1 645,583,000
منطقه 2
478,738,000
منطقه 3 610,220,000
منطقه 4 332,559,000
منطقه 5 370,097,000
منطقه 6 448,860,000
منطقه 7 306,060,000
منطقه 8 280,728,000
منطقه 9 218,713,000
منطقه 10 198,523,000
منطقه 11 209,738,000
منطقه 12 186,645,000
منطقه 13 280,017,000
منطقه 14 229,712,000
منطقه 15 171,733,000
منطقه 16 162,937,000

منطقه 17

156,725,000
منطقه 18 144,708,000
منطقه 19 171,592,000
منطقه 20 170,028,000
منطقه 21 235,880,000
منطقه 22 286,635,000

معرفی نویسنده:

ثبت نظر درباره «قیمت مسکن»

دیدگاه خود را در کادر زیر بنویسید

9 - 5 = ?