کد مطلب: 15826 درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
لحظه های تنهائی 2

لحظه های تنهائی 2

 خلوت شب ماه و خلوت شبانه . تنها با رؤیایی دور از روزگاری که گذشته فقط همین  شنیده ای !!!!!!!!!! صدایی از راه...
زمان مطالعه: 1 دقیقه

 خلوت شب

ماه و خلوت شبانه .

تنها با رؤیایی دور

از روزگاری که گذشته

فقط همین

Night-Sky-With-Moon-Behind

 شنیده ای !!!!!!!!!!

صدایی از راه دور آمد و خیلی زود رد شد

پرنده ای تنها با بالهای زخمی

تنفر از آدم های زمینی چه خوب چه بد

از گوشه ماه رد شد و رفت

باز هم همان درد ، بی هیچ درمانی

بالاخره دور شد و باز هم سکوت .

 

 

 ماه و بیشه

 

وقتی به ماه نگاه میکنم ، راهی را می بینم بسوی رودخانه ای تاریک .

نور ماه ، رود را درخشان کرده و رود به رقص در می آید و ...

رود زیبا با تابش ماه براهی دیگر میرود و باز هم تاریکی ...

 

 

day to night_4adff34daf197_hires

 

ماه به بیشه ای زیبا می رسد

بیشه خوشحال از دیدن ماه و نیاز به تابش او ...

ابرهای تیره از راه می رسند و ....

بیشه زیبا تاریک و تنها در سایه ای از ابرهای خشمگین ..

ماه رد گم می کند از بیشه و بی اعتنا از هجوم ابر می رود ...

معرفی نویسنده:

ثبت نظر درباره «لحظه های تنهائی 2»

دیدگاه خود را در کادر زیر بنویسید

6 - 4 = ?