کد مطلب:  65913  درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
قیمت دارو

قیمت دارو

در این بخش از آسمونی می توانید از قیمت داروهای شیمیایی مطلع شوید.
زمان مطالعه: 1 دقیقه

قیمت روز داروهای شیمیایی را هر روز در آسمونی دنبال کنید.

نام دارو شرکت تعداد مصرف کننده (ریال)
آموکسی سیلین 500 فارابی 100 610,000
شربت آموکسی سیلین 125 م گ فارابی 1
84,000
کپسول کلوگزاسیلین 250 م گ فارابی 100
140,000
قرص کوآموکسی کلاو 375 م گ فارابی 20
144,000
قرص پنی سیلین وی پتاسیم 500 م گ فارابی 100
360,000
کپسول سفالکسین 250 م گ فارابی 100
430,000
کپسول آزیترومایسین 500 م گ فارابی 6
119,700
قرص پنتوپرازول 40 م گ فارابی 14
82,600
قرص کلسیم دی مکمل فارابی 60
130,800
قرص نیتروگلیسیرین 6.4م گ فارابی 50
200,000
قرص فاراکل فارابی 20
86,000
آتورواستاتین 10 مهردارو 30 51,000
آتورواستاتین 20 مهردارو 30 75,000
آتورواستاتین 40 مهردارو 30 99,000
آزاتیوپرین 50 مهردارو 100 480,000
آلوپورینول 100 مهردارو 100 230,000
آلومینیوم ام جی 200/200 مهردارو 100 100,000
آملودیپین 5 مهردارو 30 54,000
آملودپین 5 مهردارو 100 180,000
آنتوسیانوزاید آ 100 مهردارو 20 420,000
قرص فروس فومارات مهردارو 100 201,650
استازولامید 250 مهردارو 100 290,000
استامینوفن کدئین 300/20 مهردارو 100 288,000
ایزوکسوپرین 10 مهردارو 100 173,000
پابا - کا 500 مهردارو 100 960,000
پروپرانولول 10 مهردارو 100 145,000
پروپرانولول 40 مهردارو 100 216,000
سلکوکسیب 100 مهردارو 60 180,000
سولفاسالازین 500 مهردارو 100 450,000
سولفاسالازین 500 EC مهردارو 100 500,000
فلوتامید 250 مهردارو 100 1,050,000
فوروزماید مهردارو 100 145,000
فولیک اسید 1 مهردارو 100 145,000
فولیک اسید 5 مهردارو 100 216,000
فیناستراید 1 مهردارو 30 86,100
فیناستراید 5 مهردارو 30 195,000
کلردیازپوکساید 5 مهردارو 100 100,000
کلرفنیرآمین 4 مهردارو 100 150,000
کلسیم پانتوتنات 100 مهردارو 100 400,000
مبندازول 100 مهردارو 100 450,000
مزالازین 500 مهردارو 60 426,000
نیتروفورانتوئین 100 مهردارو 100 145,000
ویتامین ث 250 جویدنی مهردارو 30 320,460
هیوسین ان بوتیل بروماید 10 مهردارو 100 1,370,000
قرص متوکاربامول 500 مهردارو 30 114,000
بوپرونورفین 0.4 مهردارو 100 190,000
بوپرونورفین 2 مهردارو 100 1,040,000
متادون 5 مهردارو 100 187,000
متادون 20 مهردارو 100 400,000
متادون 40 مهردارو 100 478,000
نوروپنتین 100 مهردارو 100 288,000
نوروپنتین 300 مهردارو 100 588,000
تادالافیل 10 مهردارو 10 63,000
ترامادول 100 مهردارو 100 430,000
سیتالوپرام 20 مهردارو 30 57,000
استیمدیت 10 مهردارو 100 360,000
استیمدیت 20  مهردارو 100 850,000
پنتوپرازول 20 مهردارو 28 112,000
پنتوپرازول 40 مهردارو 28 140,000
رپاگلیناید 0.5 مهردارو 100 145,000
رپاگلیناید 1 مهردارو 100 187,000
رپاگلیناید 2 مهردارو 100 230,000
: برای دریافت مشاوره درباره قیمت دارو فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط :

نظر خود را درباره «قیمت دارو» در کادر زیر بنویسید :

3 + 9 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید