مهاجرت به آمریکا و کانادا
کد مطلب:  27627 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 33 دقیقه
شرکت های خدمات اخذ ویزا در تهران

شرکت های خدمات اخذ ویزا در تهران

ویـزا به اشخاصی اعـطا میگردد که درخواست اخـذ ویزا از یک کشور برای گذر یا ورود به آن کشور را دارند. عـمومأ...
زمان مطالعه: 33 دقیقه

ویـزا به اشخاصی اعـطا میگردد که درخواست اخـذ ویزا از یک کشور برای گذر یا ورود به آن کشور را دارند. عـمومأ روادید یا ویزا بصورت برچسب همراه با مهر مخصوص در صفحات مربوطه در گذرنامه شخص متقـاضی الصاق میگردد. آسمونی در این بخش شرایط اخذ ویزا برای کشورهای مختلف را برای شما عزیزان شرح می دهد. شرایط اخذ ویزا برای کشورهای مختلف شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای آذربایجان روزهای قبول مدارک: 1- اشخاص با دعوتنامه هر روز (غیر از روز جمعه) از ساعت 30/12 –9 2- اشخاص بدون دعوتنامه بلیت هواپیما همراه داشته باشند. 3- متقاضیان روادید ترانزیت فتوکپی روادید کشور مقصد را به همراه داشته باشند. مدارک لازم جهت صدور ویزا: شماره دعوت‌نامه، گذرنامه معتبر، یک قطعه عکس، 40 دلار (برای ویزای عادی)، 40 دلار (روادید ترانزیت)، روادید دوبله عادی 20 دلار، روادید دوبله ترانزیت 40 دلار، روادید یک ساله 250 دلار. توجه: برای روادید زمینی دعوت‌نامه ضروری است. روز تایید مدارک: چهارشنبه 1- هزینه تایید مدارک بازرگانی 70 دلار 2- هزینه مدارک تحصیلی 20 دلار تجاری: با کارت بازرگانی روادید تجاری برای مسافرت هوایی و زمینی داده می‌شود. مدت کلیه روادیدها 15 روز است. مدت تحویل روادید از زمان دریافت مدارک یک روز است. آدرس: فرمانیه، دیباچه شمالی، پلاک 3 تلفن: 2286580- 2215191 فاکس: 2286580 تلفن امور کنسولگری: 2235197 شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای آرژانتین توریستی و تجاری: دعوتنامه و بلیت رفت و برگشت، فرم سفارت 2 قطعه عکس، روادید توریستی 30 دلار ویزیتوری، روادید تجاری 39500 تجاری معادل 50 دلار. آدرس: میدان آرژانتین، ساختمان بانک تجارت، طبقه چهارم. تلفن: 8718294 فاکس: 8712583 شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای آلمان روادید بستگان درخواست روادید باید شخصاً ارائه شود. رسیدگی به درخواست روادید به طول معمول 16 روز به طول می‌انجامد. دو نسخه فرم پر شده، 2 قطعه عکس جدید گذرنامه، شناسنامه، گذرنامه و شناسنامه همسر، همین طور فتوکپی صفحه دوم و سوم گذرنامه متقاضی، اصل و فتوکپی دعوتنامه (تعهد تقبل مخارج) براساس بند 84 قانون اتباع بیگانه توسط شخص دعوت‌کننده در آلمان و مدرک وضعیت اقامت وی. - مدارکی در مورد نحوه تقبل مخارج در مدت اقامت (فیش حقوق دعوت‌کننده غیره) - مدارکی در مورد داشتن وابستگی در ایران (سند خانه یا زمین) گواهی کار و درآمد غیره اصل و فتوکپی. بیمه مسافرتی برای تمام مدت اقامت (اصل و فتوکپی آن) اشتغال به کار: رسیدگی به درخواست روادید به طور معمول 2 تا 3 ماه به طول می‌انجامد. مدارک: سه نسخه فرم پر شده درخواست روادید، 3 قطعه عکس جدید، گذرنامه معتبر، شناسنامه، گذرنامه متقاضی، اصل و فتوکپی مدارک مربوط به رابطه کاری (قرارداد کار و غیره) گواهی اشتغال به کار یا سابقه شغلی در ایران. راهنمای صدور روادید جهت مراجعه به کنسولگری آمریکا در فرانکفورت مدارک: دو نسخه فرم، 2 قطعه عکس جدید، گذرنامه با مدت اعتبار کافی (حداقل 3 ماه بیش از تاریخ در نظر گرفته شده برای برگشت از آلمان) و شناسنامه و همین طور فتوکپی صفحه دوم و سوم گذرنامه متقاضی، اصل و فتوکپی نامه کنسولگری آمریکا در فرانکفورت (با تعیین وقت) اصل بیمه مسافرتی به همراه فتوکپی آن. روادید دانشجویی رسیدگی به درخواست روادید به طور معمول 2 تا 3 ماه به طول می‌انجامد. مدارک: سه نسخه فرم پر شده، 3 قطعه عکس جدید، گذرنامه با مدت اعتبار کافی، گذرنامه و شناسنامه همسر، فتوکپی صفحه دوم و سوم گذرنامه متقاضی. - تعهدنامه مالی براساس بند 84 قانون اتباع بیگانه (اصل و فتوکپی) از طرف تعهدکننده در آلمان به انضمام گواهی وضعیت اقامت وی در آلمان- گواهی در مورد تامین مالی هزینه تحصیلی مانند فیش حقوق تعهدکننده و با مدارک درآمد شخص متقاضی- اصل و فتوکپی از پذیرش یا تایید دریافت درخواست پذیرش از یک دانشگاه یا مدرسه عالی در آلمان- مدارکی در مورد سابقه شغلی متقاضی در ایران- اصل آخرین مدرک دبیرستانی یا دانشگاهی در ایران، رسیدگی به صدور روادید 2 تا 3 ماه به طول می‌انجامد. پیوستن به خانواده مدارک: سه نسخه فرم پر شده، 3 قطعه عکس جدید از هر یک از متقاضیان- گذرنامه با مدت اعتبار کافی (حداقل بیش از 6 ماه اعتبار از تاریخ درخواست ویزا) شناسنامه، فتوکپی صفحه دوم تا پنجم گذرنامه متقاضی، مدرک در مورد وضعیت اقامت بستگان در آلمان اصل و ترجمه رسمی تایید شده (از طرف سفارت) سند ازدواج به هر ماه یک فتوکپی از ترجمه آن. - در مورد فرزندان حاصل از ازدواج‌های قبلی، اصل حکم طلاق یا مدرک حضانت به همراه ترجمه تایید شده و یک فتوکپی از آن. رسیدگی به درخواست روادید به طور معمول 16 روز به طول می‌انجامد. تجاری مدارک: دو نسخه فرم، 2 قطعه عکس جدید، گذرنامه با مدت اعتبار کافی (حداقل سه ماه پیش از تاریخ در نظر گرفته شده برای برگشت از آلمان) و شناسنامه، گذرنامه و شناسنامه همسر، همین طور فتوکپی صفحه دوم و سوم گذرنامه متقاضی- دعوتنامه از طرف یک شرکت مقیم در آلمان و در صورت عدم تقبل مخارج از جانب شرکت دعوت کننده، ارایه بیمه مسافرتی (اصل و فتوکپی) و همچنین مدارک چگونگی تامین مخارج در مدت اقامت الزامی است. مدارکی در مورد رابطه تجاری با شرکت دعوت کننده در آلمان. مدارکی در مورد فعالیتهای شغلی در ایران (پروانه کسب، کارت بازرگانی، پروانه تولید، گواهی کار، دفترچه بیمه درمانی و روزنامه رسمی و غیره) در مورد کارمندان شرکتها علاوه بر مدارک فوق معرفی‌نامه رسمی از طرف کارفرما مبنی بر اعزام متقاضی به آلمان، مدارکی در مورد داشتن وابستگی در ایران، رسیدگی به درخواست ویزا به طور معمول 16 روز به طول می‌انجامد. مدارکی دال بر چگونگی تامین مخارج اقامت در آلمان، درخواست روادید به طول معمول 2 تا 3 روز به طول می‌انجامد. ساعات کار بخش روادید: یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت 15/7 تا 12 صبح. تلفن: 3913329 فاکس: 3901144 شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای افغانستان روادید تجاری: 2 عکس، فرم پر شده سفارت، هزینه صدور روادید 30 دلار، مدت دریافت روادید 1 روز. روادید توریستی از کنسولگری سفارتخانه در مشهد دریافت شود. آدرس: خیابان دکتر بهشتی- خیابان پاکستان، نبش کوچه چهارم. تلفن: 87356200- 7837151 فاکس: 8735600 شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای اتریش الف) اقامت توریستی در اتریش گذرنامه معتبر (مدت اعتبار حداقل 6 ماه) دو قطعه عکس جدید (از هر متقاضی و همراهان در گذرنامه) اصول دعوتنامه یا به عبارتی تعهدنامه‌ای که در اتریش رسما توسط محضر تایید شده باشد، حکم فوق یا تایید به میزان درآمد دعوت کننده بیمه حوادث و بیماری تا سقف 52000 دلار صادر شده از جانب شرکت بیمه ایران با آسیا، ترجمه سند ملک (تایید شده توسط وزارت امور خارجه) دفترچه حساب بانکی متقاضی به انضمام ترجمه آن. ب) دعوتنامه تجاری، گذرنامه معتبر (مدت اعتبار حداقل 6 ماه) دو قطعه عکس جدید (از هر متقاضی و همراهان در گذرنامه) اصل دعوتنامه یا به عبارتی تعهدنامه تجاری با مهر شرکت، (تایید محضر مورد نیاز نیست) ج) ترانزیت گذرنامه معتبر (مدت اعتبار حداقل 6 ماه) دو قطعه عکس جدید (از متقاضی و همراهان در گذرنامه) روادید کشور مقصد اصل بلیت هواپیما سفارت اتریش ممکن است علاوه بر مدارک مذکور مدارک دیگری را نیز از متقاضی درخواست نماید. فتوکپی‌های کلیه مدارک درخواستی نیز می‌بایستی به سفارت ارایه شوند. بررسی تقاضای روادید می‌تواند 3 ماه به طول انجامد. آدرس: میدان آرژانتین، ساختمان شماره 78 تلفن: 8710735- 8710180 شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای ارمنستان فرم سفارت، دو قطعه عکس 3 × 4 رنگی، گذرنامه معتبر، نرخ روادید برای رانندگان کثیرالتردد 3 ماهه 80 دلار، برای افراد عادی 21 روزه، 50 دلار، صدور روادید حداکثر 11 روز طول می‌کشد. هزینه روادید با دعوتنامه 37 دلار. یکشنبه تا پنجشنبه ساعت 9 تا 12. آدرس: چهارراه ولیعصر، جنب پارک دانشجو، خیابان رازی، نبش خیابان استاد شهریار، خیابان رازی شماره 1 تلفن: 6704733 فاکس: 6700657 شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای ازبکستان 1- فهرست مشخصات رانندگان مورد تایید وزارت راه و ترابری ایران 2- این فهرست باید حتماً مثل 5 مورد (نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، شماره گذرنامه) باشد. 3- صدور روادید بستگی به دعوت‌نامه‌ای دارد که از طریق گیرنده کالا به وزارت امور خارجه ازبکستان درخواست شود و پس از موافقت آن وزارتخانه به بخش کنسولی در تهران ارسال می‌گردد. 4- شرایط روادید اعم از مدت تعداد تردد و هزینه آن بستگی به نوع درخواست گیرنده کالا در ازبکستان دارد. 5- مدارک لازم: 2 برگ فرم عکس‌دار و تایپ شده درخواست روادید ازبکستان، فتوکپی از صفحه عکس و مشخصات و مدت اعتبار گذرنامه CMRبرابر اصل که آدرس و مشخصات و شماره تلفن تماس گیرنده بار ذکر شده باشد، فتوکپی از صفحه عکس و مشخصات دفترچه خروجی راننده. 6- روادید ترانزیتی: فقط به مقصد کشورهای (قزاقستان- قرقیزستان- تاجیکستان) صادر می‌گردد که علاوه بر مدارک بالا فتوکپی روادید کشور ثالث نیز لازم است.   توریستی: دعوتنامه با مجوز صادر شده از وزارت امور خارجه ازبکستان، 2 عکس و 2 فرم، فتوکپی از صفحات عکس‌دار و اعتبار و مشخصات پاسپورت تجاری، مدارک مربوط به توریستی + دعوتنامه تجاری یا مجوز از وزارت امور خارجه ازبکستان. آدرس: خیابان پاسداران، خیابان فرمانیه، نبش کوچه یگانه تلفن: 2832071- 2299780 فاکس: 2280289   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای اسپانیا زمان پیش‌بینی شده جهت روادید اقامت 5/4 ماه و اقامت پیوستن به خانواده 3 ماه است. در صورت نیاز به مدارک اضافی متقاضی ظرف 15 روز وقت دارد که مدارک را تحویل دهد. هزینه روادید 28000 تومان آدرس: خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، کوچه سرو، پلاک 76 تلفن: 6- 8714575   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای جمهوری اسلواک مدارک: گذرنامه با بیش از 6 ماه اعتبار، فرم درخواست روادید بایستی به طور خوانا و با حروف بزرگ انگلیسی تایپ شده و به امضا متقاضی برسد. فرم‌های ناخوانا و ناقص پذیرفته نمی‌شوند. 2 قطعه عکس 4 ×3 که باید در صفحات اول و دوم فرم درخواست چسبانده شود (صفحه سوم بدون عکس باشد) رسید هزینه صدور روادید که بایستی قبلاً به حساب جاری شماره 2084 بانک ملی ایران شعبه اسکان به نام سفارت جمهوری اسلواک پرداخت شده و همراه سایر مدارک به سفارت تحویل گردد. آدرس: بزرگراه آفریقا، کوچه بابک مرکزی، شماره 24 صندوق پستی: 44511- 11365 تلفن: 8791058 فاکس: 8791057   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای اسلوونیا به منظور درخواست روادید جمهوری اسلوونیا داشتن شرایط ذیل اجباری می‌باشد: 1- تکمیل فرم درخواست ویزا به همراه یک قطعه عکس جدید از متقاضی 2- گذرنامه معتبر یا هرگونه مدرک مسافرتی رسمی و قانونی. 3- دعوتنامه از شرکت اسلوونیایی یا ضمانت‌نامه محضری از شخص اسلوونیایی. در موارد توریستی، انجام تدارکات توریستی از قبل ضروری است. 4- در صورت مسافرت به وسیله وسایل نقلیه عمومی (هواپیما، اتوبوس، قطار) بلیت رفت و برگشت تایید شده مسافرت که شامل تاریخ ورود و خروج مسافر باشد. 5- ویزا یا مجوز ورود به کشوری که متقاضی پس از اقامت در جمهوری اسلوونیا به آن سفر خواهد کرد. 6- پول کافی برای مدت اقامت: حدود 300 مارک آلمان در روز 7- پرداخت مالیات روادید (برای روادید یکبار ورود 50 مارک آلمان و برای روادید ورود به دفعات 110 مارک آلمان به صورت ریال ایران مدت زمان لازم برای بررسی درخواست روادید حداقل ده روز می‌باشد. درخواست ویزا ممکن است رد شود. اخذ ویزا تنها یکی از شرایط لازم برای ورود به جمهوری اسلوونیا است. در صورتی که فرد متقاضی دارای ویزای شینگن باشد یا در موارد فوری و مهم از مدت زمان فوق‌الذکر کاسته می‌شود. ساعات کاری بخش کنسولی سفارت روزهای یکشنبه الی پنجشنبه 9 صبح الی 12 ظهر است. آدرس: خیابان خالد اسلامبولی، کوچه هفتم، پلاک 10 تلفن: 8716873 فاکس: 870474   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای امارات متحده عربی (ابوظبی- ام القوین- دبی- عمان- راسم الخیمه- شارجه- فجیره) روادید از طریق آژانسهای توریستی اخذ می‌گردد، یا فاکس دعوتنامه باید در امارات از یک شخص مقیم امارات توجه شود که اصل دعوتنامه باید در امارات از فرد دعوت کننده گرفته می‌شود. مدت دعوتنامه‌ها عموماً 14 روز است. آدرس: خیابان آفریقا، خیابان وحید دستجردی (ظفر)، پلاک 355 تلفن: 4- 8781333   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای اندونزی ویزای توریستی و تزانزیت فرم تقاضا 2 عدد، عکس 4 × 6 دو عدد، جهت یک بار ورود اعتبار گذرنامه باید 6 ماه پس از انقضای مدت ویزا باشد و جهت ورود مکرر باید 18 ماه اعتبار داشته باشد. کپی برگه رزرو بلیت هواپیما، تجاری و دعوتنامه، توجه: چون فرم تکمیل شده باید به تایید مقامات اندونزی برسد پس 14 روز زودتر از سفر اندونزی نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایید. آدرس: خیابان قائم مقام فراهانی، نرسیده به خیابان دکتر بهشتی (عباس‌آباد)، جنب ساختمان پزشکان 200، شماره 210 تلفن: 8716865- 8717251 فاکس: 8718822   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای انگلستان پزشکی: دعوتنامه از دکتر یا بیمارستان از انگلستان شامل: وقت مشخص از دکتر، توضیح نوع بیماری، طول درمان، نوع معالجه، هزینه درمان (تضمین مالی همراه با صورت حساب بانکی شخص ضامن از انگلستان یا حواله بانکی پول در خارج) همراه داشتن کلیه پرونده‌های پزشکی از دکتر در ایران. تجاری: دعوتنامه از شرکت انگلیسی دیدار: دعوتنامه از اقوام درجه یک مدارک جهت انجام مصاحبه: 1- دعوتنامه معتبر: مدت اعتبار هر دعوتنامه سه ماه می‌باشد. 2- فرم تکمیل شده درخواست ویزا می‌توانید از نگهبان درب ویزا تهیه کنید. 3- دو قطعه عکس 4 × 3 و 4 × 6 4- اصل پاسپورت جدید: هر پاسپورت باید حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد. 5- پاسپورت قدیمی: کلیه پاسپورتهای قدیمی در صورت موجود بودن. 6- بلیت هواپیما: می‌توان به صورت رزرو تهیه نمود. 7- مبلغ ویزا (یکبار ورود): مبلغ 55500 تومان وجه نقد (همراه متقاضی باید باشد) در صورت درخواست مدرک بیشتر توسط افسران ویزا در هنگام مصاحبه درخواست خواهد شد. ویزای توریستی به انگلستان در کشور ایران صادر نمی‌شود. برای اخذ ویزای توریستی به کشورهای هماسیه داده می‌شود. آدرس: خیابان فردوسی، خیابان بابی‌ساندز، پلاک 143 جهت انجام مصاحبه و تحویل مدارک برای اخذ ویزا، تعیین وقت قبلی توس شماره تلفن‌های 6705019- 6705018 و 6717031 و با فرستان فاکس به شماره 6700720 از ساعت صبح الی 2 بعد از ظهر مقدور می‌باشد. هنگام فرستادن دعوتنامه توسط فاکس حتماً شماره تلفن تماس خود را در ایران قید کنید.   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای ایتالیا مدارک لازم جهت درخواست روادید توریستی از متقاضیان روادید توریستی درخواست می‌گردد جهت ارایه مدارک خود، بین ساعات 30/8 تا 12 روزهای یکشنبه تا پنجشنبه به قسمت ویزا مراجعه نمایند. مدارک مورد نیاز: فرم، دو قطعه عکس، اصل و فتوکپی صفحه اول گذرنامه و ویزاهای شنگن استفاده شده اصل فتوکپی شناسناه و ترجمه آن، دعوتنامه (نمونه دعوتنامه در قسمت ویزا موجود است)، فتوکپی اجازه اقامت میزبان، در صورت تغییر تابعیت دعوت کننده کپی شناسنامه ایتالیایی، رزرو بلیت، مدارک اشتغال به کار شامل: اصل و کپی آن روزنامه رسمی مشترک+ ترجمه معرفی‌نامه و اصل لیست پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی مربوط به شش ماه گذشته، همراه با کپی و ترجمه آن برای کارمندان بخش خصوصی. اصل و کپی کارت نظام پزشکی برای خانم‌های خانه‌دار متقاضی روادید توریستی ارایه مدرک شغلی همسر الزامی است. بخش ویزا این حق را برای خود محفوظ نگه داشته تا در صورت لزوم هر مدرک دیگری را که برای تکمیل پرونده مناسب تشخیص می‌دهد از متقاضی درخواست نماید. تلفن بخش ویزای سفارت ایتالیا: 6702333- 6702402409 فاکس بخش ویزای سفارت ایتالیا: 67043499 مدارک روادید تجاری در روزهای یکشنبه تا پنجشنبه به بخش کنسولی سفارت ایتالیا مراجعه و مدارک را ارایه نمایند. (برای گرفتن وقت مصاحبه، راس ساعت 30/8 صبح با در دست داشتن گذرنامه فتوکپی دعوتنامه به بخش کنسولی مراجعه نمایند) شماره تلفن بخش کنسولی سفارت ایتالیا: 6702409- 6702333- 6704349   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای ایرلند برای تقاضای روادید: دعوتنامه از فرد مقیم، سه قطعه عکس، فرم سفارت، مبلع 17000 تومان، دعوت کننده باید مسئولیت تامین مخارج متقاضی را در طول اقامتش در ایرلند قبول و تضمین کند که متقاضی بعد از پایان دوره روادید کشور ایرلند را ترک خواهد کرد. اعتبار پاسپورت حداقل یک سال باید باشد. از هنگام تحویل مدارک کامل 6 هفته از طریق فاکس و دو ماه و نیم از طریق پست عادی طول می‌کشد که جواب دریافت دارد. بازرگانی: دعوتنامه از طرف شرکت ایرلندی، سه قطعه عکس، مبلغ 17000 تومان معرفی‌نامه از شرکت ایرانی. تحصیلی: گواهی پذیرش و ثبت‌نامه در دانشگاه ایرلندی 2 نسخه، ارایه هر نوع مدارک دال بر پرداخت هزینه ثبت‌نام در ترم اول دانشگاه 2 نسخه، ارایه مدارک دال بر تامین مالی ترجیحاً حساب بانکی قابل برداشت در یکی از بانکهای ایرلند یا هر بانکی که در کشور ایرلند شعبه داشته باشد، مبلغ 17000 تومان، یکشنبه تا پنجشنبه ساعت 9 تا 14 آدرس: میرداماد- رازان شمالی- شماره 10 تلفن: 2227672- 2286923 فاکس: 22227311 تلکس: 2138655 IREL IR   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای اردن هاشمی روادید توریستی صادر نمی‌شود. ویزای تجاری: کارت بازرگانی، 2 قطعه عکس، نامه از اتاق بازرگانی، پاسپورت فتوکپی از صفحات مشخصات، دعوتنامه، هزینه صدور روادید: برای افراد عادی 16500 تومان، افراد عادی حتماً دعوتنامه رسمی و تایید شده از وزارت کشور اردن داشته باشند و سپس به سفارت مراجعه کنند. آدرس: خیابان آفریقا، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 47 تلفن: 2059703- 2059707 فاکس: 2051872   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای اروگوئه توریستی و تجاری: دعوتنامه + فرم سفارت، عکس کپی پاسپورت از صفحات اطلاعات متقاضی، بلیت رفت و برگشت هزینه روادید 42 دلار آدرس: خیابان آفریقا، خیابان عاطفی شرقی، کوچه رفیع، کوچه شبنم، پلاک 45 تلفن: 2052030 فاکس: 2053322   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای اوکراین متقاضیان مستقیماً به سفارت مراجعه کنند. دوشنبه تا چهارشنبه آدرس: میدان ونک، خیابان ونک، شماره 101 تلفن: 8008530 فاکس: 8007130   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای بحرین توریستی و تجاری: اصل دعوتنامه، 2 قطعه عکس، فرم سفارت، هزینه صدور روادید 7 دینار بحرین یا معادل ریالی آن. چنانچه مدارک کامل باشد ویزا همان روز صادر می‌شود. آدرس: خیابان آفریقا، نرسیده به جهان کودک، نبش کوچه زوبین، پلاک 248 تلفن: 8773383- 8772079 فاکس: 87791122   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای برزیل توریستی: 2 نسخه فرم سفارت، 3 قطعه عکس، گذرنامه معتبر با شش ماه اعتبار، ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار در ایران به زبان انگلیسی، در صورت مثبت بودن حساب بانکی شش ماه گذشته، بلیت رفت و برگشت به انضمام 19 هزار تومان نیاز است. فتوکپی صفحات مهر شده پاسپورت، طی یک ماه جواب داده می‌شود. تجاری: دعوتنامه از شرکت برزیلی باید مستقیماً به فاکس یا تلکس سفارت فرستاده شود. فرم سفارت، عکس و بقیه مدارک مانند توریستی- پرداخت 237500 ریال هزینه تکلس 570000 ریال آدرس: میدان ونک، خیابان ونک، شماره 58 تلفن: 8039476- 8035175 فاکس: 8034438   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای بلژیک عادی- توریستی: دعوتنامه، فتوکپی کارت اقامت دعوت کننده، ورقه مالیاتی یا فیش حقوق دعوت کننده، 3 قطعه عکس، فرم سفارت، بلیت رفت و برگشت، یک ماهه 22500 تومان و برای سفر دو ماهه 27000 تومان، سه ماهه 31 هزار تومان، 6 ماهه و یک ساله 45 هزار تومان بازرگانی: دعوتنامه از شرکت بلژیکی با ذکر علت و مدت سفر، یکشنبه و دوشنبه و سه‌شنبه از ساعت 9 تا 13 آدرس: الهیه، خیابان فرشته، خیابان شبدیز، کوچه بابک، شماره 3 تلفن: 2009145- 2009507 فاکس: 2009155   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای بلغارستان توریستی و تجاری: دعوتنامه، یک قطعه عکس، کپی پاسپورت، فرم سفارت، ویزای ترانزیت، ویزای کشور مقصد، کپی ویزا، هزینه روادید ورودی 53 هزار تومان، روادید ورودی فوری 68 هزار تومان، روادید ترانزیت یکسره 43 هزار تومان، روادید ترانزیت فوری، 53 هزار تومان، روادید دو سره 83 هزار تومان آدرس: خیابان ولیعسر- خیابان شهید عباسپور (توانیر)- خیابان نظامی گنجوی، شماره 82 تلفن: 8775662- 8775037 فاکس: 8779680   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای بورکینافاسو انواع روادید: 4 قطعه عکس، گذرنامه معتبر، هزینه صدور روادید 45000 ریال، اعتبار استفاده از روادید حداکثر برای 15 روز تا یک ماه، یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 تا 14 آدرس: بزرگراه آفریقا- تابان غربی- پلاک 25 تلفن: 8785295 فاکس: 2224772 تلکس: 216792 ABFTIR   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای پاکستان توریستی: فرم سفارت، یک قطعه عکس و کپی پاسپورت از صفحه 1 تا 10 و شناسنامه، هزینه صدور روادید 15000 تومان روادید کثیرالمسافرت 32 هزار تومان، مدت زمان دریافت ویزا از زمان تحویل مدارک 3 روز است. نوع اسکناس 500 یا 1000 تومانی باید باشد. تجاری: دعوتنامه از شرکت معتبر پاکستانی، کارت بازرگانی و مدت زمان دریافت ویزا از زمان تحویل مدارک 2-1 روز است. تحصیلی: پذیرش از دانشگاه پاکستان و تایید وزارت امور خارجه ایران، زمان مراجعه شنبه تا چهارشنبه هر هفته به استثناء روزهای تعطیل. زمان جهت تحویل گرفتن فرم روادید ساعت 9 الی 30/10 صبح آدرس: خیابان دکتر فاطمی، خیابان اعتمادزاده، شماره 1 تلفن: 4- 934332 فاکس: 934333   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای پرتغال توریستی: دعوتنامه رسمی و آدرس کامل معرف از پرتغال، فرم سفارت، 2 قطعه عکس، گواهی اشتغال به کار، فتوکپی شناسنامه، فتوکپی گذرنامه، فتوکپی از گذرنامه و صفحات روادید قبلی. صدور روادید بین 15 تا 20 روز طول می‌کشد. روادید توریستی 5000 تومان بازرگانی: هزینه روادید 4000 تومان آدرس: خیابان هدایت، روزبه، پلاک 13 تلفن: 2543237 و 8- 2568677 فاکس: 2552668   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای تایلند توریستی: بلیت رفت و برگشت، پر کردن 3 فرم سفارت، کپی صفحات 11 الی 2 پاسپورت، سه قطعه عکس جدید 4 × 3 یا 6 × 4 هزینه صدور روادید 46000 ریال مدت اعتبار روادید 3 ماه و مدت اقامت در تایلند 3 ماه است. مدت زمان ارایه مدارک تا دریافت ویزا 3 روز و حتماً باید خود متقاضی جهت دریافت ویزا مراجعه کنید. آدرس: خیابان بهارستان، روبروی بیمارستان طرفه، کوچه باشگاه شماره 4 تلفن: 7531433- 7537708   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای تایوان برای دریافت ویزا به سفارت دبی باید مراجعه شود. آدرس: خیابان آفریقا، خیابان وحید دستجردی (ظفر)- پلاک 355 تلفن: 4- 87813334   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای ترکمنستان ساعات کار قسمت کنسولی از 30/9 الی 13 می‌باشد. روزهای کار: یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه (جمعه، شنبه و تعطیلات رسمی ترکمنستان و ایران تعطیل) می‌باشد. 1-روادید عادی: طبق دعوتنامه شخصی با شرکت‌های ثبت شده در ترکمنستان با موافقت وزارت امور خارجه ترکمنستان و با طبق یادداشت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، پاسپورت، یک قطعه عکس و فرم سفارت در روزهای دوشنبه و چهارشنبه صادر می‌شود. مدارکی که روز دوشنبه دریافت شده است روز پنجشنبه تحویل داده می‌شود. مدارکی که روز چهارشنبه دریافت شده است روز دوشنبه تحویل داده می‌شود. قیمت روادید عادی: برای 10 روز 30 دلار برای 20 روز 40 دلار قیمت روادید ترانزیت: 32 دلار 2- مدارک رانندگان کثیرالمسافر: طبق نامه وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی ایران، پاسپورت، یک قطعه عکس و فرم سفارت در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه دریافت می‌شود. روز پنج‌شنبه تحویل داده می‌شود. قیمت روادیدها: برای 3 ماه 160 دلار برای 6 ماه 362 دلار 3- روادید بازرگانی: کسانی که کارت بازرگانی دارند باید به اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه ایران ساختمان 3 مراجعه نمایند و از آنجا کارت مخصوص دریافت نموده و به ترکمنستان پرواز کنند و در فرودگاه عشق‌آباد برای آنان ویزای بازرگانی صادر شود. 4- تایید مدارک: مدارکی که در ایران تهیه و تنظیم شده است از جمله اساسنامه شرکت، ثبت رسمی، گواهینامه از بانک، آگهی روزنامه و غیره باید به زبان روسی ترجمه شده و بعد از مورد بررسی ترجمه در وازرت دادگستری و وزارت امور خارجه ایران تایید شود. ولی مدارکی که در ترکمنستان تهیه و تنظیم شده است در اتاق بازرگانی ترکمنستان ترجمه شود و در سفارت ایران در عشق‌آباد تایید می‌شود. از مدارک فوق باید کپی گرفته شود. برای تایید هر یک از مدارک 15 دلار آمریکایی دریافت می‌گردد. روزها: دوشنبه و چهارشنبه 5- مجوز برای عبور کالا: از طریق خاک ترکمنستان به کشورهای غیر از مشترک‌المنافع CMRکپی قرارداد خرید و فروش، اظهارنامه، گمرک ایران مشخصات کامل در سربرگ شرکت از جمله نوع کالا، نوع بسته‌بندی، تعداد، ارزش کالا، مرز ورودی و خروجی آدرس کامل گیرنده و غیره بدون اصلاحیه تایپی نوشته شود. و هر شرکت باید در مورد حمل نکردن کالاهای ممنوعه تعهدات خود را قید کند. قیمت برای هر یک تن 10 دلار. روزها: دوشنبه و چهارشنبه تذکر: از تاریخ 26/10/1997 میلادی برای فوریت 50% پول اضافه گرفته می‌شود و از تاریخ 1/1/1998 برای هریک برچسب روادید (استیکر) 3000 ریال دریافت می‌گردد. لطفاً جهت دریافت فرم سفارت به دفتی فنی گلستان به آدرس خیابان پاسداران، نبش بهستان دوم، روبروی گلستان دوم تلفن 2546303 مراجعه نمایید.   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای سریلانکا توریستی و تجاری: 2 قطعه عکس، فتوکپی از صفحه اعتبار پاسپورت و مشخصات، بلیت رفت و برگشت، پاسپورت، نامه معرفی از محل کار، تکمیل فرم سفارت آدرس: خیابان آفریقا، خیابان ایرج، پلاک 5 تلفن: 2053902- 2051477 فاکس: 2052688   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای سوئیس مقررات کلی: درخواست روادید باید به کنسولگری یا سفارت سوئیس در محل اقامت متقاضی ارائه گردد (ماده 10 بند 1 دستورالعمل درباره اعلام ورود و ورود خارجیان) چنانچه درخواست روادید به سفارتی به غیر از سفارت محل اقامت ارائه گردد در صورتی که دلیل این اقدام روشن نباشد آن سفارت می‌تواند آن را رد نماید. باید امکانات مالی کافی برای تامین مخارج زندگی خود در سوئیس که بنا بر قاعده 100 فرانک سوئیس در روز کافی تشخیص داده شده است را در اختیار داشته باشید (ماده 1 بند 2 دستورالعمل درباره اعلام ورود و ورود خارجیان). کنسولگری یا سفارت می‌تواند درخواست اخذ ضمانت نماید. روادید منحصرا اجازه یک اقامت کوتاه مدت در سوئیس را خواهد داد مگر با اجازه صریح مقامات مسئول مربوطه (ماده 11 دستورالعمل درباره اعلام ورود و ورود خارجیان). حداکثر مدت اقامت شما در سوئیس در روادید صادره درج گردیده است. بدون داشتن مجوز لازم، نه می‌توانید در سوئیس کار کرده و نه بیشتر از سه ماه تحصیل کنید (ماده 11 دستورالعمل درباره اعلام ورود و ورود خارجیان) ماده 6- ضمانت 1- به عنوان وسیله‌ای جهت کنترل، چگونگی اقامت یک خارجی، مسئولین صدور روادید می‌توانند درخواست یک اعلام ضمانت کنند که توسط یک شخص حقیقی یا حقوقی در سوئیس و دارای امکانات مالی امضاء شده باشد. 2- این افراد می‌توانند ضمانت کنند. الف- اتباع سوئیس ب- خارجی‌های دارای اجازه اقامت دائم یا موقت ماده 10- درخواست روادید 1- تبعه خارجی باید درخواست روادید خود را به وسیله فردی که برای این منظور پیش‌بینی گردیده است به نمایندگی مربوطه سوئیس در حوزه اقامت خود ارایه دهد، هرگونه استثنایی را در این مورد اداره فدرال اتباع بیگانه تعیین می‌نماید. 2- درخواست روادید باید با ارایه مدرک سفر (گذرنامه) و در صورت درخواست با سایر مدارک اثبات کننده مقصود و چگونگی اقامت یا ترانزیت مورد نظر همراه باشد. علاوه بر مقررات لازم مندرج در بند 1 اتباع خارجی، متقاضی روادید ترانزیت باید شرایط ذیل را برای اخذ روادید عبور ترانزیت احراز کنند. الف- ارایه مدرک سفر (گذرنامه) و روادید لازم برای ترانزیت و ورود به کشور مقصد ب- برای عبور ترانزیت ارایه بلیت هواپیما تا مقصد اصلی الزامی است. ماده 27- حمایت حقوقی 1- چنانچه تقاضای رد یا به حالت تعلیق درآید، اداره فدرال اتباع بیگانه سوئیس به درخواست متقاضی و در قبال پرداخت هزینه مربوطه اعلام نظر می‌کند. 2- بنا بر قاعده درخواست فوق فقط موقعی مورد بررسی قرار می‌گیرد که به هزینه مربوطه پیش پرداخت شده باشد. آدرس: خیابان الهیه- خیابان بوستان- خیابان یاسمین- شماره 1/13 تلفن: 2008227- 2008333- 20- 2008454 فاکس: 269448 حافظ منافع ایالات متحده آدرس: خیابان جردن، خیابان آفریقا، فرزان غربی، پلاک 59 تلفن: 2286021- 2298314- 2296802 صندوق پستی: 4683- 19395 ساعت تماس 7 تا 11   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای سوریه نرخ ویزا: عوارض ورود به سوریه برای یک بار 10500تومان ویزای 3 ماهه و 17 هزار تومان، اخذ مدرک 9 صبح تا 11 صبح. گذرنامه‌ها 24 ساعت قبل اخذ می‌گردد. فرم سفارت + 2 عکس آدرس: خیابان آفریقا، خیابان آرش غربی، پلاک 22 تلفن: 2- 2059031 فاکس: 2059409   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای سودان پر کردن فرم مخصوص با ذکر محل اقامت در سودان، 4 فتوکپی از فرم سفارت، 4 عکس، گذرنامه، بلیت، هزینه صدور روادید 270000 ریال، شنبه تا پنجشنبه از 10 صبح تا 3 بعد از ظهر آدرس: خیابان آفریق، اسفندیار، شماره 16 تلفن: 44- 8787133 فاکس: 8788575   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای سنگال 2 فتوکپی از صفحه اول پاسپورت، بلیت، تکمیل کردن فرم سفارت + 2 عکس هزینه صدور روادید 6500 تومان آدرس: خیابان آفریقا، خیابان پیروز، پلاک 7 تلفن: 8794192- 8783596 فاکس: 877470   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای کانادا متقاضیان روادید فرصت مطالعاتی کانادا: قسمت روادید روزهای یکشنبه الی چهارشنبه از ساعت 30/8 الی 30/11 صبح فرم‌های تقاضانامه روادید فرصت مطالعاتی را پذیرفته و برای مصاحبه حضوری تعیین وقت می کند. ضمناً این حق برای سفارت محفوظ است که در مواقع به خصوص از دریافت فرم‌های درخواست روادید یک بار ورود برای هر نفر 60 دلار کانادا یا 120 دلار آمریکا یا 90000 ریال می‌باشد. چنانچه فرزند یا فرزندان بالای 7 سال یا همسر به عنوان دانش‌آموز یا دانشجو قصد ادامه تحصیل در کشور کانادا را دارند موظفند به پرداخت هزینه روادید دانشجویی می‌باشند. در غیر این صورت همراهان مکلف به پرداخت هزینه روادید دیدار موقت هستند. مبلغ فوق به منظور تشکیل پرونده دریافت می‌گردد و در صورت عدم موافقت با روادید، برای تعیین وقت مصاحبه الزامی است ضمنا شخص دیگری هم می‌تواند برای تشکیل پرونده مراجعه نماید (فرم صورتی رنگ) تکمیل شده درخواست روادید فرصت مطالعاتی (فرم از گیشه قسمت روادید دریافت می‌شود)- گذرنامه معتبر یا حداقل یک سال اعتباری برای تمام خانواده- فتوکپی پاسپورت از صفحات 1 الی 6- فتوکپی تمام صفحات شناسنامه- 3 قطعه عکس برای هر نفر- اصل پذیرش از کانادا بدیهی است ارایه مدارک فوق ضمانت روادید نمی‌باشد. داشتن پیشنهاد شغلی (Joopofeer) از کانادا برای اکثر موارد ملزم به ارایه تاییدیه اداره توسعه منابع انسانی کانادا (HumanResources Devel Opmentcanada) است. افرادی که قصد گذراندن فرصت مطالعاتی در کانادا را به مدت بیش از 6 ماه دارند می‌بایست حداقل 2 تا 3 ماه قبل از زمان تعیین شده فرصت مطالعاتی اقدام نمایند. چنانچه با هزینه شخصی خود برای گذراندن فرصت مطالعاتی عازم کشور کانادا می‌باشند، ارایه مدارکی که نشان دهنده توان مالی شما مبنی بر پرداخت هزینه دوران فرصت مطالعاتی و مخارج زندگی شما در کانادا باشد، در زمان تحویل مدارک الزامی است. حضور متقاضی در زمان مصاحبه الزامی است. چنانچه مامور به انجام فرصت مطالعاتی از طرف دولت ایران می‌باشد ارایه مدارک زیر الزامی است، ضمانت‌نامه مالی از طرف وزارتخانه مربوطه- معرفی‌نامه از وزارت امور خارجه. چنانچه هزینه دوره فرصت مطالعاتی متقاضی از طرف دولت کانادا تامین می‌شود ارایه ضمانت مالی از طرف محل مورد نظر در کانادا مورد نیاز است. توجه: در صورت قبولی روادید فرصت مطالعاتی بیش از 6 ماه، انجام آزمایشات پزشکی الزامی است. در صورت صلاحدید سفارت در بعضی موارد کمتر از 6 ماه نیز انجام آزمایشات پزشکی الزامی می‌باشد. قابل توجه متقاضیان روادید دیدار موقت کانادا توجه: حداقل زمان رسیدگی به پرونده متقاضی 21 روز است، هزینه درخواست روادید برای یک بار ورود برای هر نفر 75 دلار کانادا یا 55 دلار آمریکا یا 420000 ریال و هزینه درخواست روادید چند بار ورود برای هر نفر 150 دلار کانادا یا 110 دلار آمریکا یا 840000 ریال می‌باشد. مبلغ فوق به منظور تشکیل پرونده دریافت می‌گردد و در صورت عدم موافقت با روادید مسترد نخواهد شد. ارایه مدارک زیر برای تشکیل پرونده الزامی است (ضمناً شخص دیگری هم می‌تواند برای تشکیل پرونده مراجعه نماید.) فرم تکمیل شده درخواست روادید دیدار (فرم از گیشه قسمت روادید دریافت شود)- گذرنامه معتبر با حداقل 6 ماه اعتبار- فتوکپی صفحات پاسپورت از صفحه 1 الی 6- فتوکپی تمام صفحات شناسنامه- دو قطعه عکس جدید- ارایه فتوکپی جدیدترین برگ پرداخت شده مالیات شخص دعوت کننده (برگه Nottice of Assessment)- مدارکی که نشان دهنده موقعیت مالی متقاضی باشد. اگر شما مایل به دیدار فرزند یا فرزندان یا اقوام خود در کانادا هستید ارایه فتوکپی ویزای اقامت (IMM 10000)  یا فتوکپی کارت تابعیت آنها که حاوی تاریخ تولد شخص دعوت کننده باشد- فتوکپی پروانه کار یا مدارک اثبات اشغال به کار. بدیهی است ارایه مدارک فوق ضمانت ویزا نمی‌باشد. لطفاً در صورت داشتن مدارک زیر آنها را در زمان مصاحبه به همراه داشته باشید: ارایه هر نوع اسناد مالکیت- ارایه دعوت نامه در صورت تمایل- گذرنامه‌های قبلی شما که سفرهای اخیر خارج از کشور باشد. ویزای تجاری: اگر به منظور سفر تجاری عازم کانادا می‌باشید ارایه دعوتنامه از یک شرکت کانادایی و چنانچه از طرف کارفرمای خود مامور به سفر باشید ارایه نامه‌ای از کارفرما با ذکر دلایل سفر، مدارکی که نشان دهنده موقعیت مالی و تجاری شما باشد و نیز فتوکپی پروانه کار یا مدارک اثبات اشتغال به کار در زمان تحویل مدارک مورد نیاز است. لطفاً اسناد مالکیت و گذرنامه‌های قبلی شما که نشانگر سفرهای اخیر شما باشد را در صورت موجود بودن زمان مصاحبه همراه داشته باشید. قابل توجه متقاضیان روادید دانشجویی کانادا هزینه درخواست روادید یک بار ورود برای هر نفر 125 دلار کانادا یا 85 دلار آمریکا، یا 70000 ریال می‌باشد و نیز برای همراهان، فرزند یا فرزندان زیر 7 سال و همسر 75 دلار کانادا یا 55 دلار آمریکا یا 420000 ریال می‌باشد. چنانچه فرزند یا فرزندان بالای 7 سال یا همسر به عنوان دانش‌آموز یا دانشجو قصد ادامه تحصیل را در کشور کانادا دارند، موظف به پرداخت هزینه روادید دانشجویی می‌باشند. در غیر این صورت همراهان مکلف به پرداخت هزینه روادید دیدار موقت هستند ارایه مدارک زیر برای تشکیل پرونده الزامی است. فرم تکمیل شده درخواست روادید دانشجویی (فرم از گیشه قسمت روادید دریافت شود)- گذرنامه معتبر با حداقل یک سال اعتبار برای تمام افراد خانواده- فتوکپی پاسپورت از صفحات 1 الی 6- فتوکپی تمام صفحات شناسنامه- 3 قطعه عکس برای هر نفر- اصل پذیرش غیر مشروط UNCOND ITIONAL ACCEPTANCEو از یکی از دانشگاههای کانادا، بدیهی است ارایه مدارک فوق ضمانت ویزا نمی‌باشد. افرادی که قصد ادامه تحصیل در کانادا را به مدت بیش از 6 ماه دارند می‌بایست حداقل 2 تا 3 ماه قبل از شروع زمان تحصیل برای روادید دانشجویی اقدام فرمایند. متقاضیانی که برای ادامه تحصیل عازم یکی از دانشگاههای استان کبک هستند می‌بایست شخصاً مبادرت به درخواست CAQاز دانشگاه مربوطه نمایند. لازم به یادآوری است که درخواست این برگه برای همراهانی که قصد ادامه تحصیل در یکی از دانشگاههای استان کبک را دارند نیز الزامی است. سفارت کانادا در تهران فرم مهاجرت ندارد. به منظور درخواست مهاجرت به کانادا متقاضی باید درخواست کتبی خود را به زبان انگلیسی یا فرانسه همراه با یک عدد پاکت که آدرس متقاضی به فارسی روی آن نوشته شده است را در پاکت دیگری به منظور ارسال به سفارت کانادا دمشق، سوریه به گیشه اطلاعات تحویل یا به داخل صندوق سفارت انداخته شود. هیچ فرم خاصی برای درخواست مهاجرت وجود ندارد. لذا باید مراجعه به افرادی که در اطراف سفارت پیشنهاد فروش فرم درخواست یا فروش فرم اولیه یا موارد مشابه را می‌نمایند جدا پرهیز کنید. توجه: دانستن زبان انگلیسی یا فرانسه برای متقاضی الزامی است. آدرس: خیابان استاد مطهری- خیابان شهید سرافراز- شماره 57 تلفن: 6- 8732623 ساعت تماس: 50/13 تا 14 فاکس: 8733202 شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای کرواسی مدارک عمومی: فرم سفارت، 2 قطعه عکس رنگی، گواهی اشتغال به کار با ذکر نوع کار و سمت و حقوق و مدت زمان اشتغال و مدت زمان مرخصی با ذکر این تعهد که فرد متقاضی بعد از مراجعت از کرواسی در سمت خود مجفوظ خواهد ماند. نامه از بانک همراه با صورتحساب وضعیت بانکی با ذکر میزان موجودی بانکی و نوع حساب و تاریخ گشایش مالکیت یا سند مالکیت، آدرس هتل یا دعوت‌نامه، گذرنامه معتبر توریستی: هزینه دریافت روادید 33200 است. مدت انتظار یک ماه تحصیلی: برای مقاطع بالاتر از دیپلم مدارک عمومی به علاوه مشخصات مرکز آموزشی در کرواسی، اجازه صدور روادید از زاگرب صادر می‌شود. ترانزیت: مدت ویزای ترانزیت 24 ساعت است. امکان ملاقات در صورت تعیین وقت قبلی میسر می‌باشد. بلیت برگشت تایید شده در زمان اخذ ویزا الزامی است. هزینه ویزا در زمان پرکردن فرم توسط متقاضیان بایستی پرداخت شود. یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت 5/9 تا 1 آدرس: پاسداران- بهستان اول- شماره 25 تلفن: 2587039- 2589923 فاکس: 2549199   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای کره جنوبی روادید تجاری: پاسپورت با 6 ماه اعتبار، یک عدد عکس 4 ×3، دعوتنامه رسمی کره‌ای طبق مقررات کره، از آوریل هزینه صدور روادید با این شرح است برای یک بار ورود و کمتر از 30 روز 4 دلار آمریکا بیش از 91 روز 55 دلار آمریکا (برای مشاغل دولتی) سایر روادید اعم از توریستی، تحصیلی، ورزشی، ترانزیت دیده نمی‌شود. آدرس: خیابان ملاصدرا- شیخ بهایی شمالی- دانشور غربی- پلاک 18 تلفن: 8054900   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای کره شمالی ویزای توریستی داده نمی‌شود. تجاری: 2 قطعه عکس، فرم سفارت و دعوتنامه تجاری، نامه از شرکت ایرانی، توجه شود که دعوتنامه باید به تایید وزارت امور خارجه کره شمالی رسیده باشد. مدارک شرکت ایرانی نیز اهمیت دارد. جهت اطلاعات بیشتر با سفارت تماس حاصل نمایید. آدرس: خیابان آفریقا- خیابان وحید دستجردی تلفن: 8783341 فاکس: 8781489   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای کلمبیا بازرگانی: در صورت ابتیاع دعوتنامه شرکت کلمبیایی که در آن اظهار شود که متقاضی برای انجام چه نوع معامله‌ای عازم کلمبیا است، می‌توان با سفارت تماس گرفت. هزینه صدور روادید 152 دلار، معرفی‌نامه از شرکت ایرانی که در آن اظهار شود که متقاضی جهت انجام چه فعالیتی عازم کلمبیا است. توریستی: گذرنامه با اعتبار حداقل 6 ماه، بلیت رفت و برگشت، دعوتنامه از شخص کلمبیایی یا ایرانی مقیم در کلمبیا، هزینه صدور روادید 22 دلار روادید کاری: در صورت ابتیاع قرارداد کاری با کارفرمای کلمبیایی متقاضی می‌تواند با سفارت تماس بگیرد هزینه صدور روادید 205 دلار آدرس: خیابان دروس- خیابان هدایت- خیابان فریار- شماره 5 یکشنبه تا پنجشنبه از 9 تا 14 تلفن: 2558957- 2541981 فاکس: 2541981   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای کوبا طبق اعلام شفاهی سفارت متقاضیان حضوراً به سفارت مراجعه کنند. آدرس: خیابان میرداماد، خیابان نفت جنوبی، کوچه تابان، پلاک 10 تلفن: 2257809- 8811967   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای کویت ویزا از کویت باید فرستاده شود. توریستی: دعوتنامه از فرد مقیم، 2 عکس، کپی پاسپورت بازرگانی، کارت بازرگانی، نامه از اتاق بازرگانی، مدارک مربوط به شرکت آدرس: خیابان آفریقا- وحید دستجردی (ظفر)- پلاک 2/323 تلفن: 9- 8785997 فاکس: 8786003   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای کنیا تجاری و توریستی: 3 فرم تقاضا، 3 قطعه عکس، مبلغ 8000 تومان، اصل پاسپورت، پاسپورت به مدت یک هفته نگهداری می‌شود. پس از آن تحویل داده خواهد شد. صدور ویزا به مدت 2 ماه طول خواهد کشید. هزینه روادید 48000 تومان، دریافت مدارک روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه از ساعت 9 تا 11 صبح می‌باشد. جهت دریافت فرم هر روز تا ساعت 30/5 بعد از ظهر امکان‌پذیر است. جهت اطلاعات بیشتر با سفارت تماس گرفته شود. آدرس: خیابان آفریقا- بلوار گلشهر- پلاک 46 تلفن: 2059154 فاکس: 2053372   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای گرجستان برای دریافت روادید گرجستان مدارک ذیل لازم است: تصویر صفحات عکس دار و اعتبار گذرنامه، یک قطعه عکس، فرم مخصوص ویزا تکمیل شده به زبان انگلیسی، در صورتی که سفر از طریق شرکتی انجام شود معرفی‌نامه شرکت به زبان انگلیسی باشد. قیمت ویزا 15 روزه 42 دلار یک ماهه 55 دلار. تبصره: جهت دریافت فرم مخصوص روادید به میز رابط این سفارت مراجعه فرمایید. روزها و ساعات کار بخش کنسولی یکشنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه از 9 الی 13 آدرس: الهیه، خیابان شهید فیاضی (فرشته)، خیابان آقابزرگی، کوچه شهید احمدوالی، شماره 5 تلفن: 221147 فاکس: 2206848   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای لبنان تجاری: معرفی‌نامه از شرکت، کارت بازرگانی در صورت داشتن طرف لبنانی یک نامه و دعوتنامه از آن شرکت احیاناً نامه از اتاق بازرگانی، فرم سفارت، یک قطعه عکس، فتوکپی پاسپورت. توریستی: نامه از محل کار، فرم سفارت، 2 قطعه عکس، فتوکپی پاسپورت. تحصیلی: داشتن پذیرش از یکی از دانشگاههای لبنان. آدرس: خیابان شهید قره‌نی، نرسیده به پل کریمخان، کوچه افشین، پلاک 30 تلفن: 8908451 فاکس: 8897345   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای لهستان توریستی: گذرنامه با حداقل یک سال اعتبار، تکمیل فرم سفارت، 2 عکس توجه شود که هزینه هر روز اقامت در لهستان برابر 50 دلار آمریکا است. دعوتنامه برای ویزای توریستی لازم نیست ولی چنانچه موجود باشد در تسریع کار کمک خواهد کرد. تجاری: دعوتنامه برای همکاری تجاری داشته باشد. هزینه‌های کنسولی از تاریخ 7 تیرماه 78 درخواست روادید 7300 تومان روادید اقامت یک ورود 31000 تومان روادید عبوری یک سره 17600 تومان روادید عبوری مکرر راننده ترانزیت 44000 تومان هزینه امور فوری 17600 تومان اکسپرس   آدرس: خیابان آفریقا، نبش پیروز، پلاک 1 تلفن: 4- 8787262 فاکس: 8788774   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای لیبی توریستی: ویزای توریستی داده نمی‌شود. آدرس: خیابان استاد مطهری، بین مبارزان و امیر اتابک، شماره 163 تلفن: 8742572   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای مالزی اتباع ایرانی تا دو هفته احتیاج به ویزا ندارند برای امور توریستی و تجاری بیش از 2 هفته، دعوتنامه، 2 قطعه عکس، بلیت رفت و برگشت، فرم سفارت. تحصیلی: گواهی پذیرش از دانشگاههای مالزی در هر 3 مورد ویزای اجتماعی صادر می‌شود و قیمت آن فعلاً 1000 تومان است اما تغییر خواهد کرد. آدرس: خیابان فرشته، شماره 72 تلفن: 2009275- 2009143 فاکس: 3- 2018262   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای مراکش توریستی: فتوکپی پاسپورت، یک قطعه عکس، فتوکپی شناسنامه، گواهی اشتغال به کار، فیش حقوقی و حساب بانکی (یک میلیون تومان که حداقل طی 4 ماه اخیر دست نخورده باشد.) یا سند مالکیت حساب بانکی، گواهی شغلی معتبر و هزینه تلکس روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 9 الی 12 آدرس: خیابان جردن، بلوار صبا، پلاک 24 تلفن: 2013432 فاکس: 2013131   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای مکزیک متقاضیان می‌توانند شخصاً جهت پرسش از شرایط اخذ ویزا به سفارت مراجعه کرده یا تماس حاصل کنند. آدرس: خیابان آفریقا، بلوار گلفام، پلاک 41 تلفن: 8- 2057586 فاکس: 2057589   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای مصر روادید توریستی صادر نمی‌شود. مدارک مورد نیاز تجاری: اصل گذرنامه، 2 قطعه عکس و فرم پر شده، مدت انتظار: 40 روز ویزای تجاری با دعوتنامه معتبر تجاری داده می‌شود. آدرس: بلوار آفریقا، خیابان مهیار، پلاک 15 تلفن: 2046134- 2049968 فاکس: 2049968   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای نروژ ویزای توریستی ندارد. دیدار از اقوام: اقوام درجه یک احتیاج به دعوتنامه ندارد. برای اقوام درجه 2 در صورت موافقت، دعوتنامه، 2 قطعه عکس، فتوکپی شناسنامه و گذرنامه از صفحه 2 تا 9 و نامه از محل کار که در آن میزان حقوق، مدت مرخصی، حق بیمه و غیره ذکر شود. به انضمام یک پاکت نامه و تمبر زده شود به آدرس متقاضی و گیرنده که در آن نوشته شده باشد. فرم سفارت، هزینه روادید 26000 تومان. تجاری: دعوتنامه تجاری، نامه معرفی از شرکت و همچنین مدارک شرکت، 2 قطعه عکس، فتوکپی شناسنامه و همچنین مدارک شرکت، 2 قطعه عکس، فتوکپی شناسنامه و گذرنامه از صفحه 2 تا 9، تکمیل فرم سفارت کلیه مدارک باید به زبان انگلیسی نیز ترجمه شده باشد. آدرس: خیابان پاسداران، کوهستان هشتم، اختیاریه شمالی، شماره 412 تلفن: 2291333 فاکس: 2292776   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای نیجریه بازرگانی: دعوتنامه از شرکت نیجریه‌ای که حتماً مورد تایید وزارت خارجه یا وزارت کشور نیجریه باشد. سه قطعه عکس، کپی از صفحات نوشته شده پاسپورت، روادید ظرف حداقل 3 هفته صادر می‌شود. یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 تا 30/15 آدرس: الهیه- فرشته- شماره 155 تلفن: 2041617 فاکس: 2047250   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای نیوزیلند متقاضیان تحصیل در نیوزیلند جهت گرفتن اطلاعات و پذیرش می‌توانند به آدرسهای موجود در گیشه سفارت مراجعه کنند. کلیه مکاتبات جهت مهاجرت به نیوزیلند به آدرس NEWZEALAND IMMIGRATION SERVICESINGAPORE BRANCH 391 A OR CHARD ROAD # 15-05 TOWERA NGEE ANN CITY SINGAPORE0923 TEL: 00657386700 FAX: 00652356651 E-MAIL: ENQUIRIESNA, HIGH.COM.ORG.SG   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای واتیکان جهت اخذ روادید قسمت کنسولگری سفارت ایتالیا مراجعه شود. آدرس: خیابان نوفل لوشاتو، نرسیده به خیابان ولیعصر، نبش خیابان رازی، شماره 97 تلفن: 6403574 فاکس: 6419442   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای ونزوئلا مدارک عمومی: بلیت رفت و برگشت یا ادامه مسافرت به کشور دیگر، 10 عکس جدید، فرم سفارت، ترجمه رسمی کلیه مدارک به اسپانیولی یا انگلیسی، گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار، انجام مصاحبه با بخش کنسولی سفارت توریستی: هزینه صدور روادید 30 دلار زمان انتظار برای دریافت روادید 3 تا 4 روز بازرگانی: ارایه نامه از موسسه ایرانی با دعوتنامه از شرکت ونزوئلایی کلیه مدراک باید به انگلیسی یا اسپانیولی باشد. یکشنبه و سه شنبه 12- 10 آدرس: خیابان آفریقا- کوچه تندیس- پلاک 26 تلفن: 871585- 87142648 فاکس: 2053677   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای هلند توریستی: پاسپورت، شناسنامه متقاضی، 2 برگ کپی پاسپورت از صفحات مهمور و دارای ویزای قبلی باشد. یک عدد فرم ویزا برای هر پاسپورت، یک قطعه عکس برای هر نفر، دعوتنامه با امضاء و مهر پلیس و شهرداری محل، آخرین فیش حقوقی، معرف از هلند و شماره تلفن معرف در هلند، کپی پاسپورت یا اجازه اقامت معرف از هلند، گذرنامه قبلی اگر داشته باشید، مدارک معتبر برای اثبات توانایی مالی، بیمه‌نامه از هلند برای کل سفارت، بلیت رفت و برگشت، ضمانت‌نامه دعوت کننده به برگشت متقاضی ویزا، هزینه صدور روادید یک ماهه 18500 تومان 2 ماهه و 3 ماهه 22 هزار تومان آدرس: خیابان پاسداران- خیابان فردوسی- بعد از احتشامیه- خیابان کارسائی- کوچه یکم شرقی- شماره 33 تلفن: 257007 فاکس: 256699   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای هند توریستی: فرم سفارت، 3 قطعه عکس 3 ×2، فتوکپی بلیت رفت و برگشت تایید شده، اصل گذرنامه، کلیه مدارک باید از ساعت 30/11 –9 با 37 هزار تومان پرداخت کنید. هزینه‌های یکشنبه تا پنجشنبه تحویل داده شود. مدت ویزا یک ماه است. تجاری: کلیه مدارک مربوط به توریستی به اضافه دعوتنامه از شرکت معتبر هندی 37 هزار تومان. ترانزیت: ویزای کشور نهایی به اضافه کلیه مدارک مربوط به ویزای توریستی، کپی بلیت رفت و برگشت تا مقصد نهایی 1 هزار تومان. تحصیلی: پذیرش معتبر از دانشگاههای هندی، فرم تقاضا، جهت دریافت لیست دانشگاههای هند می‌توانید از ساعت 13-9 و 17-14 هر روز به سفارت مراجعه کنید. آدرس: خیابان مطهری، خیابان میرعماد تلفن کنسولگری: 8755102 سفارت: 5- 8755103 فاکس: 8745557   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای یمن توریستی و تجاری: دعوتنامه از یمن که به تایید وزارت امور خارجه یمن رسیده باشد و به سفارت یمن در تهران ارسال شود و یک نسخه جهت متقاضی در صورت تایید، فرم سفارت، کپی پاسپورت، فتوکپی صفحات 2 و 6 گذرنامه، دو قطعه عکس و مبلغ 30 دلار و مدارک دیگر که به نظر متقاضی حائز اهمیت است. مثل مدرک شرکت در صورت ویزای تجاری. آدرس: خیابان آفریقا- تقاطع مدرس- دست چپ- بلوار گلستان- بلوار گیتی- شماره 17 تلفن: 2042702- 2049355 فاکس: 2058005   شرایط شرکت های خدمات اخذ ویزا برای یونان متقاضیان می‌توانند روزهای دوشنبه و چهارشنبه جهت دریافت شرایط ویزا مستقیماً مراجعه و شرایط را دریافت کنند. آدرس: جردن، خیابان اسفندیار

مهاجرت به آمریکا و کانادا
: برای دریافت مشاوره درباره شرکت های خدمات اخذ ویزا در تهران فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «شرکت های خدمات اخذ ویزا در تهران» در کادر زیر بنویسید :
2 + 9 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید