مهاجرت به آمریکا و کانادا
کد مطلب:  68058 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
رفتار سازمانی

رفتار سازمانی

بررسی ومطالعه سیتماتیک منظم رفتار باعث میشود تا مدیر متوجه چرایی رفتارهای متعدد ازسمت کارکنان شود.
زمان مطالعه: 1 دقیقه

بررسی ومطالعه سیتماتیک منظم رفتار باعث میشود تا مدیر متوجه چرایی رفتارهای متعدد ازسمت کارکنان شود پس بابررسی وتحلیل رفتار گذشته وپیش بینی رفتارآینده به کنترل وجهت دهی رفتار کارکنان میپردازد ورفته رفته رفتارهای ناکارآمد وغیر بهره ورانه حذف میشود .زیرا هدف نهایی هرسازمانی رسیدن به سودآوری وبهره وری میباشد.درنتیجه درمحیط سازمان امنیت روانی وآرامش بیشتری حاکم خواهد شد. با آسمونی همراه باشید.

زمان بررسی رفتار ما باید دقت کنیم که رفتار ناکارآمد یاغیر بهره ورانه چند مرتبه تکرار شده آیا در زمان تکرار آن شرایط برای همه یکسان بوده است؟
آیا علت درون سازمانی دارد یا برون سازمانی ؟در گروه یا پوزیشن های مختلف هم به همین شکل عمل می کندیاخیر؟

زمانیکه تمام این مسائل بررسی شد نتیجه گیری میکنیم وکمتر دچار حدس وگمانه زنیهای بی پایه واساس میشویم .درنتیجه راحتتر میتوانیم تصمیم گیری کنیم .در رفتارسازمانی عوامل متعددی دخیل هستند ازجمله عوامل درون سازمانی وعوامل فردی.
عوامل فردی مانند انگیزش ،توانایی،نگرش،شخصیت،جنسیت وحتی وضعیت تاهل نیز موثر خواهدبود .
پس قبل از هر اقدام قضاوت گرانه درمورد کارکنان حتما ازشیوه علمی واصولی برای تحلیل رفتار استفاده کنید تا سازمان دچار تقبل هزینه نگهداشت یا اخراج نیروی ناکارامد نگردد.

مهاجرت به آمریکا و کانادا
: برای دریافت مشاوره درباره رفتار سازمانی فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «رفتار سازمانی» در کادر زیر بنویسید :
2 + 8 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید