کد مطلب:  67340 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
هررفتاری با فرزندتان در نسلهای مختلف تکرار می شود

هررفتاری با فرزندتان در نسلهای مختلف تکرار می شود

شاید باور نکنید اما شما مولد هررفتاری هستید بطور مثال:خشونت وپرخاشگری ،اگر فرزند پرخاشگری داریددوباره نگاه کنید رفتار شمابا او چگونه بوده است.
زمان مطالعه: 1 دقیقه

شاید باور نکنید اما شما مولد هررفتاری هستید بطور مثال:خشونت وپرخاشگری ،اگر فرزند پرخاشگری داریددوباره نگاه کنید رفتار شمابا او چگونه بوده است. اگر شما اورا موردخشونت قرارداده اید مطمئن باشید درطول زندگیش همین رفتاررا بافرزندخود تکرار خواهد کرد. با آسمونی همراه باشید.

بطورمثال :هرچی مامیگم همونه زورگویی را به فرزندتان می آموزید ،یا اینکه روی حرف ما حرف نزن آزادی اظهارنظر وبیان وابراز وجودرا ازفرزندتان می گیرید.
یا اینکه در تصمیم گیریها حتی درمواردی که مربوط به خودش می باشد حق تصمیم گیری را از او سلب می کنید.
اگر مایل هستید تافرزندتان در آینده دارای مهارتهای زندگی ازجمله مثل دفاع از خود دربرابر دیگران،مدیریت هیجانات منفی وامثال آنهاباشدپس اجازه بدهیدتوی محیط خانه ابراز وجود کندو حرفش رابزند.
اگر شما دائما خواسته هایتان رابه او دیکته کنیدوبکن نکن ویا باید نباید های زیادی به او بگویید یک کودک کاملاً درمانده تربیت میکنید.کودک شما ادم آهنی بی روح وبی اراده نیست به او اجازه بدهید وازش بخواهیدابراز نظر کند.

: برای دریافت مشاوره درباره هررفتاری با فرزندتان در نسلهای مختلف تکرار می شود فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «هررفتاری با فرزندتان در نسلهای مختلف تکرار می شود» در کادر زیر بنویسید :
2 + 6 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید