کد مطلب:  61276 
18 نظر
18 نظر
زمان مطالعه: 7 دقیقه
جدول افزایش حقوق بازنشستگان

جدول افزایش حقوق بازنشستگان

بر اساس لایحه بودجه سال 1401 میزان افزایش حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق های تابعه دولت، به طور متوسط 10 درصد در نظر گرفته شده است.
زمان مطالعه: 7 دقیقه

با توجه به بند 2 و 3 تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، افزایش حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری 10 درصد خواهد بود. همچنین با توجه به بند 2 تبصره 12 این قانون، حداقل بازنشستگان 5 میلیون تومان (30 سال خدمت) می‌باشد.

در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری که ارتباط مستقیم با امتیازات جدول حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی دارد فعلا بر اساس مصوبه هیات وزیران با تاریخ اجرای 1399/07/01 است و باتوجه به بند 3 از بند‌ی تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 و اختصاص 90 هزار میلیارد ریال بابت همسان سازی حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری، احتمال اصلاح امتیازات و افزایش حقوق بازنشستگان وجود دارد.

جدول همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و افزایش حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و ایثارگران در سال 1401 بر اساس بودجه 1401 بیشتر رشد خواهد کرد و فاصله حقوق ها کمتر می شود. در ادامه این مطلب از پورتال آسمونی به بحث درباره جزئیات این موضوع می پردازیم.

  • ناخالص حقوق بصورت پلکانی معکوس از 29 درصد تا 5 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
  • حداقل مبلغ در کارگزینی، با 29% رشد از 35.000.000 ریال به 45.000.000 ریال افزایش پیدا خواهد کرد.
  • میزان افزایش حقوق، 29% برای حداقل حقوق است، بقیه موارد نیز به صورت پلکانی افزایش پیدا می کند. حقوق تا 50.000.000 ریال مالیات نخواهد داشت.
  • 1700 امتیاز در مقررات کارگزینی کارکنان اضافه می شود که برابر است با مبلغ ثابت 5.338.000 ریال.
  • ضریب ریالی نیز با 3 درصد رشد، از 3048 به 3140 تغییر پیدا می کند.
  • برای بازنشستگان، مبلغ 5.338.000 ریال ثابت و 3 درصد رشد اعمال می شود.

نحوه افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت در سال 1401

سال 1401، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت، 10% نیست، بلکه میانگین افزایش حقوق تمام کارکنان دولت 10% است. میزان افزایش حقوق سال 1401، 29 درصد برای حداقل حقوق است. کسانی که پایه حقوق پایین تری دارند افزایش بیشتر خواهند داشت و کسانی که حقوق بالاتری دارند افزایش حقوق کمتری خواهند داشت.

جدول حداقل حقوق و دستمزد بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 1401

اقلام حقوق حداقل دریافتی 1400(ریال) حداقل دریافتی 1401(ریال)
 حداقل دستمزد ماهانه بازنشستگان تامین اجتماعی با 30 سال سابقه کار در اسفند سال 98 16,700,000 18,370,000
 حداقل دستمزد ماهانه بازنشستگان تامین اجتماعی با 30 سال سابقه کار در سال 99 19,104,270 21,014,697
 حداقل دستمزد ماهانه بازنشستگان تامین اجتماعی با 30 سال سابقه کار پس از متناسب سازی مرداد سال 99 28,000,000 30,800,000
 * حداقل دستمزد ماهانه بازنشستگان تامین اجتماعی با 30 سال سابقه کار پس از متناسب سازی فروردین سال 1400 43,000,000 47,300,000

 

بخشی از این ارقام افزایش حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به صورت اصلاح در موارد بن معیشتی، حق مسکن، عائله‌مندی و حق اولاد می‌باشد. حق عائله‌مندی به مبلغ 3 میلیون و 700 هزار ریال و حق اولاد به مبلغ 960 هزار ریال به ازای هر فرزند افزایش یافته است.

افزایش دستمزد مستمری بگیران تامین اجتماعی 1400

در خصوص مستمری بگیران نیز بر اساس بخشنامه مصوب شده در تاریخ 26 اردیبهشت 1400، از ابتدای سال جاری تمامی مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان مشمول قانون تامین‌اجتماعی که تا پایان سال 1399 برقرار شده است، به ترتیب برای دریافت‌کنندگان تا حداقل مستمری، به میزان 39 درصد و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان 26 درصد به‌ علاوه مبلغ ثابت  248 هزار و 355 تومان افزایش می‌یابد.

همچنین حداقل میزان مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی‌ کلی و بازماندگان ماهیانه مبلغ 2 میلیون و 655 هزار و 495تومان تعیین شده است.

حق سنوات مازاد بر 20 سال سابقه پرداخت حق‌ بیمه، در سال 1400 به میزان 500 تومان به ازای هر سال سابقه مازاد بر 20سال افزایش می‌یابد. همچنین به موجب بخشنامه ابلاغ شده به واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی کمک‌ هزینه ماهانه عائله‌مندی مبلغ 88 هزار و 51 تومان، کمک‌هزینه ماهانه اولاد 17 هزار و 782 تومان و کمک‌ هزینه ماهانه همسر متکفل فرزند 44 هزار و 25 تومان تعیین شده است.

در این بخشنامه میزان کمک‌هزینه مسکن مبلغ 70 هزار تومان و کمک‌ به تامین معیشت مستمری‌بگیران مبلغ 120 هزار تومان تعیین شده است.

 

حقوق ایثارگران در سال 1401

درصد جانبازی مدت اسارت مدت خدمت داوطلبانه امتیاز مبلغ
- - 45 روز تا 3 ماه 300 1,005,900
5 درصد 3 تا 6 ماه 3 تا 6 ماه 600 2,011,800
تا 10 درصد تا 12 ماه تا 12 ماه 750 2,514,750
تا 15 درصد تا 18 ماه تا 18 ماه 900 3,017,700
تا 20 درصد تا 24 ماه تا 24 ماه 1050 3,520,650
تا 25 درصد تا 30 ماه تا 30 ماه 1200 4,023,600
تا 30 درصد تا 36 ماه تا 36 ماه 1350 4,526,550
تا 35 درصد تا 42 ماه تا 42 ماه 1500 5,029,500
تا 40 درصد تا 48 ماه تا 48 ماه 1650 5,532,450
تا 45 درصد تا 54 ماه تا 54 ماه 1800 6,035,400
تا 50 درصد تا 60 ماه تا 60 ماه 1950 6,538,350
تا 60 درصد تا 70 ماه تا 70 ماه 2250 7,544,250
بالاتر از 60 درصد بالاتر از 70 ماه بالاتر از 70 ماه 2250 7,544,250

 


جدول افزایش حقوق و دستمزد بازنشستگان کشوری در سال 1401

طبقه گروه امتیاز

حقوق دریافتی سال 1400

( ریال)

حقوق سال 1401

(ریال)

مدیریت

هر سالمازاد/کسر 30 سال

* 1 14,250 43,434,000 47,780,250 2,389,013 1,194,506
* 2 14,250 43,434,000 47,780,250 2,389,013 1,194,506
* 3 14,500 44,196,000 48,618,500 2,430,925 1,215,463
* 4 14,750 44,958,000 49,456,750 2,472,838 1,236,419
1 5 15,000 45,720,000 50,295,000 2,514,750 1,257,375
2 6 15,250 46,482,000 51,133,250 2,556,663 1,278,331
3 7 16,000 48,768,000 53,133,250 2,682,400 1,341,200
4 8 17,000 51,816,000 57,001,000 2,850,050 1,425,025
5 9 18,000 54,864,000 60,354,000 3,017,700 1,508,850
6 10 19,000 57,912,000 63,707,000 3,185,350 1,592,675
7 11 20,000 60,960,000 67,060,000 3,353,000 1,676,500
8 12 21,000 64,008,000 70,413,000 3,520,650 1,760,325
9 13 22,000 67,056,000 73,766,000 3,688,300 1,844,150
10 14 23,000 70,104,000 77,119,000 3,885,950 1,927,975
11 15 25,000 76,200,000 83,825,000 4,191,250 2,095,625
12 16 26,000 79,248,000 87,178,000 4,358,900 2,179,450
13 17 27,000 82,296,000 90,531,000 4,526,550 2,263,275
14 18 28,000 85,344,000 93,237,000 4,694,200 2,347,100
15 19 29,000 88,392,000 97,237,000 4,861,850 2,430,925
16 20 30,000 91,440,000 100,590,000 5,029,500 2,514,750

 


جدول افزایش حقوق و دستمزد بازنشستگان لشکری در سال 1401

درجه

جمع حقوق ثابت و مدیریت همسان سازی

(ریال)

سرجوخه 39,495,600
گروهبان سوم 42,421,200
گروهبان دوم 45,346,800
گروهبان یکم 48,272,400
استوار دوم 53,757,900
استوار اول 56,829,780
ستوان سوم 62,754,120
ستوان دوم 65,972,280
ستوان یکم 69,190,440
سروان 72,408,600
سرگرد 79,064,340
سرهنگ دوم 84,111,000
سرهنگ 87,475,440
سرتیپ دوم 94,789,440
سرتیپ 98,300,130
سرلشکر 106,053,000
سپهبد 109,710,000

 

در پایان لازم به ذکر است که هنوز جزئیات دقیقی از جدول افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در سال 1401 منتشر نشده است.

جداول بالا همگی بر اساس مستندات قانونی زیر تشگیل شده اند:

بند 2 و 3 تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور:

2- ‌حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی، ده درصد(10%) افزایش می‌یابد به نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از پنجاه میلیون (50,000,000)ریال کمتر نباشد.

3- ‌در سال 1401 صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن توسط مراجع ذی‌ربط از جمله هیأت‌های امناء، مجامع عمومی شرکتها و مؤسسات غیر خصوصی(باستناد اختیار مندرج در قانون تجارت)، شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده(74) قانون مدیریت خدمات کشوری و هیأت وزیران تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایش‌های فوق‌الذکر ممنوع است.»

با این حال هنوز جزئیات دقیقی از جدول افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 1401 منتشر نشده است.

عدم ابلاغ افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1401 

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، با اشاره به اینکه دولت هنوز افزایش های حقوق مصوب در قانون بودجه 1401 امسال را ابلاغ نکرده است، گفت: حقوق فروردین ماه بازنشستگان به صورت علی الحساب و بر مبنای سال گذشته محاسبه و پرداخت می شود و امیدواریم با ابلاغ دولت، احکام براساس افزایش های جدید در اردیبهشت ماه صادر و افزایش فروردین ماه نیز در آن زمان پرداخت شود.

وی حذف بند «و» ماده 2 را در قانون بودجه سال 1401 مبنی بر واگذاری سهام به صندوق بازنشستگی کشوری و فروش آن برای تامین حقوق بازنشستگان را تصمیم درستی عنوان کرد و گفت: این رویکردی اشتباه در قانون بودجه سال گذشته برای تامین منابع همسان سازی حقوق بود که امسال با تدبیر درست دولت و مجلس اصلاح و حذف شد.

تخصیص اعتبار لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان 1401

علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح دوشنبه 16 اسفند 1400 از تخصیص 323 هزار میلیارد تومان برای همسان سازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری در لایحه بودجه دولت در سال 1401 خبر داد که از 219 هزار میلیارد تومان پیشبینی دولت از سهم بودجه کل کشور و 104 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری سهام به صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی، لشگری و کشوری تشکیل شده است.

همچنین دکتر محمد اسکندری در نشست ماهانه روسای کانون های بازنشستگان استان تهران که با حضور مدیران این صندوق و مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ برگزار شد، با بیان اینکه «اختصاص 9هزار میلیارد تومان به معنای اراده دولت برای ادامه اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری است» در عین حال گفت: بحث قانونی شدن همسان سازی موضوع دیگری است که باید در لایحه مربوطه پیگیری شده و به نتیجه برسد و ما هم پیگیر تعیین تکلیف آن هستیم.

آغاز ثبت نام جدید وام ضروری بازنشستگان کشوری

بر اساس اعلام مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری ثبت نام جدید وام ضروری 12 میلیون تومانی ویژه بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق از 6 اردیبهشت 1401 آغاز شده و تا پایان اردیبهشت سال جاری ادامه خواهد داشت.

در نظر داشته باشید که ثبت درخواست متقاضیان به معنی پرداخت تسهیلات به همه عزیزان نخواهد بود.

متقاضیان می توانند در بازه زمانی اعلام شده به درگاه خدمات الکترونیک صندوق مراجعه و با وارد کردن اطلاعات سه گانه خود شامل دفترکل، کد ملی و شماره حساب نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند.

 ثبت نام فقط از طریق درگاه خدمات الکترونیکی صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی sabasrm.ir انجام خواهد شد.

اسامی واجدین شرایط براساس نوبت‌بندی انجام شده در همین سایت اعلام می شود و مبلغ تسهیلات به حساب واجدین شرایط واریز خواهد شد.

مخاطبان گرامی می توانند نظرات و پیشنهادات خود را درباره

"حقوق پرداختی بازنشستگان«1400-1401»"

در بخش نظرات این پست درج نمایند.

: برای دریافت مشاوره درباره جدول افزایش حقوق بازنشستگان فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «جدول افزایش حقوق بازنشستگان» در کادر زیر بنویسید :
4 + 7 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید