کد مطلب:  66239 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 11 دقیقه
برنامه مسابقات لیگ یک (آزادگان)

برنامه مسابقات لیگ یک (آزادگان)

برنامه بازی‌های 18 تیم حاضر در لیگ یک مشخص شد. تیم‌های لیگ یک از تاریخ اول و دوم شهریور 1401 به مصاف حریفان خود خواهند رفت.
زمان مطالعه: 11 دقیقه
سرفصل های این مطلب:[بستن]

برنامه بازی‌های 18 تیم حاضر در لیگ یک مشخص شد. تیم‌های لیگ یک از تاریخ اول و دوم شهریور 1401 به مصاف حریفان خود خواهند رفت.

نتایج بازی های لیگ یک (آزادگان) بعد از پایان هر هفته در پورتال آسمونی بروزرسانی خواهد شد.

برنامه هفته اول لیگ یک آزادگان

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
مس شهر بابک شهرداری آستارا شنبه 5 شهریور 18:45 0-0
خیبر خرم آباد پارس جنوبی جم شنبه 5 شهریور 19:15 0-0
چوکا تالش شهر خودرو مشهد شنبه 5 شهریور 19:15 0-3 (انضیاطی)
شمس آذر قزوین
خوشه طلایی ساوه
شنبه 5 شهریور 19:15 0-4
چادرملو آرمان گهر سیرجان یکشنبه 6 شهریور 19:00 1-1
سایپا رایکا بابل یکشنبه 6 شهریور 19:15 0-2
ون پارس اصفهان
فجر سپاسی
یکشنبه 6 شهریور 19:15 0-0
استقلال خوزستان
شهرداری همدان
شهرداری همدان 19:30 0-0
شاهین بندرعامری استقلال ملاثانی یکشنبه 6 شهریور
19:30
2-0

برنامه هفته دوم لیگ یک آزادگان

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
آرمان گهر
چوکا تالش
جمعه 11 شهریور 18:30 1-2
امید وحدت
خلیج فارس ماهشهر
جمعه 11 شهریور 18:30 5-0
دریا بابل
شمس آذر قزوین
جمعه 11 شهریور 18:45 2-1
فجرسپاسی
خیبر خرم آباد
جمعه 11 شهریور 19:00
1-1
شهرداری همدان
ون پارس اصفهان جمعه 11 شهریور 19:00 0-1
خوشه طلایی ساوه
چادرملو اردکان
جمعه 11 شهریور 19:00 1-1
شهرداری آستارا
سایپا
جمعه 11 شهریور 19:00 1-0
پارس جنوبی جم
مس شهر بابک
جمعه 11 شهریور 19:15 1-2
استقلال ملاثاتی
استقلال خوزستان
جمعه 11 شهریور 19:30 3-3

برنامه هفته سوم لیگ یک آزادگان

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
امید وحدت خراسان آرمان گهر سیرجان چهارشنبه 16 شهریور 19:00 7-0
مس شهربابک کرمان شهرداری همدان چهارشنبه 16 شهریور 19:00 0-1
سایپا تهران خیبر خرم آباد چهارشنبه 16 شهریور 19:00 1-0
چادرملو اردکان یزد شهرداری آستارا چهارشنبه 16 شهریور 19:00 0-1
ون پارس اصفهان دریای بابل چهارشنبه 16 شهریور 19:00 0-1
شمس آذر قزوین پارس جنوبی جم چهارشنبه 16 شهریور 19:00 0-5
چوکا تالش استقلال ملاثانی چهارشنبه 16 شهریور 19:00 2-1
استقلال خوزستان فجرسپاسی شیراز چهارشنبه 16 شهریور 19:00 0-0
خلیج فارس ماهشهر خوشه طلایی ساوه پنج شنبه 17 شهریور 19:00 0-0

برنامه هفته چهارم لیگ یک آزادگان

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
فجرسپاسی شیراز چادرملو اردکان یزد سه شنبه 22 شهریور 19:00 0-2
خیبر خرم آباد مس شهربابک کرمان سه شنبه 22 شهریور 19:00 0-0
خوشه طلایی ساوه چوکا تالش سه شنبه 22 شهریور 19:00 0-1
پارس جنوبی جم سایپا تهران سه شنبه 22 شهریور 19:00 1-1
شهرداری همدان امید وحدت خراسان سه شنبه 22 شهریور 19:00 0-7
شهرداری آستارا ون پارس اصفهان سه شنبه 22 شهریور 19:00 0-1
استقلال ملاثانی شمس آذر قزوین سه شنبه 22 شهریور 19:00 0-0
دریای بابل استقلال خوزستان سه شنبه 22 شهریور 19:00 1-0
آرمان گهر سیرجان خلیج فارس ماهشهر چهارشنبه 23 شهریور 19:00 1-1

برنامه هفته پنجم لیگ یک آزادگان

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
آرمان گهر سیرجان آرمان گهر سیرجان سه‌شنبه 29 شهريور  19:00 3-1
ون پارس اصفهان ون پارس اصفهان سه‌شنبه 29 شهريور  19:00 1-0
سایپا تهران سایپا تهران سه‌شنبه 29 شهريور  19:00 1-0
شمس آذر قزوین شمس آذر قزوین سه‌شنبه 29 شهريور  19:00 1-2
چوکا تالش چوکا تالش سه‌شنبه 29 شهريور  19:00 0-0
چادرملو اردکان یزد چادرملو اردکان یزد سه‌شنبه 29 شهريور  19:00 1-0
خلیج فارس ماهشهر خلیج فارس ماهشهر سه‌شنبه 29 شهريور  19:00 1-1
استقلال خوزستان استقلال خوزستان سه‌شنبه 29 شهريور  19:00 0-0

برنامه هفته ششم لیگ یک آزادگان

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
شهرداری آستارا چوکا تالش چهارشنبه 06 مهر 17:00 1-1
پارس جنوبی جم ون پارس اصفهان چهارشنبه 06 مهر 17:00 1-2
مس شهربابک کرمان سایپا تهران چهارشنبه 06 مهر 17:00 0-0
دریای بابل چادرملو اردکان یزد چهارشنبه 06 مهر 17:00 1-1
فجرسپاسی شیراز شمس آذر قزوین چهارشنبه 06 مهر 17:00 0-1
شهرداری همدان خلیج فارس ماهشهر چهارشنبه 06 مهر 17:00 0-1
خیبر خرم آباد استقلال خوزستان چهارشنبه 06 مهر 17:00 1-1
استقلال ملاثانی آرمان گهر سیرجان چهارشنبه 06 مهر 17:00 1-1

برنامه هفته هفتم لیگ یک آزادگان

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
آرمان گهر سیرجان فجرسپاسی شیراز پنجشنبه 14 مهر 17:00 1-1
چادرملو اردکان یزد شهرداری همدان پنجشنبه 14 مهر 17:00 1-1
خوشه طلایی ساوه دریای بابل پنجشنبه 14 مهر 17:00 1-0
ون پارس اصفهان مس شهربابک کرمان پنجشنبه 14 مهر 17:00 0-0
چوکا تالش خیبر خرم آباد پنجشنبه 14 مهر 17:00 1-1
شمس آذر قزوین شهرداری آستارا پنجشنبه 14 مهر 17:00 1-3
خلیج فارس ماهشهر پارس جنوبی جم پنجشنبه 14 مهر 17:00 2-1
استقلال خوزستان سایپا تهران پنجشنبه 14 مهر 17:00 0-0

برنامه هفته هشتم لیگ یک آزادگان

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
مس شهربابک کرمان شمس آذر قزوین سه‌شنبه 19 مهر 17:00 1-1
سایپا تهران ون پارس اصفهان سه‌شنبه 19 مهر 17:00 0-1
خیبر خرم آباد چادرملو اردکان یزد سه‌شنبه 19 مهر 17:00 0-0
شهرداری همدان چوکا تالش سه‌شنبه 19 مهر 17:00 0-3
پارس جنوبی جم آرمان گهر سیرجان سه‌شنبه 19 مهر 17:00 1-0
دریای بابل خلیج فارس ماهشهر سه‌شنبه 19 مهر 17:00 0-1
شهرداری آستارا استقلال خوزستان سه‌شنبه 19 مهر 17:00 0-0
استقلال ملاثانی خوشه طلایی ساوه سه‌شنبه 19 مهر 17:00 1-1

برنامه هفته نهم لیگ یک آزادگان

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
خوشه طلایی ساوه شهرداری همدان سه‌شنبه 26 مهر 15:00 0-0
چادرملو اردکان یزد ون پارس اصفهان سه‌شنبه 26 مهر 15:00 0-2
شمس آذر قزوین سایپا تهران سه‌شنبه 26 مهر 15:00 0-4
چوکا تالش فجرسپاسی شیراز سه‌شنبه 26 مهر 15:00 2-1
آرمان گهر سیرجان شهرداری آستارا سه‌شنبه 26 مهر 15:00 0-1
خلیج فارس ماهشهر خیبر خرم آباد سه‌شنبه 26 مهر 15:00 3-0
استقلال ملاثانی دریای بابل سه‌شنبه 26 مهر 15:00 0-2
استقلال خوزستان پارس جنوبی جم سه‌شنبه 26 مهر 15:00 1-3

برنامه هفته دهم لیگ یک آزادگان

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
دریای بابل آرمان گهر سیرجان سه‌شنبه 3 آبان 15:00 0-0
مس شهربابک کرمان چوکا تالش سه‌شنبه 3 آبان 15:00 1-2
سایپا تهران چادرملو اردکان یزد سه‌شنبه 3 آبان 15:00 0-1
خیبر خرم آباد شمس آذر قزوین سه‌شنبه 3 آبان 15:00 1-3
پارس جنوبی جم خوشه طلایی ساوه سه‌شنبه 3 آبان 15:00 0-1
فجرسپاسی شیراز خلیج فارس ماهشهر سه‌شنبه 3 آبان 15:00 0-3
شهرداری همدان استقلال ملاثانی سه‌شنبه 3 آبان 15:00 0-0
ون پارس اصفهان استقلال خوزستان سه‌شنبه 3 آبان 15:00 3-3

برنامه هفته یازدهم لیگ یک آزادگان

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
دریای بابل شهرداری همدان دوشنبه 9 آبان 15:00 0-0
آرمان گهر سیرجان مس شهربابک کرمان دوشنبه 9 آبان 15:00 3-2
چادرملو اردکان یزد پارس جنوبی جم دوشنبه 9 آبان 15:00 2-0
خوشه طلایی ساوه شهرداری آستارا دوشنبه 9 آبان 15:00 0-2
چوکا تالش سایپا تهران دوشنبه 9 آبان 15:00 0-0
خلیج فارس ماهشهر ون پارس اصفهان دوشنبه 9 آبان 15:00 1-0
استقلال ملاثانی فجرسپاسی شیراز دوشنبه 9 آبان 15:00 1-1
شمس آذر قزوین استقلال خوزستان دوشنبه 9 آبان 15:00 1-2

برنامه هفته دوازدهم لیگ یک آزادگان

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
فجرسپاسی شیراز خوشه طلایی ساوه يکشنبه 15 آبان 15:00 2-1
مس شهربابک کرمان چادرملو اردکان یزد يکشنبه 15 آبان 15:00 0-2
ون پارس اصفهان شمس آذر قزوین يکشنبه 15 آبان 15:00 2-2
شهرداری آستارا دریای بابل يکشنبه 15 آبان 15:00 0-0
شهرداری همدان آرمان گهر سیرجان يکشنبه 15 آبان 15:00 0-1
سایپا تهران خلیج فارس ماهشهر يکشنبه 15 آبان 15:00 1-3
خیبر خرم آباد استقلال ملاثانی يکشنبه 15 آبان 15:00 0-4
استقلال خوزستان چوکا تالش يکشنبه 15 آبان 15:00 0-6

برنامه هفته سیزدهم لیگ یک آزادگان

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
آرمان گهر سیرجان خیبر خرم آباد شنبه 21 آبان 15:00 1-1
چادرملو اردکان یزد شمس آذر قزوین شنبه 21 آبان 15:00 2-0
خوشه طلایی ساوه مس شهربابک کرمان شنبه 21 آبان 15:00 0-0
دریای بابل فجرسپاسی شیراز شنبه 21 آبان 15:00 0-3
چوکا تالش ون پارس اصفهان شنبه 21 آبان 15:00 2-1
شهرداری همدان شهرداری آستارا شنبه 21 آبان 15:00 0-0
خلیج فارس ماهشهر استقلال خوزستان شنبه 21 آبان 15:00 0-1
استقلال ملاثانی پارس جنوبی جم شنبه 21 آبان 15:00 0-0

برنامه هفته چهاردهم لیگ یک آزادگان

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
فجرسپاسی شیراز شهرداری همدان جمعه 27 آبان 15:00 0-1
سایپا تهران آرمان گهر سیرجان جمعه 27 آبان 15:00 1-2
شمس آذر قزوین چوکا تالش جمعه 27 آبان 15:00 1-4
خیبر خرم آباد خوشه طلایی ساوه جمعه 27 آبان 15:00 0-0
پارس جنوبی جم دریای بابل جمعه 27 آبان 15:00 0-1
مس شهربابک کرمان خلیج فارس ماهشهر جمعه 27 آبان 15:00 0-1
شهرداری آستارا استقلال ملاثانی جمعه 27 آبان 15:00 0-1
استقلال خوزستان چادرملو اردکان یزد جمعه 27 آبان 15:00 0-0

برنامه هفته پانزدهم لیگ یک آزادگان

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
خوشه طلایی ساوه سایپا دوشنبه 28 آذر 14:00 1-0
فجرسپاسی شیراز شهرداری آستارا دوشنبه 28 آذر 14:00 0-0
چوکا تالش چادرملو اردکان یزد دوشنبه 28 آذر 14:00 2-1
دریای بابل خیبر خرم آباد دوشنبه 28 آذر 14:00 0-0
شهرداری همدان پارس جنوبی جم دوشنبه 28 آذر 14:15 1-0
استقلال ملاثانی مس شهربابک کرمان دوشنبه 28 آذر 14:15 0-0
خلیج فارس ماهشهر شمس آذر قزوین دوشنبه 28 آذر 14:15 0-0
آرمان گهر سیرجان ون پارس اصفهان دوشنبه 28 آذر 14:00 1-1

برنامه هفته شانزدهم لیگ یک آزادگان

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
استقلال خوزستان خوشه طلایی ساوه یکشنبه 4 دی 14:00 0-2
چوکا تالش خلیج فارس ماهشهر یکشنبه 4 دی 14:00 0-0
ون پارس اصفهان استقلال ملاثانی یکشنبه 4 دی 14:00 0-2
مس شهر بابک دریا بابل یکشنبه 4 دی 14:00 0-0
سایپا شهرداری همدان یکشنبه 4 دی 14:00 0-1
پارس جنوبی جم فجرسپاسی یکشنبه 4 دی 14:00 0-0
شمس آذر قزوین آرمان گهر یکشنبه 4 دی 14:30 1-3
خیبر خرم آباد شهرداری آستارا یکشنبه 4 دی 15:00 0-0

برنامه هفته هفدهم لیگ یک آزادگان

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
شهرداری آستارا پارس جنوبی جم شنبه 10 دی  14:00 0-1
خوشه طلایی ساوه
ون پارس اصفهان شنبه 10 دی  14:00   1-0
شهرداری همدان خیبر خرم آباد  شنبه 10 دی  14:00   0-2
خلیج فارس ماهشهر چادرملو اردکان  شنبه 10 دی  14:00   1-0
استقلال ملاثانی سایپا  شنبه 10 دی  14:00   0-0
فجر سپاسی مس شهر بابک  شنبه 10 دی  14:00   1-1
دریا بابل چوکا تالش  شنبه 10 دی  14:00   0-0
آرمان گهر
استقلال خوزستان
یکشنبه 11 دی  14:00   2-0

برنامه هفته هجدهم لیگ یک آزادگان

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
خوشه طلایی ساوه شمس آذر قزوین چهارشنبه 28 دی 14:00 3-0
پارس جنوبی جم
خیبر خرم آباد  چهارشنبه 28 دی 14:00 0-0
آرمان گهر چادرملو اردکان   چهارشنبه 28 دی 14:00 2-1
استقلال ملاثانی خلیج فارس ماهشهر  چهارشنبه 28 دی  14:00 1-1
فجر سپاسی ون پارس اصفهان  چهارشنبه 28 دی  14:00 0-1
دریا بابل سایپا   چهارشنبه 28 دی  14:30 0-1
شهرداری آستارا  مس شهر بابک   چهارشنبه 28 دی  14:40 0-1
شهرداری همدان  استقلال خوزستان  پنج شنبه 29 دی 14:00 1-0

برنامه هفته نوزدهم لیگ یک آزادگان

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
ون پارس اصفهان شهرداری همدان سه شنبه 4 بهمن 14:00 0-3
خیبر خرم آباد  فجر سپاسی چهارشنبه 5 بهمن 14:00 0-1
سایپا   شهرداری آستارا  چهارشنبه 5 بهمن 14:00 1-1
استقلال خوزستان  استقلال ملاثانی چهارشنبه 5 بهمن 14:00 1-1
مس شهر بابک   پارس جنوبی جم چهارشنبه 5 بهمن 14:00 0-0
چوکا تالش آرمان گهر چهارشنبه 5 بهمن 14:30 0-2
شمس آذر قزوین دریا بابل چهارشنبه 5 بهمن 14:40 1-1
چادرملو اردکان   خوشه طلایی ساوه چهارشنبه 5 بهمن 14:00 2-4

برنامه هفته بیستم لیگ یک آزادگان

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
خیبر خرم آباد سایپا سه شنبه 11 بهمن 14:00 0-0
فجر سپاسی استقلال خوزستان  سه شنبه 11 بهمن 14:00 1-1
پارس جنوبی جم شمس آذر قزوین سه شنبه 11 بهمن 14:00 1-1
شهرداری همدان مس شهر بابک   سه شنبه 11 بهمن 14:00 1-0
خوشه طلایی ساوه خلیج فارس ماهشهر سه شنبه 11 بهمن 14:00 0-1
استقلال ملاثانی چوکا تالش سه شنبه 11 بهمن 14:30 0-1
شهرداری آستارا  چادرملو اردکان   سه شنبه 11 بهمن 14:40 3-3
دریا بابل ون پارس اصفهان سه شنبه 11 بهمن 14:00 2-0

برنامه هفته بیست و یکم لیگ یک آزادگان

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
شمس آذر قزوین استقلال ملاثانی دوشنبه 17 بهمن 14:00 0-0
سایپا پارس جنوبی جم دوشنبه 17 بهمن 14:00 1-3
مس شهر بابک خیبر خرم آباد دوشنبه 17 بهمن 14:00 1-0
خلیج فارس ماهشهر آرمان گهر دوشنبه 17 بهمن 14:00 1-2
استقلال خوزستان دریا بابل دوشنبه 17 بهمن 14:00 0-1
چوکا تالش خوشه طلایی ساوه دوشنبه 17 بهمن 14:30 0-2
چادرملو اردکان فجرسپاسی دوشنبه 17 بهمن 14:40 1-2
ون پارس اصفهان شهرداری آستارا دوشنبه 17 بهمن 14:00 0-2

برنامه هفته بیست و دوم لیگ یک آزادگان

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
مس شهر بابک استقلال خوزستان دوشنبه 24 بهمن 14:15 1-1
فجر سپاسی سایپا دوشنبه 24 بهمن 14:15 0-1
خوشه طلایی ساوه آرمان گهر دوشنبه 24 بهمن 14:15 1-0
خیبر خرم آباد ون پارس اصفهان دوشنبه 24 بهمن  14:15 2-2
شهرداری آستارا خلیج فارس ماهشهر دوشنبه 24 بهمن 14:15 0-1
استقلال ملاثانی چادرملو اردکان دوشنبه 24 بهمن 14:30 1-2
پارس جنوبی جم
چوکا تالش دوشنبه 24 بهمن 14:30 1-0
شهرداری همدان
شمس آذر قزوین  سه شنبه 25 بهمن  14:15 4-1

برنامه هفته بیست و سوم لیگ یک آزادگان

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
سایپا مس شهر بابک شنبه 6 اسفند 14:15 0-1
شمس آذر قزوین  فجر سپاسی شنبه 6 اسفند 14:15 1-3
چوکا تالش شهرداری آستارا شنبه 6 اسفند 14:15 0-3
خلیج فارس ماهشهر شهرداری همدان شنبه 6 اسفند 14:15 0-1
چادرملو اردکان دریا بابل شنبه 6 اسفند 14:15 0-0
استقلال خوزستان خیبر خرم آباد شنبه 6 اسفند 14:30 0-0
ون پارس اصفهان پارس جنوبی جم دوشنبه 8 اسفند 14:30 0-0
آرمان گهر استقلال ملاثانی دوشنبه 8 اسفند 14:15  

برنامه هفته بیست و چهارم لیگ یک آزادگان

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
مس شهر بابک ون پارس اصفهان شنبه 13 اسفند 14:15 0-2
دریا بابل خوشه طلایی ساوه شنبه 13 اسفند 14:15 1-1
سایپا
استقلال خوزستان
شنبه 13 اسفند 14:15 2-2
شهرداری آستارا
شمس آذر قزوین  شنبه 13 اسفند 14:15 0-0
خیبر خرم آباد
 چوکا تالش شنبه 13 اسفند 14:15 0-2
شهرداری همدان
چادرملو اردکان  شنبه 13 اسفند 14:30 1-0
پارس جنوبی جم
خلیج فارس ماهشهر  شنبه 13 اسفند 14:30 0-0
فجر سپاسی آرمان گهر  یکشنبه 14 اسفند 14:15 1-2

برنامه هفته بیست و پنجم لیگ یک آزادگان

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
شمس آذر قزوین مس شهر بابک جمعه 19 اسفند  14:45 0-3
چادرملو اردکان
خیبر خرم آباد  جمعه 19 اسفند 14:45 1-1
ون پارس اصفهان  سایپا جمعه 19 اسفند 14:45 0-4
خوشه طلایی ساوه استقلال ملاثانی جمعه 19 اسفند 14:45 0-4
 چوکا تالش شهرداری همدان  جمعه 19 اسفند 14:45 2-2
خلیج فارس ماهشهر
دریا بابل جمعه 19 اسفند 15:00 1-2
استقلال خوزستان  شهرداری آستارا جمعه 19 اسفند  15:15 0-1
آرمان گهر پارس جنوبی جم شنبه 20 اسفند 14:45  

برنامه هفته بیست و ششم لیگ یک آزادگان

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
دریا بابل استقلال ملاثانی پنج شنبه 25 اسفند 15:00  
ون پارس اصفهان
چادرملو اردکان پنج شنبه 25 اسفند 15:00  
سایپا شمس آذر قزوین پنج شنبه 25 اسفند 15:00  
فجر سپاسی
چوکا تالش پنج شنبه 25 اسفند 15:00  
شهرداری همدان خوشه طلایی ساوه پنج شنبه 25 اسفند 15:00  
خیبر خرم آباد خلیج فارس ماهشهر پنج شنبه 25 اسفند 15:00  
شهرداری آستارا
آرمان گهر جمعه 26 اسفند 15:00  
پارس جنوبی جم استقلال خوزستان جمعه 26 اسفند 15:30  

برنامه هفته بیست و هفتم لیگ یک آزادگان

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
آرمان گهر
دریا بابل چهارشنبه 9 فروردين 19:00  
چادرملو اردکان
سایپا چهارشنبه 9 فروردين 19:15  
خوشه طلایی ساوه
پارس جنوبی جم چهارشنبه 9 فروردين 19:30  
خلیج فارس ماهشهر
فجر سپاسی چهارشنبه 9 فروردين 19:30  
چوکا تالش مس شهر بابک چهارشنبه 9 فروردين 19:30  
شمس آذر قزوین خیبر خرم آباد چهارشنبه 9 فروردين 19:30  
استقلال خوزستان
ون پارس اصفهان چهارشنبه 9 فروردين 19:30  
استقلال ملاثانی
شهرداری همدان پنج شنبه 10 فروردين 19:30  
: برای دریافت مشاوره درباره برنامه مسابقات لیگ یک (آزادگان) فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «برنامه مسابقات لیگ یک (آزادگان)» در کادر زیر بنویسید :
2 + 9 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید