کد مطلب:  63642 
1 نظر
1 نظر
زمان مطالعه: 5 دقیقه
برنامه و نتایج مسابقات لیگ برتر ایران

برنامه و نتایج مسابقات لیگ برتر ایران

طبق نتایج بدست آمده 16 تیم حاضر در فصل جدید مسابقات مشخص شد. مسابقاتی که بر اساس اعلام  رییس کمیته مسابقات (سهیل مهدی )از 21 مرداد آغاز می شود.
زمان مطالعه: 5 دقیقه

طبق نتایج بدست آمده 16 تیم حاضر در فصل جدید مسابقات مشخص شد. مسابقات بر اساس اعلام رییس کمیته مسابقات (سهیل مهدی) از 21 مرداد آغاز می شود. در ادامه با برنامه مسابقات و اعلام نتایج بدست آمده در خدمت شما عزیزان هستیم. با آسمونی همراه باشید.

نتایج بازی ها بعد از پایان هر هفته در پورتال آسمونی بروزرسانی خواهد شد.

برنامه هفته اول لیگ برتر

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
استقلال سپاهان جمعه 21 مرداد 19:00 0-2
پیکان ملوان جمعه 21 مرداد 19:00 0-1
آلومینیوم هوادار جمعه 21 مرداد 20:00 1-0
نساجی مس رفسنجان جمعه 21 مرداد 20:30 1-1
نفت مسجد سلیمان مس کرمان جمعه 21 مرداد 20:30 2-3
ذوب آهن پرسپولیس شنبه 22 مرداد 19:00 0-0
فولاد صنعت نفت شنبه 22 مرداد 20:30 0-0
گل گهر تراکتور شنبه 22 مرداد 20:30 1-2

برنامه هفته دوم لیگ برتر

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
ملوان استقلال پنج شنبه 27 مرداد 19:00 3-1
مس رفسنجان گل گهر پنج شنبه 27 مرداد 20:30 0-0
سپاهان نساجی پنج شنبه 27 مرداد 21:00 1-2
تراکتور ذوب آهن جمعه 28 مرداد 18:30 1-1
مس کرمان پیکان جمعه 28 مرداد 19:30 0-3
هوادار نفت مسجد سلیمان جمعه 28 مرداد 19:30 1-1
صنعت نفت آلومینیوم جمعه 28 مرداد 20:30 1-0
پرسپولیس فولاد جمعه 28 مرداد 20:30 0-0

برنامه هفته سوم لیگ برتر

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
ذوب آهن مس رفسنجان پنج شنبه 3 شهریور 19:00 0-0
استقلال مس کرمان پنج شنبه 3 شهریور 19:00 0-1
نفت مسجد سلیمان پیکان پنج شنبه 3 شهریور 20:00 2-1
نساجی ملوان پنج شنبه 3 شهریور 20:00 2-2
هوادار صنعت نفت جمعه 4 شهریور 19:00 1-0
آلومینیوم پرسپولیس جمعه 4 شهریور 19:30 1-0
گل گهر سپاهان جمعه 4 شهریور 21:30 2-2
فولاد تراکتور جمعه 4 شهریور 21:30 2-3

برنامه هفته چهارم لیگ برتر

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
پیکان نساجی سه شنبه 8 شهریور 19:00 0-0
ملوان ذوب آهن سه شنبه 8 شهریور 19:00 1-1
مس کرمان گل گهر سه شنبه 8 شهریور 19:30 2-2
نفت مسجد سلیمان استقلال سه شنبه 8 شهریور 20:30 0-0
تراکتور هوادار چهارشنبه 9 شهریور 17:45 0-0
پرسپولیس صنعت نفت چهارشنبه 9 شهریور 18:30 0-2
سپاهان فولاد چهارشنبه 9 شهریور 19:00 1-0
مس رفسنجان آلومینیوم چهارشنبه 9 شهریور 19:30 0-0

برنامه هفته پنجم لیگ برتر

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
نساجی مس کرمان دوشنبه 14 شهریور 19:00 0-2
آلومینیوم تراکتور دوشنبه 14 شهریور 19:00 2-0
هوادار پرسپولیس دوشنبه 14 شهریور 19:00 3-1
گل گهر ملوان دوشنبه 14 شهریور 20:30 0-1
صنعت نفت نفت مسجد سلیمان دوشنبه 14 شهریور 21:00 2-1
فولاد مس رفسنجان دوشنبه 14 شهریور 21:00 0-0
ذوب آهن سپاهان دوشنبه 14 شهریور 21:00 1-1
استقلال پیکان سه شنبه 15 شهریور 19:30 0-0

برنامه هفته ششم لیگ برتر

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
تراکتور صنعت نفت شنبه 19 شهریور 17:00 0-1
پیکان گل گهر شنبه 19 شهریور 17:30 0-1
سپاهان آلومینیوم شنبه 19 شهریور 17:30 0-0
استقلال نساجی شنبه 19 شهریور 17:30 1-3
مس کرمان ذوب  آهن شنبه 19 شهریور 19:00 0-0
ملوان فولاد شنبه 19 شهریور 19:00 1-3
مس رفسنجان هوادار شنبه 19 شهریور 20:00 1-2
نفت مسجد سلیمان پرسپولیس شنبه 19 شهریور 20:00 2-1

برنامه هفته هفتم لیگ برتر

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
آلومینیوم ملوان شنبه 9 مهر 18:00 0-1
نساجی نفت مسجد سلیمان شنبه 9 مهر 18:00 0-4
گل گهر استقلال شنبه 9 مهر 18:30 2-1
فولاد مس کرمان شنبه 9 مهر 19:00 0-0
ذوب  آهن پیکان شنبه 9 مهر 19:00 0-1
هوادار سپاهان یکشنبه 10 مهر 17:00 2-1
پرسپولیس تراکتور یکشنبه 10 مهر 18:30 1-0
صنعت نفت مس رفسنجان یکشنبه 10 مهر 19:00 1-1

برنامه هفته هشتم لیگ برتر

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
پیکان آلومینیوم پنج شنبه 14 مهر 17:00 0-0
نساجی ذوب  آهن پنج شنبه 14 مهر 18:00 0-0
استقلال فولاد جمعه 15 مهر 17:00 1-1
ملوان صنعت نفت جمعه 15 مهر 17:30 1-2
مس کرمان هوادار جمعه 15 مهر 18:00 1-0
مس رفسنجان تراکتور جمعه 15 مهر 18:00 0-1
نفت مسجد سلیمان گل گهر جمعه 15 مهر 19:00 5-0
سپاهان پرسپولیس جمعه 15 مهر 20:00 0-0

برنامه هفته نهم لیگ برتر

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
نساجی پنجشنبه 21 مهر 1401 18:00 1-0
پرسپولیس پنجشنبه 21 مهر 1401 18:00 0-1
سپاهان پنجشنبه 21 مهر 1401 19:30 2-0
فولاد پیکان پنجشنبه 21 مهر 1401 19:30 1-1
هوادار ملوان جمعه 22 مهر 1401 17:00 0-1
تراکتور جمعه 22 مهر 1401 17:30 2-3
جمعه 22 مهر 1401 18:00 0-2
جمعه 22 مهر 1401 18:30 1-0

برنامه هفته دهم لیگ برتر

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
سپاهان تراکتور پنجشنبه 28 مهر 1401 16:00 2-4
نساجی فولاد پنجشنبه 28 مهر 1401 16:00 1-2
پنجشنبه 28 مهر 1401 18:00 0-2
ملوان پرسپولیس پنجشنبه 28 مهر 1401 18:00 1-0
پیکان هوادار جمعه 29 مهر 1401 16:00 1-1
استقلال جمعه 29 مهر 1401 18:00 0-0
جمعه 29 مهر 1401 18:00 0-0
جمعه 29 مهر 1401 18:00 0-1

برنامه هفته یازدهم لیگ برتر

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
تراکتور ملوان پنجشنبه 5 آبان 1401 16:00 1-1
پیکان پنجشنبه 5 آبان 1401 18:00 1-1
پرسپولیس پنجشنبه 5 آبان 1401 18:00 0-1
فولاد پنجشنبه 5 آبان 1401 20:00 2-1
هوادار استقلال
جمعه 6 آبان 1401
17:00 1-0
سپاهان
جمعه 6 آبان 1401
17:30 0-0
نساجی
جمعه 6 آبان 1401
18:30 0-3
جمعه 6 آبان 1401
19:30 1-5

برنامه هفته دوازدهم لیگ برتر

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
دوشنبه 28 آذر 1401
15:00  
ملوان سپاهان
دوشنبه 28 آذر 1401
15:00  
دوشنبه 28 آذر 1401
17:00  
فولاد
دوشنبه 28 آذر 1401
17:00  
هوادار
دوشنبه 28 آذر 1401
17:00  
نساجی
سه شنبه 29 آذر 1401
15:00  
پیکان تراکتور
سه شنبه 29 آذر 1401
15:00  
استقلال پرسپولیس
سه شنبه 29 آذر 1401
17:30  

برنامه هفته سیزدهم لیگ برتر

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
شنبه 3 دی 1401
15:00  
سپاهان
شنبه 3 دی 1401
15:00  
فولاد
شنبه 3 دی 1401
17:00  
ملوان
شنبه 3 دی 1401
17:00  
هوادار نساجی
شنبه 3 دی 1401
14:00  
تراکتور
یکشنبه 4 دی 1401
14:00  
پرسپولیس پیکان
یکشنبه 4 دی 1401
15:30  
استقلال
یکشنبه 4 دی 1401
18:00  

برنامه هفته چهاردهم لیگ برتر

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
صنعت نفت ذوب آهن جمعه 9 دی 14:00  
نفت مسجدسلیمان آلومینیوم جمعه 9 دی 15:00  
استقلال مس رفسنجان جمعه 9 دی 15:00  
فولاد هوادار جمعه 9 دی 17:00  
مس کرمان ملوان شنبه 10 دی 14:00  
پیکان سپاهان شنبه 10 دی 14:00  
نساجی تراکتور شنبه 10 دی 15:00  
گل گهر پرسپولیس شنبه 10 دی 16:00  

برنامه هفته پانزدهم لیگ برتر

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
آلومینیوم فولاد چهارشنبه 14 دی 14:00  
ملوان نفت مسجد سلیمان چهارشنبه 14 دی 14:00  
هوادار ذوب آهن چهارشنبه 14 دی 14:00  
تراکتور استقلال چهارشنبه 14 دی 15:00  
مس رفسنجان پیکان چهارشنبه 14 دی 15:00  
صنعت نفت گل گهر چهارشنبه 14 دی 17:00  
سپاهان مس کرمان پنج شنبه 15 دی 14:00  
پرسپولیس نساجی پنج شنبه 15 دی 16:00  

 

نظر خود را درباره «برنامه و نتایج مسابقات لیگ برتر ایران» در کادر زیر بنویسید :
3 + 7 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید