کد مطلب:  66144 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 11 دقیقه
برنامه مسابقات سری آ ایتالیا

برنامه مسابقات سری آ ایتالیا

برنامه مسابقات فصل 2023-2022 سری A ایتالیا روز جمعه در تاریخ بیست و چهارم ماه ژوئن سال جاری میلادی برابر با سوم تیر ماه سال 1401 اعلام شد.
زمان مطالعه: 11 دقیقه

برنامه مسابقات فصل 2023-2022 سری A ایتالیا روز جمعه در تاریخ بیست و چهارم ماه ژوئن سال جاری میلادی برابر با سوم تیر ماه سال 1401 اعلام شد و تاریخ شروع سری آ ایتالیا 22 مرداد 1401 خواهد بود. با آسمونی همراه باشید.

نتایج بازی های سری آ ایتالیا  بعد از پایان هر هفته در پورتال آسمونی بروزرسانی خواهد شد.

برنامه هفته اول سری آ

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
آث میلان اودنیزه شنبه 22 مرداد 1401 21:00 2-4
سمپدوریا آتالانتا شنبه 22 مرداد 1401 21:00 2-0
مونزا تورینو شنبه 22 مرداد 1401 23:15 2-1
لچه اینترمیلان شنبه 22 مرداد 1401 23:15 2-1
فیورنتینا کرمونس یکشنبه 23 مرداد 1401 21:00 2-3
لاتزیو بولونیا یکشنبه 23 مرداد 1401 21:00 1-2
اسپزیا امپولی یکشنبه 23 مرداد 1401 23:15 0-1
سالرنیتانا رم یکشنبه 23 مرداد 1401 23:15 1-0
ورونا ناپولی دوشنبه 24 مرداد 1401 21:00 5-2
یونتوس ساسولو دوشنبه 24 مرداد 1401 23:15 0-3

برنامه هفته دوم سری آ

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
تورینو لاتزیو شنبه 29 مرداد 1401 21:00 0-0
اودینزه سالرنیتانا شنبه 29 مرداد 1401 21:00 0-0
اینترمیلان اسپزیا شنبه 29 مرداد 1401 23:15 0-3
ساسولو لچه شنبه 29 مرداد 1401 23:15 0-1
امپولی فیورنتینا یکشنبه 30 مرداد 1401 21:00 0-0
ناپولی مونزا یکشنبه 30 مرداد 1401 21:00 0-4
آتالانتا آث میلان یکشنبه 30 مرداد 1401 23:15 1-1
بولونیا ورونا یکشنبه 30 مرداد 1401 23:15 1-1
رم کرمونس دوشنبه 31 مرداد 1401 21:00 0-1
سمپدوریا یونتوس دوشنبه 31 مرداد 1401 23:15 0-0

برنامه هفته سوم سری آ

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
مونزا اودینزه جمعه 4 شهریور 1401 21:00 2-1
لاتزیو اینترمیلان جمعه 4 شهریور 1401 23:15 1-3
یونتوس رم شنبه 5 شهریور 1401 21:00 1-1
کرمونس تورینو شنبه 5 شهریور 1401 21:00 2-1
آث میلان بولونیا شنبه 5 شهریور 1401 23:15 0-2
اسپزیا ساسولو شنبه 5 شهریور 1401 23:15 2-2
ورونا آتالانتا یکشنبه 6 شهریور 1401 21:00 1-0
سالرنیتانا سمپدوریا یکشنبه 6 شهریور 1401 21:00 0-4
فیورنتینا ناپولی یکشنبه 6 شهریور 1401 23:15 0-0
لچه امپولی یکشنبه 6 شهریور 1401 23:15 1-1

برنامه هفته چهارم سری آ

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
ساسولو آث میلان سه شنبه 8 شهریور 1401 21:00 0-0
رم مونزا سه شنبه 8 شهریور 1401 23:15 0-3
اینترمیلان کرمونس سه شنبه 8 شهریور 1401 23:15 1-3
امپولی ورونا چهارشنبه 9 شهریور 1401 21:00 1-1
سمپدوریا لاتزیو چهارشنبه 9 شهریور 1401 21:00 1-1
اودینزه فیورنتینا چهارشنبه 9 شهریور 1401 21:00 0-1
یونتوس اسپزیا چهارشنبه 9 شهریور 1401 23:15 0-2
ناپولی لچه چهارشنبه 9 شهریور 1401 23:15 1-1
آتالانتا تورینو پنجشنبه 10 شهریور 1401 23:15 1-3
بولونیا سالرنیتانا پنجشنبه 10 شهریور 1401 23:15 1-1

برنامه هفته پنجم سری آ

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
فیورنتینا یونتوس شنبه 12 شهریور 1401 17:30 1-1
آث میلان اینترمیلان شنبه 12 شهریور 1401 20:30 2-3
لاتزیو ناپولی شنبه 12 شهریور 1401 23:15 2-1
کرمونس ساسولو یکشنبه 13 شهریور 1401 15:00 0-0
اسپزیا بولونیا یکشنبه 13 شهریور 1401 17:30 2-2
ورونا سمپدوریا یکشنبه 13 شهریور 1401 20:30 1-2
اودینزه رم یکشنبه 13 شهریور 1401 23:15 0-4
مونزا آتالانتا دوشنبه 14 شهریور 1401 21:00 2-0
سالرتیتانا امپولی دوشنبه 14 شهریور 1401 21:00 2-2
تورینو لچه دوشنبه 14 شهریور 1401 23:15 0-1

برنامه هفته ششم سری آ

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
ناپولی اسپتزیا
شنبه 19 شهریور 1401
17:30 0-1
تورینو
شنبه 19 شهریور 1401
20:30 0-1
سمپدوریا
شنبه 19 شهریور 1401
23:15 2-1
آتالانتا کرمونزه
یکشنبه 20 شهریور 1401
15:00 1-1
بولونیا فیورنتینا
یکشنبه 20 شهریور 1401
17:30 1-2
ساسولو اودینزه
یکشنبه 20 شهریور 1401
17:30
3-1
لچه مونزا
یکشنبه 20 شهریور 1401
17:30
1-1
لاتزیو ورونا
یکشنبه 20 شهریور 1401
20:30
0-2
یکشنبه 20 شهریور 1401
23:15
2-2
امپولی
دوشنبه 21 شهریور 1401
23:15 2-1

برنامه هفته هفتم سری آ

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
سالرنیتانا لچه
جمعه 25 شهریور 1401
23:15
2-1
لچه امپولی
شنبه 26 شهریور 1401
17:30
1-0
اسپتزیا سمپدوریا
شنبه 26 شهریور 1401
20:30
1-2
تورینو ساسولو
شنبه 26 شهریور 1401
23:15
1-0
اودینزه
یکشنبه 27 شهریور 1401
15:00
1-3
فیورنتینا ورونا
یکشنبه 27 شهریور 1401
17:30 0-2
مونزا یوونتوس
یکشنبه 27 شهریور 1401
17:30 0-1
کرمونزه لاتزیو
یکشنبه 27 شهریور 1401
17:30 4-0
آتالانتا
یکشنبه 27 شهریور 1401
20:30 1-0
یکشنبه 27 شهریور 1401
23:15 2-1

برنامه هفته هشتم سری آ

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
ناپولی تورینو
شنبه 9 مهر 1401
23:15
1-3
اینترمیلان
شنبه 9 مهر 1401
17:30
2-1
امپولی
شنبه 9 مهر 1401
20:30
3-1
لاتزیو
یکشنبه 10 مهر 1401
23:15
0-4
سمپدوریا مونزا
یکشنبه 10 مهر 1401
15:00
3-0
ساسولو
یکشنبه 10 مهر 1401
17:30 0-5
لچه
یکشنبه 10 مهر 1401
17:30 1-1
آتالانتا فیورنتینا
یکشنبه 10 مهر 1401
17:30 0-1
یوونتوس بولونیا
یکشنبه 10 مهر 1401
20:30 0-3
ورونا اودینزه
دوشنبه 11 مهر 1401
23:15 2-1

برنامه هفته نهم سری آ

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
ساسولو
شنبه 16 مهر 1401
17:30 2-1
یوونتوس
شنبه 16 مهر 1401
20:30 0-2
بولونیا سمپدوریا
شنبه 16 مهر 1401
23:15 1-1
تورینو امپولی
یکشنبه 17 مهر 1401
15:00 1-1
مونزا اسپتزیا
یکشنبه 17 مهر 1401
17:30 0-2
اودینزه آتالانتا
یکشنبه 17 مهر 1401
17:30 2-2
سالرنیتانا ورونا
یکشنبه 17 مهر 1401
17:30 1-2
کرمونزه ناپولی
یکشنبه 17 مهر 1401
20:30 4-1
لچه
یکشنبه 17 مهر 1401
23:15 1-2
فیورنتینا لاتزیو
دوشنبه 18 مهر 1401
23:15 4-0

برنامه هفته دهم سری آ

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
امپولی مونزا
شنبه 23 مهر 1401
17:30 0-1
تورینو یوونتوس
شنبه 23 مهر 1401
20:30 1-0
آتالانتا ساسولو
شنبه 23 مهر 1401
23:15 1-2
سالرنیتانا
یکشنبه 24 مهر 1401
15:00 0-2
لاتزیو اودینزه
یکشنبه 24 مهر 1401
17:30 0-0
اسپتزیا کرمونزه
یکشنبه 24 مهر 1401
17:30 2-2
ناپولی بولونیا
یکشنبه 24 مهر 1401
17:30 2-3
ورونا
یکشنبه 24 مهر 1401
20:30 2-1
سمپدوریا
دوشنبه 25 مهر 1401
23:15 1-0
لچه
دوشنبه 25 مهر 1401
23:15 1-1

برنامه هفته یازدهم سری آ

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
یوونتوس امپولی
جمعه 29 مهر 1401
23:15 0-4
سالرنیتانا اسپتزیا
شنبه 30 مهر 1401
17:30 0-1
مونزا
شنبه 30 مهر 1401
20:30 1-4
شنبه 30 مهر 1401
23:15 4-3
اودینزه تورینو
یکشنبه 1 آبان 1401
15:00 2-1
بولونیا لچه
یکشنبه 1 آبان 1401
17:30 0-2
آتالانتا لاتزیو
یکشنبه 1 آبان 1401
20:30 2-0
ناپولی
یکشنبه 1 آبان 1401
23:15 1-0
کرمونزه سمپدوریا
دوشنبه 2 آبان 1401
21:00 1-0
ساسولو ورونا
دوشنبه 2 آبان 1401
23:15 1-2

برنامه هفته دوازدهم سری آ

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
ناپولی ساسولو
شنبه 7 آبان 1401
17:30 0-4
لچه یوونتوس
شنبه 7 آبان 1401
20:30 1-0
سمپدوریا
شنبه 7 آبان 1401
23:15 0-3
امپولی آتالانتا
یکشنبه 8 آبان 1401
15:00 2-0
اسپتزیا فیورنتینا
یکشنبه 8 آبان 1401
17:30 2-1
کرمونزه اودینزه
یکشنبه 8 آبان 1401
17:30 0-0
لاتزیو سالرنیتانا
یکشنبه 8 آبان 1401
20:30 3-1
تورینو
یکشنبه 8 آبان 1401
23:15 1-2
ورونا
دوشنبه 9 آبان 1401
21:00 3-1
مونزا بولونیا
دوشنبه 9 آبان 1401
23:15 2-1

برنامه هفته سیزدهم سری آ

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
اودینزه لچه
جمعه 13 آبان 1401
23:15 1-1
امپولی ساسولو
شنبه 14 آبان 1401
17:30 0-1
سالرنیتانا کرمونزه
شنبه 14 آبان 1401
17:30 2-2
آتالانتا ناپولی
شنبه 14 آبان 1401
20:30 2-1
اسپتزیا
شنبه 14 آبان 1401
23:15 1-2
بولونیا تورینو
یکشنبه 15 آبان 1401
15:00 1-2
سمپدوریا فیورنتینا
یکشنبه 15 آبان 1401
17:30 2-0
مونزا ورونا
یکشنبه 15 آبان 1401
17:30 0-2
لاتزیو
یکشنبه 15 آبان 1401
20:30 1-0
یوونتوس
یکشنبه 15 آبان 1401
23:15 0-2

برنامه هفته چهاردهم سری آ

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
اسپتزیا اودینزه
سه شنبه 17 آبان 1401
21:00 1-1
ناپولی امپولی
سه شنبه 17 آبان 1401
21:00 0-2
کرمونزه
سه شنبه 17 آبان 1401
23:15 0-0
ساسولو
چهارشنبه 18 آبان 1401
21:00 1-1
لچه آتالانتا
چهارشنبه 18 آبان 1401
21:00 1-2
فیورنتینا سالرنیتانا
چهارشنبه 18 آبان 1401
23:15 1-2
تورینو سمپدوریا
چهارشنبه 18 آبان 1401
23:15 0-2
اینترمیلان بولونیا
چهارشنبه 18 آبان 1401
23:15 1-6
ورونا یوونتوس
پنجشنبه 19 آبان 1401
21:00 1-0
لاتزیو مونزا
پنجشنبه 19 آبان 1401
23:15 0-1

برنامه هفته پانزدهم سری آ

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
امپولی کرمونزه
جمعه 20 آبان 1401
23:15 0-2
ناپولی اودینزه
شنبه 21 آبان 1401
17:30 2-3
سمپدوریا لچه
شنبه 21 آبان 1401
20:30 2-0
بولونیا ساسولو
شنبه 21 آبان 1401
23:15 0-3
آتالانتا اینترمیلان
یکشنبه 22 آبان 1401
15:00 3-2
تورینو
یکشنبه 22 آبان 1401
17:30 1-1
ورونا اسپتزیا
یکشنبه 22 آبان 1401
17:30 2-1
مونزا سالرنیتانا
یکشنبه 22 آبان 1401
17:30 0-3
فیورنتینا
یکشنبه 22 آبان 1401
20:30 1-2
یوونتوس لاتزیو
یکشنبه 22 آبان 1401
23:15 0-3

برنامه هفته شانزدهم سری آ

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
ساسولو سمپدوریا
چهارشنبه 14 دی 1401
15:00 2-1
سالرنیتانا
چهارشنبه 14 دی 1401
15:00 2-1
تورینو ورونا
چهارشنبه 14 دی 1401
17:00 1-1
اسپتزیا آتالانتا
چهارشنبه 14 دی 1401
17:00 2-2
بولونیا
چهارشنبه 14 دی 1401
19:00 0-1
لچه لاتزیو
چهارشنبه 14 دی 1401
19:00 1-2
فیورنتینا مونزا
چهارشنبه 14 دی 1401
21:00 1-1
کرمونزه یوونتوس
چهارشنبه 14 دی 1401
21:00 1-0
اینترمیلان ناپولی
چهارشنبه 14 دی 1401
23:15 0-1
اودینزه امپولی
چهارشنبه 14 دی 1401
23:15 1-1

برنامه هفته هفدهم سری آ

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
فیورنتینا ساسولو
شنبه 17 دی 1401
17:30 1-2
یوونتوس اودینزه
شنبه 17 دی 1401
20:30 0-1
مونزا اینترمیلان
شنبه 17 دی 1401
23:15 2-2
سالرنیتانا تورینو
یکشنبه 18 دی 1401
15:00 1-1
لاتزیو امپولی
یکشنبه 18 دی 1401
17:30 2-2
اسپتزیا لچه
یکشنبه 18 دی 1401
17:30 0-0
سمپدوریا ناپولی
یکشنبه 18 دی 1401
20:30 2-0
یکشنبه 18 دی 1401
23:15 2-2
ورونا کرمونزه
دوشنبه 19 دی 1401
21:00 0-2
بولونیا آتالانتا
دوشنبه 19 دی 1401
23:15 2-1

برنامه هفته هجدهم سری آ

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
ناپولی
جمعه 23 دی 1401
23:15 1-5
کرمونزه مونزا
شنبه 24 دی 1401
17:30 3-2
لچه
شنبه 24 دی 1401
20:30 2-2
ورونا
شنبه 24 دی 1401
23:15 0-1
ساسولو لاتزیو
یکشنبه 25 دی 1401
15:00 2-0
تورینو اسپتزیا
یکشنبه 25 دی 1401
17:30 1-0
اودینزه بولونیا
یکشنبه 25 دی 1401
17:30 2-1
آتالانتا سالرنیتانا
یکشنبه 25 دی 1401
20:30 2-8
فیورنتینا
یکشنبه 25 دی 1401
23:15 0-2
امپولی سمپدوریا
دوشنبه 26 دی 1401
23:15 0-1

برنامه هفته نوزدهم سری آ

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
لچه
شنبه 1 بهمن 1401
17:30 0-2
سالرنیتانا ناپولی
شنبه 1 بهمن 1401
20:30 2-0
فیورنتینا تورینو
شنبه 1 بهمن 1401
23:15 1-0
سمپدوریا اودینزه
یکشنبه 2 بهمن 1401
15:00 1-0
مونزا
یکشنبه 2 بهمن 1401
17:30 1-1
اسپتزیا
یکشنبه 2 بهمن 1401
20:30 2-0
یوونتوس آتالانتا
یکشنبه 2 بهمن 1401
23:15 3-3
بولونیا کرمونزه
دوشنبه 3 بهمن 1401
21:00 1-1
امپولی
دوشنبه 3 بهمن 1401
23:15 1-0
لاتزیو
سه شنبه 4 بهمن 1401
23:15 0-4

برنامه هفته بیستم سری آ

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
اسپتزیا
جمعه 7 بهمن 1401
21:00 0-2
لچه
جمعه 7 بهمن 1401
23:15 2-1
امپولی تورینو
شنبه 8 بهمن 1401
17:30 2-2
کرمونزه اینترمیلان
شنبه 8 بهمن 1401
20:30 2-1
آتالانتا سمپدوریا
شنبه 8 بهمن 1401
23:15 0-2
ساسولو
یکشنبه 9 بهمن 1401
15:00 5-2
یوونتوس مونزا
یکشنبه 9 بهمن 1401
17:30 2-0
لاتزیو فیورنتینا
یکشنبه 9 بهمن 1401
20:30 1-1
ناپولی
یکشنبه 9 بهمن 1401
23:15 1-2
اودینزه ورونا
دوشنبه 10 بهمن 1401
23:15 1-1

برنامه هفته بیست و یکم سری آ

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
کرمونزه لچه
شنبه 15 بهمن 1401
17:30 2-0
امپولی
شنبه 15 بهمن 1401
20:30 0-2
ساسولو آتالانتا
شنبه 15 بهمن 1401
23:15 0-1
اسپتزیا ناپولی
یکشنبه 16 بهمن 1401
15:00 3-0
تورینو اودینزه
یکشنبه 16 بهمن 1401
17:30 0-1
فیورنتینا بولونیا
یکشنبه 16 بهمن 1401
20:30 2-1
اینترمیلان
یکشنبه 16 بهمن 1401
23:15 0-1
ورونا لاتزیو
دوشنبه 17 بهمن 1401
21:00 1-1
مونزا سمپدوریا
دوشنبه 17 بهمن 1401
23:15 2-2
سالرنیتانا یوونتوس
سه شنبه 18 بهمن 1401
23:15 3-0

برنامه هفته بیست و دوم سری آ

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
تورینو
جمعه 21 بهمن 1401
23:15 0-1
امپولی اسپتزیا
شنبه 22 بهمن 1401
17:30 2-2
لچه
شنبه 22 بهمن 1401
20:30 1-1
لاتزیو آتالانتا
شنبه 22 بهمن 1401
23:15 2-0
اودینزه ساسولو
یکشنبه 23 بهمن 1401
15:00 2-2
بولونیا مونزا
یکشنبه 23 بهمن 1401
17:30 1-0
یوونتوس
یکشنبه 23 بهمن 1401
20:30 0-1
ناپولی کرمونزه
یکشنبه 23 بهمن 1401
23:15 0-3
ورونا سالرنیتانا
دوشنبه 24 بهمن 1401
21:00 0-1
سمپدوریا اینترمیلان
دوشنبه 24 بهمن 1401
23:15 0-0

برنامه هفته بیست و سوم سری آ

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
ساسولو ناپولی
جمعه 28 بهمن 1401
23:15 2-0
سمپدوریا بولونیا
شنبه 29 بهمن 1401
17:30 2-1
مونزا
شنبه 29 بهمن 1401
20:30 1-0
اودینزه
شنبه 29 بهمن 1401
23:15 1-3
آتالانتا لچه
یکشنبه 30 بهمن 1401
15:00 2-1
فیورنتینا امپولی
یکشنبه 30 بهمن 1401
17:30 1-1
سالرنیتانا لاتزیو
یکشنبه 30 بهمن 1401
20:30 2-0
اسپتزیا یوونتوس
یکشنبه 30 بهمن 1401
23:15 2-0
ورونا
یکشنبه 30 بهمن 1401
23:15 0-1
تورینو کرمونزه
دوشنبه 1 اسفند 1401
23:15 2-2

برنامه هفته بیست و چهارم سری آ

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
امپولی ناپولی
شنبه 6 اسفند 1401
20:30 2-0
لچه ساسولو
شنبه 6 اسفند 1401
23:15 1-0
بولونیا اینترمیلان
یکشنبه 7 اسفند 1401
15:00 0-1
سالرنیتانا مونزا
یکشنبه 7 اسفند 1401
17:30 0-3
اودینزه اسپتزیا
یکشنبه 7 اسفند 1401
20:30 2-2
آتالانتا
یکشنبه 7 اسفند 1401
23:15 0-2
ورونا فیورنتینا
دوشنبه 8 اسفند 1401
21:00 3-0
لاتزیو سمپدوریا
دوشنبه 8 اسفند 1401
23:15 0-1
کرمونزه
سه شنبه 9 اسفند 1401
21:00 1-2
تورینو
سه شنبه 9 اسفند 1401
23:15 2-4

برنامه هفته بیست و پنجم سری آ

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
ناپولی لاتزیو
جمعه 12 اسفند 1401
20:30 1-0
مونزا امپولی
شنبه 13 اسفند 1401
17:30 1-2
آتالانتا اودینزه
شنبه 13 اسفند 1401
20:30 0-0
فیورنتینا
شنبه 13 اسفند 1401
23:30 1-2
اسپتزیا ورونا
یکشنبه 14 اسفند 1401
15:00 0-0
سمپدوریا سالرنیتانا
یکشنبه 14 اسفند 1401
17:30 0-0
اینترمیلان لچه
یکشنبه 14 اسفند 1401
20:30 0-2
یوونتوس
یکشنبه 14 اسفند 1401
23:15 0-1
کرمونزه
دوشنبه 15 اسفند 1401
21:00 2-3
تورینو بولونیا
دوشنبه 15 اسفند 1401
23:15 0-1

برنامه هفته بیست و ششم سری آ

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
اسپتزیا
جمعه 19 اسفند 1401
23:15 1-2
امپولی اودینزه
شنبه 20 اسفند 1401
17:30 1-0
ناپولی آتالانتا
شنبه 20 اسفند 1401
20:30 0-2
بولونیا لاتزیو
شنبه 20 اسفند 1401
23:15 0-0
لچه تورینو
یکشنبه 21 اسفند 1401
15:00 2-0
ورونا مونزا
یکشنبه 21 اسفند 1401
17:30 1-1
کرمونزه فیورنتینا
یکشنبه 21 اسفند 1401
20:30 2-0
ساسولو
یکشنبه 21 اسفند 1401
23:15 4-3
یوونتوس سمپدوریا
یکشنبه 21 اسفند 1401
21:00 2-4
دوشنبه 22 اسفند 1401
23:15  

برنامه هفته بیست و هفتم سری آ

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
ساسولو اسپتزیا
جمعه 26 اسفند 1401
21:00  
آتالانتا امپولی
جمعه 26 اسفند 1401
23:15  
مونزا کرمونزه
شنبه 27 اسفند 1401
17:30  
سالرنیتانا بولونیا
شنبه 27 اسفند 1401
20:30  
اودینزه
شنبه 27 اسفند 1401
23:15  
سمپدوریا ورونا
یکشنبه 28 اسفند 1401
15:00  
فیورنتینا لچه
یکشنبه 28 اسفند 1401
17:30  
تورینو ناپولی
یکشنبه 28 اسفند 1401
17:30  
لاتزیو
یکشنبه 28 اسفند 1401
20:30  
یوونتوس
یکشنبه 28 اسفند 1401
23:15  

برنامه هفته بیست و هشتم سری آ

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
کرمونزه آتالانتا
شنبه 12 فروردین 1402
21:00  
فیورنتینا
شنبه 12 فروردین 1402
20:30  
یوونتوس ورونا
شنبه 12 فروردین 1402
23:15  
بولونیا اودینزه
یکشنبه 13 فروردین 1402
15:00  
اسپتزیا سالرنیتانا
یکشنبه 13 فروردین 1402
17:30  
مونزا لاتزیو
یکشنبه 13 فروردین 1402
17:30  
یکشنبه 13 فروردین 1402
20:30  
ناپولی یکشنبه 13 فروردین 1402 23:15  
امپولی لچه
دوشنبه 14 فروردین 1402
21:00  
ساسولو تورینو
دوشنبه 14 فروردین 1402
23:15  
: برای دریافت مشاوره درباره برنامه مسابقات سری آ ایتالیا فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «برنامه مسابقات سری آ ایتالیا» در کادر زیر بنویسید :
3 + 6 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید