کد مطلب:  66151 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 7 دقیقه
برنامه مسابقات بوندسلیگا

برنامه مسابقات بوندسلیگا

طبق اعلام سازمان لیگ فوتبال آلمان مسابقات فصل 2022-2023 بوندسلیگا از پنجم آگوست 2022 (جمعه، 14 مرداد 1401) آغاز شد.
زمان مطالعه: 7 دقیقه

طبق اعلام سازمان لیگ فوتبال آلمان مسابقات فصل 2022-2023 بوندسلیگا از پنجم آگوست 2022 (جمعه، 14 مرداد 1401) آغاز و همچنین آخرین بازی های فصل 2023/2022 بوندسلیگا در تاریخ 27 می 2023 برگزار می‌ شوند.

نتایج بازی های بوندسلیگا بعد از پایان هر هفته در پورتال آسمونی بروزرسانی خواهد شد.

برنامه هفته اول بوندسلیگا

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
فرانکفورت بایرن مونیخ جمعه 14 مرداد 1401 23:00 6-1
یونیون برلین هرتابرلین شنبه 15 مرداد 1401 18:00 1-3
گلادباخ هوفنهایم شنبه 15 مرداد 1401 18:00 1-3
وولفسبورگ وردربرمن شنبه 15 مرداد 1401 18:00 2-2
بوخوم ماینتس شنبه 15 مرداد 1401 18:00 2-1
آگزبورگ فرایبورگ شنبه 15 مرداد 1401 18:00 4-0
دورتموند لورکوزن شنبه 15 مرداد 1401 21:00 0-1
اشتوتکارت لایپزیش یکشنبه 16 مرداد 1401 18:00 1-1
کلن شالکه یکشنبه 16 مرداد 1401 20:00 1-3

برنامه هفته دوم بوندسلیگا

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
فرایبورگ دورتموند جمعه 21 مرداد 1401 23:00 3-1
لورکوزن آگزبورگ شنبه 22 مرداد 1401 18:00 2-1
لایپزیش کلن شنبه 22 مرداد 1401 18:00 2-2
هوفنهایم بوخوم شنبه 22 مرداد 1401 18:00 2-3
هرتابرلین فرانکفورت شنبه 22 مرداد 1401 18:00 1-1
وردربرمن اشتوتگارت شنبه 22 مرداد 1401 18:00 2-2
شالکه گلادباخ شنبه 22 مرداد 1401 21:00 2-2
ماینتس یونیون برلین یکشنبه 23 مرداد 1401 18:00 0-0
بایرن مونیخ وولفسبورگ یکشنبه 23 مرداد 1401 20:00 0-2

برنامه هفته سوم بوندسلیگا

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
گلادباخ هرتابرلین جمعه 28 مرداد 1401 23:00 0-1
دورتموند وردربرمن شنبه 29 مرداد 1401 18:00 3-2
لورکوزن هوفنهایم شنبه 29 مرداد 1401 18:00 3-0
وولفسبورگ شالکه شنبه 29 مرداد 1401 18:00 0-0
آگزبورگ ماینتس شنبه 29 مرداد 1401 18:00 2-1
اشتوتگارت فرایبورگ شنبه 29 مرداد 1401 18:00 1-0
یونیون برلین لایپزیش شنبه 29 مرداد 1401 21:00 1-2
فرانکفورت کلن یکشنبه 30 مرداد 1401 18:00 1-1
بوخوم بایرن مونیخ یکشنبه 30 مرداد 1401 20:00 7-0

برنامه هفته چهارم بوندسلیگا

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
فرایبورگ بوخوم جمعه 4 شهریور 1401 23:00 0-1
لایپزیش وولفسبورگ شنبه 5 شهریور 1401 18:00 0-2
ماینتس لورکوزن شنبه 5 شهریور 1401 18:00 3-0
هوفنهایم آگزبورگ شنبه 5 شهریور 1401 18:00 0-1
هرتابرلین دورتموند شنبه 5 شهریور 1401 18:00 1-0
شالکه یونیون برلین شنبه 5 شهریور 1401 18:00 6-1
بایرن مونیخ گلادباخ شنبه 5 شهریور 1401 21:00 1-1
کلن اشتوتگارت یکشنبه 6 شهریور 1401 18:00 0-0
وردربرمن فرانفورت یکشنبه 6 شهریور 1401 20:00 4-3

برنامه هفته پنجم بوندسلیگا

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
دورتموند هوفنهایم جمعه 11 شهریور 1401 23:00 0-1
لورکوزن فرایبورگ شنبه 12 شهریور 1401 18:00 3-2
یونیون برلین بایرن مونیخ شنبه 12 شهریور 1401 18:00 1-1
وولفسبورگ کلن شنبه 12 شهریور 1401 18:00 4-2
بوخوم وردربرمن شنبه 12 شهریور 1401 18:00 2-0
اشتوتگارت شالکه شنبه 12 شهریور 1401 18:00 1-1
فرانکفورت لایپزیش شنبه 12 شهریور 1401 21:00 0-4
آگزبورگ هرتابرلین یکشنبه 13 شهریور 1401 18:00 2-0
گلادباخ ماینتس یکشنبه 13 شهریور 1401 20:00 1-0

برنامه هفته ششم بوندسلیگا

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
آگزبورگ جمعه 18 شهریور 1401 23:00 1-0
اشتوتگارت شنبه 19 شهریور 1401 18:00 2-2
لایپزیش شنبه 19 شهریور 1401 18:00 0-3
هوفنهایم ماینتس شنبه 19 شهریور 1401 18:00 1-4
فرانکفورت شنبه 19 شهریور 1401 18:00 1-0
هرتابرلین بایرلورکوزن شنبه 19 شهریور 1401 18:00 2-2
شالکه بوخوم شنبه 19 شهریور 1401 21:00 1-3
کلن یکشنبه 20 شهریور 1401 18:00 1-0
فرایبورگ یکشنبه 20 شهریور 1401 20:00 0-0

برنامه هفته هفتم بوندسلیگا

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
ماینتس هرتابرلین
جمعه 25 شهریور 1401
23:00 1-1
بورسیادورتمند شالکه
شنبه 26 شهریور 1401
18:00 0-1
بایرلورکوزن وردربرمن
شنبه 26 شهریور 1401
18:00 1-1
آگزبورگ
شنبه 26 شهریور 1401
18:00 0-1
اشتوتگارت فرانکفورت
شنبه 26 شهریور 1401
18:00 3-1
لایپزیش
شنبه 26 شهریور 1401
18:00 0-3
یکشنبه 27 شهریور 1401
21:00 0-2
بوخوم کلن
یکشنبه 27 شهریور 1401
18:00 1-1
هوفنهایم
یکشنبه 27 شهریور 1401
20:00 0-0

برنامه هفته هشتم بوندسلیگا

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
جمعه 8 مهر 1401
23:00 0-4
لایپزیش بوخوم
شنبه 9 مهر 1401
18:00 0-4
فرایبورگ ماینتس
شنبه 9 مهر 1401
18:00 1-2
کلن
شنبه 9 مهر 1401
18:00 2-3
فرانکفورت
شنبه 9 مهر 1401
18:00 0-2
اشتوتگارت
شنبه 9 مهر 1401
18:00 2-3
وردربرمن
شنبه 9 مهر 1401
21:00 1-5
هوفنهایم
یکشنبه 10 مهر 1401
18:00 1-1
شالکه آگزبورگ
یکشنبه 10 مهر 1401
20:00 3-2

برنامه هفته نهم بوندسلیگا

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
هوفنهایم
جمعه 15 مهر 1401
23:00 2-1
بایرلورکوزن
شنبه 16 مهر 1401
18:00 0-4
ماینتس
شنبه 16 مهر 1401
18:00 1-1
بوخوم
شنبه 16 مهر 1401
18:00 0-3
آگزبورگ وولفسبورگ
شنبه 16 مهر 1401
18:00 1-1
بورسیادورتمند
شنبه 16 مهر 1401
18:00 2-2
کلن
یکشنبه 17 مهر 1401
21:00 2-5
هرتابرلین فرایبورگ
یکشنبه 17 مهر 1401
18:00 2-2
اشتوتگارت
یکشنبه 17 مهر 1401
20:00 1-0

برنامه هفته دهم بوندسلیگا

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
شالکه هوفنهایم
جمعه 22 مهر 1401
23:00 3-0
فرانکفورت بایرلورکوزن
شنبه 23 مهر 1401
18:00 1-5
وولفسبورگ
شنبه 23 مهر 1401
18:00 2-2
اشتوتگارت بوخوم
شنبه 23 مهر 1401
18:00 1-4
وردربرمن ماینتس
شنبه 23 مهر 1401
18:00 2-0
لایپزیش هرتابرلین
شنبه 23 مهر 1401
21:00 2-3
کلن آگزبورگ
یکشنبه 24 مهر 1401
18:00 2-3
یکشنبه 24 مهر 1401
20:00 0-2
فرایبورگ
یکشنبه 24 مهر 1401
22:00 0-5

برنامه هفته یازدهم بوندسلیگا

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
ماینتس کلن
جمعه 29 مهر 1401
23:00 0-5
بورسیادورتمند اشتوتگارت
شنبه 30 مهر 1401
18:00 0-5
بایرلورکوزن وولفسبورگ
شنبه 30 مهر 1401
18:00 2-2
فرایبورگ وردربرمن
شنبه 30 مهر 1401
18:00 0-2
هوفنهایم
شنبه 30 مهر 1401
18:00 2-0
لایپزیش
شنبه 30 مهر 1401
18:00 3-3
فرانکفورت
شنبه 30 مهر 1401
21:00 3-1
بوخوم
یکشنبه 1 آبان 1401
18:00 1-2
هرتابرلین شالکه
یکشنبه 1 آبان 1401
20:00 1-2

برنامه هفته دوازدهم بوندسلیگا

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
وردربرمن هرتابرلین
جمعه 6 آبان 1401
23:00 0-1
ماینتس
شنبه 7 آبان 1401
18:00 2-6
لایپزیش
شنبه 7 آبان 1401
18:00 0-2
وولفسبورگ بوخوم
شنبه 7 آبان 1401
18:00 0-4
اشتوتگارت آگزبورگ
شنبه 7 آبان 1401
18:00 1-2
فرانکفورت
شنبه 7 آبان 1401
18:00 2-1
یکشنبه 8 آبان 1401
18:00 1-2
شالکه فرایبورگ
یکشنبه 8 آبان 1401
20:00 2-0
کلن
یکشنبه 8 آبان 1401
22:00 1-1

برنامه هفته سیزدهم بوندسلیگا

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
اشتوتگارت
جمعه 13 آبان 1401
23:00 1-3
بوخوم
شنبه 14 آبان 1401
18:00 0-3
ماینتس وولفسبورگ
شنبه 14 آبان 1401
18:00 3-0
هوفنهایم لایپزیش
شنبه 14 آبان 1401
18:00 3-1
آگزبورگ فرانکفورت
شنبه 14 آبان 1401
18:00 2-1
هرتابرلین
شنبه 14 آبان 1401
18:00 3-2
وردربرمن شالکه
شنبه 14 آبان 1401
21:00 1-2
بایرلورکوزن
یکشنبه 15 آبان 1401
18:00 0-5
فرایبورگ کلن
یکشنبه 15 آبان 1401
20:00 0-2

برنامه هفته چهاردهم بوندسلیگا

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
وولفسبورگ بورسیادورتمند
سه شنبه 17 آبان 1401
21:00 0-2
وردربرمن
سه شنبه 17 آبان 1401
23:00 1-6
بوخوم
سه شنبه 17 آبان 1401
23:00 1-2
هرتابرلین
سه شنبه 17 آبان 1401
23:00 1-2
کلن بایرلورکوزن
چهارشنبه 18 آبان 1401
21:00 2-1
لایپزیش فرایبورگ
چهارشنبه 18 آبان 1401
23:00 1-3
آگزبورگ
چهارشنبه 18 آبان 1401
23:00 2-2
فرانکفورت هوفنهایم
چهارشنبه 18 آبان 1401
23:00 2-4
شالکه ماینتس
چهارشنبه 18 آبان 1401
23:00 0-1

برنامه هفته پانزدهم بوندسلیگا

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
بورسیادورتمند
جمعه 20 آبان 1401
23:00 2-4
اشتوتگارت
شنبه 21 آبان 1401
18:00 0-2
هوفنهایم وولفسبورگ
شنبه 21 آبان 1401
18:00 2-1
آگزبورگ بوخوم
شنبه 21 آبان 1401
18:00 1-0
هرتابرلین کلن
شنبه 21 آبان 1401
18:00 0-2
لایپزیش
شنبه 21 آبان 1401
18:00 2-1
شالکه
شنبه 21 آبان 1401
21:00 2-0
ماینتس فرانکفورت
یکشنبه 22 آبان 1401
18:00 1-1
فرایبورگ
یکشنبه 22 آبان 1401
20:00 1-4

برنامه هفته شانزدهم بوندسلیگا

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
لایپزیش
جمعه 30 دی 1401
23:00 1-1
هوفنهایم
شنبه 1 بهمن 1401
18:00 1-3
شالکه
شنبه 1 بهمن 1401
18:00 0-3
وولفسبورگ فرایبورگ
شنبه 1 بهمن 1401
18:00 0-6
بوخوم هرتابرلین
شنبه 1 بهمن 1401
18:00 1-3
ماینتس
شنبه 1 بهمن 1401
18:00 1-1
کلن وردربرمن
شنبه 1 بهمن 1401
21:00 1-7
آگزبورگ
یکشنبه 2 بهمن 1401
18:00 3-4
یکشنبه 2 بهمن 1401
20:00 3-2

برنامه هفته هفدهم بوندسلیگا

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
شالکه لایپزیش
سه شنبه 4 بهمن 1401
21:00 6-1
کلن
سه شنبه 4 بهمن 1401
23:00 1-1
هوفنهایم اشتوتگارت
سه شنبه 4 بهمن 1401
23:00 2-2
وولفسبورگ
سه شنبه 4 بهمن 1401
23:00 5-0
ماینتس
چهارشنبه 5 بهمن 1401
21:00 2-1
بایرلورکوزن بوخوم
چهارشنبه 5 بهمن 1401
23:00 0-2
فرایبورگ فرانکفورت
چهارشنبه 5 بهمن 1401
23:00 1-1
آگزبورگ
چهارشنبه 5 بهمن 1401
23:00 0-1
وردربرمن
چهارشنبه 5 بهمن 1401
23:00 2-1

برنامه هفته هجدهم بوندسلیگا

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
اشتوتگارت
جمعه 7 بهمن 1401
23:00 1-2
هرتابرلین
شنبه 8 بهمن 1401
18:00 2-0
هوفنهایم
شنبه 8 بهمن 1401
18:00 4-1
وردربرمن وولفسبورگ
شنبه 8 بهمن 1401
18:00 1-2
ماینتس بوخوم
شنبه 8 بهمن 1401
18:00 2-5
فرایبورگ آگزبورگ
شنبه 8 بهمن 1401
18:00 1-3
شنبه 8 بهمن 1401
21:00 1-1
شالکهکلن کلن
یکشنبه 9 بهمن 1401
18:00 0-0
یکشنبه 9 بهمن 1401
20:00 2-0

برنامه هفته نوزدهم بوندسلیگا

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
آگزبورگ بایرلورکوزن
جمعه 14 بهمن 1401
23:00  
کلن لایپزیش
شنبه 15 بهمن 1401
18:00  
بورسیادورتمند فرایبورگ
شنبه 15 بهمن 1401
18:00  
ماینتس
شنبه 15 بهمن 1401
18:00  
بوخوم هوفنهایم
شنبه 15 بهمن 1401
18:00  
فرانکفورت هرتابرلین
شنبه 15 بهمن 1401
18:00  
شالکه
شنبه 15 بهمن 1401
21:00  
اشتوتگارت وردربرمن
یکشنبه 16 بهمن 1401
18:00  
وولفسبورگ
یکشنبه 16 بهمن 1401
20:00  

برنامه هفته بیستم بوندسلیگا

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
شالکه وولفسبورگ
جمعه 21 بهمن 1401
23:00  
وردربرمن
شنبه 22 بهمن 1401
18:00  
هوفنهایم بایرلورکوزن
شنبه 22 بهمن 1401
18:00  
بوخوم
شنبه 22 بهمن 1401
18:00  
ماینتس آگزبورگ
شنبه 22 بهمن 1401
18:00  
فرایبورگ اشتوتگارت
شنبه 22 بهمن 1401
18:00  
لایپزیش
شنبه 22 بهمن 1401
21:00  
هرتابرلین
یکشنبه 23 بهمن 1401
18:00  
کلن فرانکفورت
یکشنبه 23 بهمن 1401
20:00
: برای دریافت مشاوره درباره برنامه مسابقات بوندسلیگا فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «برنامه مسابقات بوندسلیگا» در کادر زیر بنویسید :
3 + 7 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید